SVIBOR - Projekt broj: 1-03-235

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-235


NUKLEARNA STRUKTURA, KAOS I GRANIČNA PODRUČJA KOMPJUTORSKE FIZIKE


Glavni istraživač: PAAR, VLADIMIR (34485)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.97.

Ukupno radova na projektu: 109
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 50
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Fizički odsjek / Zavod za teorijsku fiziku
Adresa: Bijenička 32
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 432-525
Telefon: 432-527
E-mail: VPAAR@phy.hr
E-mail: PAAR@MAHAZU.HAZU.HR

Sažetak: Razvijena je metoda generirajućih funkcija za egzaktni tretman spinski ovisne gustoće stanja u vrlo velikim fermionskim i bozonskim konfiguracijskim prostorima, primjenjena na specifične jezgre i modelske slučajeve i na toj osnovi predložena je nova algebarska formula za spinski ovisne gustoće stanja. Numerički su računati energijski spektri, elektromagnetska svojstva i reakcije transfera u modelu IBFFM za neparno-neparne jezgre, i u novom modelu s jednim i dva kvazičestična para vezanim na međudjelujuće bozone za visokospinska stanja u parno-parnim jezgrama;ti su rezultati korišteni za teorijsko tumačenje eksperimentalnih rezultata dobivenih u nizu svjetskih eksperimentalnih laboratorija ili kao orjentir u eksperimentalnim programima. Otkrivena je mikroskopska osnova dinamičkih simetrija neparno-neparnih jezgara u okviru modela IBFFM.Razvija se teorijski model za opis Coulombovog pobuđenja nuklearnog sloja i nuklearne dinamike u okviru relativističke teorije srednjeg polja. Kvantni kaos je istraživan za bozonske i bozonsko - fermionske sustave te za sustave ljuskastog modela koji uključuju narušavanje izospina, računajući fluktuacijske mjere. Otkrivena su kaotična svojstva klasične dinamike koja odgovara SU(3) dinamičkoj simetriji. Izvršene su numeričke simulacije neuromagnetskih podataka s višestrukim izvorima i demonstrirana je detaljna V1 i V2 retinotopija. Istražuje se nelinearna klasična dinamika jednodimenzijskih modela koji potječu iz robotike i teorije broda pomoću kompjutorskih simulacija s naročitom pažnjom usmjerenom na moguće pojave kvaziperiodičnosti i kaosa.

Ključne riječi: gustoća stanja,model međudjelujućih bozona,IBFFM,nuklearni spektri,nuklearna elektromagnetska svojstva,kaos,dinamičke simetrije,neuromagnetski izvori,regularnost, kvaziperiodičnost, nelinearni model robota, modeli u kliničkoj gastroenterologiji, nelinearni model broda

Ciljevi istraživanja: 1)Fundamentalna teorijska istraživanja nuklearne strukture ispinski ovisne nuklearne gustoće stanja,u suradnji seksperimentalnim fizičarima iz vodećih svjetskih laboratorija.Razvoj i primjena kompjutorskih programa za modelske račune u modelu međudjelujućih bozona s jednim i dva slomljena kvazičestična para,bozon-fermion-fermion modelu i kombinatorijskoj metodi s generatorskom funkcijom Gaussovih polinoma.Fundamentalna istraživanja kvantnog kaosa za izospinsku simetriju i za bozonske i bozon-fermionske dinamičke simetrije. 2) Novi teorijski pristup Coulombovom pobuđenju nuklearnog sloja i nuklearne dnamike na osnovi relativističkog vremenski ovisnog srednjeg polja. 3) Identifikacija i karakterizacija višestrukih vidnih areja na osnovi neuromagnetskih mjerenja i evaluacija modelskihpretpostavki pomoću numeričkih simulacija. 4) Razvoj optimalne upotrebe postojećeg složenog računalnog sustava u Hrvatskoj. 5) Kompjutorske simulacije u kliničkoj gastroenterologiji. 6) Istraživanje dinamike (regularne, kvaziperiodične, kaotične) nelinearnih jednodimenzionalnih modela iz teorije robota i broda. Rezultati ovih istraživanja u razdolju 1991-1995 objavljeni su u stotinjak publikacija, od čega su 53 znanstvene publikacije u međunarodnim znanstvenim časopisima citiranim u Current Contents.Na tim publikacijama su i strani koautori iz 17 država(SAD, Njemačka, Belgija, Nizozemska, Švicarska, Latvija, Ukrajina, Italija, Ruska Federacija, Austrija, Madžarska, Turska, Francuska, Rumunjska, Bugarska, Velika Britanija i Kanada).


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: JF-996 Spin distribution,level density,IBFFM and quantum chaos
  Naziv ustanove: U.S. National Science Foundation
  Grad: 20545 - Washington D.C., SAD

 2. Naziv projekta: Experimental and theoretical investigations of nuclear structure of odd-even and even-even nuclei
  Naziv ustanove: Institut fuer Kernphysik,FA Juelich
  Grad: W-5170 - Juelich, Njemačka

 3. Naziv projekta: Investigation of odd-odd nuclei
  Naziv ustanove: Institute for nuclear research of the Hungarian academy of sciences
  Grad: H-4001 - Debrecen, Madžarska

 4. Naziv projekta: Microscopic description of nuclear collective states
  Naziv ustanove: Institute for nuclear research of Bulgarian academy of sciences
  Grad: 1784 - Sofia, Bugarska

 5. Naziv projekta: Theoretical and experimental methods in nuclear physics
  Naziv ustanove: Institute for atomic physics
  Grad: Bucharest, Rumunjska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institute for nuclear physics and theoretical physics
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: B-9000 - Ghent, Belgija

 2. Naziv ustanove: Department of physics,University of Utrecht
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: NL-3508 - Utrecht, Nizozemska

 3. Naziv ustanove: Physics Department,University of Fribourg
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: CH-1700 - Fribourg, Švicarska

 4. Naziv ustanove: Physik Department,Technische Universitaet Muenchen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: D-8046 - Muenchen, Njemačka

 5. Naziv ustanove: Physics Institute,Latvian Academy of Sciences
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 229021 - Riga-Salaspils, Latvija

 6. Naziv ustanove: Lawrence Livermore National Laboratory, University of California at Berkley
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: CA-94550 - Livermore, SAD

 7. Naziv ustanove: Brookhaven National Laboratory
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: NY-11973 - Upton, SAD

 8. Naziv ustanove: Institute for Nuclear Research
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 252028 - Kiev, Ukrajina

 9. Naziv ustanove: ENEA, CRE E.Clementel
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: I-40138 - Bologna, Italija

 10. Naziv ustanove: Joint Research Center,Central Bureau for Nuclear Measurements
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: B-2440 - Geel, Belgija

 11. Naziv ustanove: Petersburg Nuclear Physics Institute, Russian Academy of Sciences
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 188350 - Gatchina, Russian Federation

 12. Naziv ustanove: Nestec,Lab. de Physique
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: CH-1000 - Lausanne, Švicarska

 13. Naziv ustanove: Institut Federal de Metrologie
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: CH_3084 - Wabern, Švicarska

 14. Naziv ustanove: CERN,EP Division
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: CH-1211 - Geneva, Švicarska

 15. Naziv ustanove: Oesterreichische Akademie der Wissenschaft
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: A-1090 - Wien, Austrija

 16. Naziv ustanove: Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: H-4001 - Debrecen, Madžarska

 17. Naziv ustanove: Institut fuer Kernphysik,Forschungszentrum Juelich
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: W-5170 - Juelich, Njemačka

 18. Naziv ustanove: Institut fuer Kernchemie,Johannes-Gutenberg Universitaet Mainz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: W-6500 - Mainz, Njemačka

 19. Naziv ustanove: Institut fuer Radiumforschung und Kernphysik der Universitaet Wien
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: A-1090 - Wien, Austrija

 20. Naziv ustanove: Nuclear Physics Division, U.S.Department of Energy
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 20545 - Washington D.C., SAD

 21. Naziv ustanove: Istanbul Technical University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Istanbul-Maslak, Turska

 22. Naziv ustanove: Hungarian Academy of Sciences,Central Research Institute of Physics
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Budapest, Hungary

 23. Naziv ustanove: Programmgruppe Technik und Gesellschaft,Forschungszentrum Juelich
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: W-5170 - Juelich, Njemačka

 24. Naziv ustanove: Institut Laue Langevin
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: F-38042 - Grenoble, Francuska

 25. Naziv ustanove: Tennessee Technical University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: TN-38505 - Cookville, SAD

 26. Naziv ustanove: Institute of Atomic Physics
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Bucharest, Rumunjska

 27. Naziv ustanove: Montgomery College
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Takoma Park Maryland, SAD

 28. Naziv ustanove: Kernfysisch Versneller Instituut,University of Groningen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Groningen, Nizozemska

 29. Naziv ustanove: Joint Institute of Nuclear Research
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 141980 - Dubna, Ruska Federacija

 30. Naziv ustanove: Bulgarian Academy of Sciences,Institut for Nuclear Research and Nuclear Energy
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 1784 - Sofia, Bugarska

 31. Naziv ustanove: Mississippi State University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 39762 - Mississippi State, SAD

 32. Naziv ustanove: Furman University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: SC-29613 - Greenville, SAD

 33. Naziv ustanove: Oak Ridge Associated Universities
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: TN-38731 - Oak Ridge, SAD

 34. Naziv ustanove: School of Physics,University of Sussex
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Brighton, Velika Britanija

 35. Naziv ustanove: Princeton University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: NJ-08544 - Princeton, SAD

 36. Naziv ustanove: Yale University,Center for theoretical physics
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: CT-06511 - New Haven, SAD

 37. Naziv ustanove: A.W. Wright Nuclear Structure Laboratory,Yale University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: CT-06511 - New Haven, SAD

 38. Naziv ustanove: Chalk River Laboratories
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: K0J 1J0 - Chalk River, Kanada

 39. Naziv ustanove: Tandem Accelerator Laboratory,McMaster University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: L8S 4K1 - Hamilton, Kanada

 40. Naziv ustanove: University of Toronto
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: M5S 1A7 - Toronto, Kanada

 41. Naziv ustanove: Laboratoire de Physique Nucleaire,Universite de Montreal
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: H3C 3J7 - Montreal, Kanada

 42. Naziv ustanove: Biophysics Group, Los Alamos National Laboratory
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: NM-87545 - Los Alamos, SAD

 43. Naziv ustanove: MEG Center,VA Medical Center
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: NM-87108 - Albuquerque, SAD

 44. Naziv ustanove: MEE Division,Los Alamos National Laboratory
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: NM-87545 - Los Alamos, SAD

 45. Naziv ustanove: Interna klinika,Sveučilišna bolnica Rebro
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 46. Naziv ustanove: Radiološki odjel,Sveučilišna bolnica Rebro
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 47. Naziv ustanove: Pedijatrijski odjel,Sveučilišna bolnica Rebro
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 48. Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 49. Naziv ustanove: Sveučilišni računalni centar
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 50. Naziv ustanove: Elektrotehnički fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 51. Naziv ustanove: Nuclear research center of the Latvian academy of Sciences
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 229021 - Salaspils, Latvija

 52. Naziv ustanove: Institut des Sciences Nucleaires,Universite Joseph Fourier
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: F-38042 - Grenoble, Francuska

 53. Naziv ustanove: CSNSM IN2P3-CNRS
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: F-91405 - Orsay, Francuska

 54. Naziv ustanove: Department of Physics, McMaster University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: L8S 4K1 - Hamilton, Kanada

 55. Naziv ustanove: Bruce B Nuclear Safety Department, Ontario Hydro
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: M5S 1A7 - Toronto, Kanada

 56. Naziv ustanove: Department of Physics, University of Jyvaskyla
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: SF-40351 - Jyvaskyla, Finska

 57. Naziv ustanove: Institut Rugjer Bošković
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: metodika fizike
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Vladimir Paar

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr