SVIBOR - Projekt broj: 1-03-215

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-215


STRUKTURNA I DINAMIČKA SVOJSTVA ČVRSTIH TIJELA I POVRŠINA


Glavni istraživač: BRAKO, RADOVAN (5180)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 26
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 15
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel Fizika
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4561-199
teleFaks: 385 (0)1 428-541
E-mail: radovan@thphys.irb.hr
Telefon: 385 (0)1 4561-035

Sažetak: Istraživanja u teorijskoj fizici čvrstog stanja. Fizika površina, posebno interakcija atoma i molekula s površinama, uključujući raspršenje, kemisorpciju, izmjenu energije i naboja. Elektromagnetska svojstva, optički procesi i spektroskopije tankih slojeva i struktura. Utjecaj nečistoća na fotoosjetljivost poluvodičkih slojeva. Električna svojstva čvrstih elektrolita. Proučavanje niskodimenzionalnih i jako koreliranih sistema, kao što su magnetske nečistoće u metalima, visokotemperaturni supravodiči, kvantni Hallov efekt. Atomska struktura i spektroskopija, s primjenom na čvrsto stanje.

Ključne riječi: teorijska fizika čvrstog stanja, fizika površina, kemisorpcija, raspršenje atoma na površinama, tanki slojevi, površinski polaritoni, optički procesi i spektroskopija, jako korelirani elektronski sistemi, Kondo efekt, kvantni Hallov efekt, visokotemperaturni supravodiči, elektronska struktura atoma, fotoemisija

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta su istraživanja u teorijskoj fizici čvrstog stanja, posebno na nekoliko izabranih područja. U fizici površina proučavaju se svojstva čistih površina, te elementarni procesi pri raspršenju i kemisorpciji atoma i molekula na površinama. Postignuti su rezultati na teoriji prijenosa naboja i energije između atoma i površina, te vibracija adsorbata. Istraživanja na ovom području imaju važnost za razumijevanje fizikalnih i kemijskih reakcija na površinama. Druga tema su jako korelirani sistemi, gdje je korišteno nekoliko pristupa, s primjenama na magnetske (Kondo) primjese u metalima, visokotemperaturne supravodiče i sl. Teorija elektromagnetskih svojstava tankih slojeva, šupljina i struktura ima za cilj primjenu na razne procese raspršenja i apsorpcije svjetlosti, nelinearnih efekata, spontane emisije, i sl. Rad na svojstvima poluvodičkih filmova bio je usmjeren prema utjecaju primjesa na električna i optička svojstva.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Chalmers University of Technology, Department of Physics
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: S-41296 - Goteborg, Sweden

 2. Naziv ustanove: Technische Universitaet Muenchen, Physik Department
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: D-8046 - Garching, Deutschland

 3. Naziv ustanove: Dipartimento di fisica, Universita degli studi di Roma "La Sapienza"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Roma, Italia

 4. Naziv ustanove: International Centre for Theoretical Physics
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Trieste, Italia

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr