SVIBOR - Projekt broj: 1-04-157

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-04-157


Simbiotske i atmosferski pomrčinske dvojne zvijezde


Glavni istraživač: KOTNIK-KARUZA, DUBRAVKA (48086)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 23
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Rijeka (9)
Odjel/Zavod: Odsjek za fiziku Pedagoškog fakulteta u Rijeci
Adresa: Omladinska 14, 51000 Rijeka
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 51 516322
teleFaks: 385 (0) 51 515142
E-mail: kotnik@mapef.pefri.hr
Telefon: 385 (0) 51 227474
Telefon: 385 (0) 51 516322,227474

Sažetak: Sistematska promatranja i spektralna analiza simbiotskih zvijezda u dugim vremenskim intervalima u optičkom i ultraljubičastom spektralnom području omogućuju razumijevanje njihove promjenljivosti i nepravilnih provala. Rezultati mjerenja radijalnih brzina, profila i intenziteta spektralnih linija koriste se za konstrukciju teorijskih modela u svrhu tumačenja fizikalnih pojava koje su uzrok opažene promjenljivosti. Simbiotska zvijezda CH Cygni je izabrana kao objekt u takvim istraživanjima. Pri tome su korišteni visokorezolucijski spektri snimljeni na Francuskom nacionalnom opservatoriju u Haute Provance, a reducirani pomoću programa ASTRONET u Trstu. Promatranja koja su vršena u posljednjoj mirnoj fazi zvijezde su osobito važna jer su jedinstvena i neponovljiva te kao takva značajna za razumijevanje ovakvih nepredvidivih objekata. Osim toga, ova se mirna faza pokazala kratkom,a prethodni intervali među provalama nisu bili istraživani. Naša spektroskopska istraživanja upotpunjuju postojeću krivulju radijalnh brzina i potvrđuju dvojni model ove simbiotske promjenljive zvijezde. Praćenje ponašanja fiyikalnih parametara zvjezdane atmosfere kao i razvoja profila odabranih spektralnih linija te molekulskih vrpci u mirnoj fazi omogućuju objašnjenje atmosferske strukture i procesa u tom periodu kao i otkrivanje znakova nove provale.

Ključne riječi: Simbiotske zvijezde, CH Cygni, mirna faza, optički spektar, fizički parametri

Ciljevi istraživanja: Cilj ovih istraživanja je nastavak opažanja simbiotske zvijezde CH Cygni zbog razumijevanja uzroka njezine promjenljivosti i provala te određivanja pozdanih orbitalnih parametara i teorijskog modela. Ova je zvijezda sistematski opažana od 1965. godine u optičkom, a od 1978. i u ultraljubičastom području spektra. Registrirane su tri provale u nepravilnim vremenskim razmacima u kojima je izražen simbiotski karakter spektra, dok periodi između provala nisu istraživani. U ovom radu posvećena je pozornost upravo jednoj od mirnih faza zvijezde u intervalu 1987-1989, na koju je zaključeno temeljem dostupnih fotometrijskih podataka, a koja se nadovezuje na dosada najdulju zabilježenu provalu. Analiza spektara snimljenih u optičkom području ima za cilj iznalaženje strukture i procesa u atmosferi zvijezde te otkrivanje znakova i mogućih uzroka provala. Osim toga, nastavak dotadašnjih opažanja omogućuje sigurnije određivanje elemenata putanje i provjeru postuliranog modela zvijezde.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Universita degli Studi di Trieste Dipartimento di Astronomia Trieste Italia
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 34131 - Trst (I), Italija

 2. Naziv ustanove: Opservatorij Hvar Geodetskog fakulteta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 21.12.95
Informacije: svibor@znanost.hr