SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-04-157

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-04-157


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 21
Ukupno objavljenih radova: 23


 1. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Fizika zvjezdanih atmosfera

  Autori:
  Kotnik-Karuza, Dubravka (48086)
  Urednici
  Bonefačić, Antun (4471)
  Naslov zbornika: ZBORNIK
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 38 do 46
  Skup: 10. Ljetna škola mladih fizičara
  Održan: od 27.06.94 do 01.07.94
  Sažetak: Zadaća fizike zvjezdanih atmosfera leži u kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi kontinuiranih i linijskih spektara Sunca i zvijezda temeljem čega se zaključuje o fizičkoj strukturi atmosfere. Pokazane su klasične i suvremene metode iznalaženja relevantnih fizičkih parametara te perspektive ovih istraživanja u budućnosti.
  Ključne riječi: zvijezda, atmosfera, linijski spektar, kontinuirani spektar, krivulja rasta, model
  Ostalo: Organizator: Hrvatsko fizikalno društvo

 2. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Prijelaz simbiotske zvijezde u mirnu fazu

  Autori:
  Kotnik-Karuza, Dubravka (48086)
  Urednici
  Pavlovski, Krešimir
  Ružić, Željko
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka predavanja i saopćenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 1
  Skup: 1. HRVATSKI ASTRONOMSKI KONGRES
  Održan: od 06.12.93 do 06.12.93
  Sažetak: Period prijelaza simbiotskih zvijezda iz provale u mirnu fazu općenito je manje proučen, a osobito je interesantan jer određuje svojstva simbiotskih zvijezda u odnosu na rekurentne nove i povezuje ih sa normalnim zvijezdama istog spektralnog tipa. Ispitano je ponašanje simbiotske zvijezde CH Cygni u dvogodišnjem periodu nakon provale.
  Ključne riječi: Simbiotske zvijezde, rekurentne nove, normalne zvijezde, CH Cygni, mirna faza
  Ostalo: Organizator kongresa: HRVATSKO ASTRONOMSKO DRUŠTVO

 3. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Spektroskopsko određivanje fizičkih parametara fotosfera hladnih divova

  Autori:
  Jurdana, Rajka (170374)
  Urednici
  Pavlovski, Krešimir
  Ružić, Željko
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka predavanja i saopćenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Stranice: od 1 do 1
  Skup: HRVATSKI ASTRONOMSKI KONGRES
  Održan: od 06.12.93 do 06.12.93
  Sažetak: Segment krivulje rasta koja se opaža kod hladnih divova otežava određivanje ekscitacijske temperature. Numeričkim uspoređivanjem mjerenih podataka sa odgovarajućim segmentom teorijske krivulje rasta moguće je uz određene aproksimacije odrediti ekscitacijsku temperaturu, a pogreška tako određene temperature opravdava primjenu metode. Time je omogućeno određivanje brzine mikroturbulencije i zastupljenosti elemenata.
  Ključne riječi: Late type giants, curve of growth, atmosphere, physical parameters
  Ostalo: Organizator kongresa: HRVATSKO ASTRONOMSKO DRUŠTVO

 4. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Simbiotske zvijezde

  Autori:
  Jurdana-Šepić, Rajka (170374)
  Kotnik-Karuza, Dubravka (48086)
  Urednici
  Ružić, Željko
  Pavlovski, Krešimir
  Naslov zbornika: Knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 147 do 148
  Skup: Prvi znanstveni sastanak Hrvatskoga fizikalnog društva
  Održan: od 28.09.94 do 30.09.94
  Sažetak: U cilju određivanja promjenljivosti i nepravilnih provala simbiotskih zvijezda ispitivali smo optičke spektre zvijezde CH Cygni. Praćenjem vremenskog ponašanja nekih fizičkih parametara u periodu fotometrijskog mirovanja zvijezde traženi su znakovi i uzroci nove provale. Provjeren je postulirani teorijski model i izmjereni orbitalni parametri.
  Ključne riječi: CH Cygni, mirovanje, fizički parametri, teorijski model, orbitalni parametri
  Ostalo: Organizator sastanka: Hrvatsko fizikalno društvo

 5. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: CH Cyg: A symbiotic star in its transition phase to quiescence

  Autori:
  Kotnik-Karuza, Dubravka (48086)
  Jurdana-Šepić, Rajka (170374)
  Urednici
  Rodono, Marcelo
  Naslov zbornika: JENAM-95 ABSTRACTS
  Jezik: engleski
  Mjesto: Catania, Italija
  Godina: 1995
  Stranice: od 205 do 205
  Skup: Progress in european astrophysics JENAM-95
  Održan: od 25.09.95 do 29.09.95
  Sažetak: Istraživali smo ponašanje hladne komponente simbiotske zvijezde CH Cygni u optičkom području u dvogodišnjem razdoblju nakon najdulje provale 1977-1986. Rezultati pokazuju da se CH Cygni gotovo potpuno smirila te da bi se usporedbom sa normalnim zvijezdama moglo predvidjeti njeno buduće ponašanje. Za usporedbu su uzeti fizički parametri zvijezda M tipa: 30 Her i Beta And. Primijenjena je metoda krivulje rasta sa posebnim postupkom fitovanja.
  Ključne riječi: CH Cygni, simbiotske zvijezde, faza smirivanja, M zvijezde, fizički parametri

 6. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Optička spektroskopija simbiotske zvijezde CH Cygni u periodu od 1987-1989.godine
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: JURDANA-ŠEPIĆ RAJKA
  Datum obrane: 03.07.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 68
  Sažetak: Istraživan je optički spektar simbiotske zvijezde CH Cygni u periodu 1987-1989. Mjerenja radijalnih brzina nezasjenjenih spektralnih linija pokazuju da ovojnica još uvijek ekspandira, da se apsorpcijske linije metala formiraju u fotosferi M6III zvijezde, a da emisijske linije imaju radijalne brzine suprotne faze u odnosu na fotosferske, pa se one povezuju s pratiocem. Dokazan je potpuni nestanak plavog kontinuuma.
  Ključne riječi: simbiotske zvijzde, CH Cygni, radial velocities, fotosfera, crveni div, pratioc


 7. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Spektroskopija dvostrukih zvijezda - sistemi Zeta Aurigae

  Autori:
  Jurdana, Rajka (170374)
  Rad: Magisterij
  Sažetak: Osnovni indikator pomrčina kod zvjezdanih parova je krivulja sjaja temeljem koje zaključujemo o geometriji sistema i dimenzijama komponenti. Zeta Aurigae su pomrčinske dvostruke zvijezde kod kojih kasni superdiv u pravilnim vremenskim razmacima pomračuje mnogo manju toplu zvijezdu. Atmosfera hladne zvijezde istražuje se spektroskopskim praćenjem ulaska i izlaska iz pomrčine.
  Ključne riječi: Zeta Aur sistemi, spektroskopija, pomrčinske zvijezde, dvojne zvijezde

 8. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Zagonetni pomrčinski binar - Epsilon Aurigae

  Autori:
  Jurdana, Rajka (170374)
  Rad: Magisterij
  Sažetak: Epsilon Aurigae je predstavnik pomrčinskih dvostrukih zvijezda tipa Zeta Aurigae. Prema aktualnom modelu to je sustav dviju toplih zvijezda spektralnog tipa O od kojih je masivnija obavijena ljuskom prašine i plina, dok je oko zvijezde manje mase formiran disk sraštanja.
  Ključne riječi: Pomrčinski binar, Epsilon Aur, atmosfera

 9. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Pomrčinske dvojne zvijezde

  Autori:
  Jurdana, Rajka (170374)
  Rad: Magisterij
  Sažetak: Ovisno o obliku krivulje sjaja koji je posljedica stupnja sraštenosti komponenti,razlikujemo nekoliko podtipova pomrčinskih dvojnih zvijezda, w Ursae Majoris, tip beta Lirae i tip Algola. Kod tipa epsilon Aur je spektroskopski istražena atmosfera hladne zvijezde.
  Ključne riječi: pomrčinske dvojne zvijezde, krivulja sjaja

 10. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Pulsar s planetom

  Autori:
  Jurdana, Rajka (170374)
  Rad: Magisterij
  Sažetak: Pulsar PSR 1829-10 u zviježđu Štita pokazuje naizmjenična kašnjenja i ranjenja radio pulseva. Predložena su tri modela nastanka sistema pulsar-planet.
  Ključne riječi: pulsar, PSR 1829-10, planet, supernova

 11. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Simbiotske zvijezde

  Autori:
  Jurdana, Rajka (170374)
  Rad: Magisterij
  Sažetak: Simbiotske zvijezde su potklasa promjenljivih zvijezda sa dva ekstremno različita tipa spektroskopskih pojava, pri čemu su jedne karakteristične za zvijezde visokih temperatura, a druge za hladne M divove. Osnovni modeli kojima se tumače simbiotske dvojne zvijezde su akrecijski i nebularni. Smatra se da su simbiotske zvijezde prijelazna faza u evoluciji određenih tipova dvojnih zvijezda u planetarne maglice.
  Ključne riječi: simbiotske zvijezde, akrecijski model, nebularni model, spektar

 12. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Susret s Gasprom

  Autori:
  Kotnik-Karuza, Dubravka (48086)
  Rad: Magisterij
  Sažetak: Opisane su snimke i podaci dobiveni putem letjelice "Galileo" koja se susrela sa asteroidom Gaspra na svom putu prema Jupiterovoj atmosferi. Opažanja ukazuju na činjenicu da je Gaspra relativno mlad objekt, a značajna su i za saznanje o brzini porasta prostorne gustoće malih tijela u asteroidnom pojasu nedostupnih direktnom opažanju.
  Ključne riječi: asteroidi, Gaspra, letjelica "Galileo"

 13. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Optička spektroskopija simbiotske zvijezde CH Cygni u periodu od 1987-1989.
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: KOTNIK-KARUZA DUBRAVKA
  Datum obrane: 03.07.92
  Broj stranica: 68
  Autor: Jurdana-Šepić mr Rajka
  Rad: Magisterij


 14. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Fizika zvjezdanih atmosfera
  Ustanova: Hrvatsko fizikalno društvo-10.Ljetna škola mladih fizičara
  Godina: 1994


 15. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Susret s Gasprom

  Autori:
  Kotnik-Karuza, Dubravka (48086)
  Vrsta rada: znanstveno-popularni clanak

 16. Tip rada: Ostalo

  Naslov: "Crna udovica" PSR 1957+27

  Autori:
  Jurdana, Rajka (170374)
  Vrsta rada: znanstveno-popularni clanak

 17. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Pulsar s planetom

  Autori:
  Jurdana, Rajka (170374)
  Vrsta rada: znanstveno-popularni clanak

 18. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Pomrcinske dvojne zvijezde

  Autori:
  Jurdana, Rajka (170374)
  Vrsta rada: znanstveno-popularni clanak

 19. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Simbiotske zvijezde

  Autori:
  Jurdana, Rajka (170374)
  Vrsta rada: znanstveno-popularni clanak

 20. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Zagonetni pomrcinski binar Epsilon Aurigae

  Autori:
  Jurdana, Rajka (170374)
  Vrsta rada: znanstveno-popularni clanak

 21. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Spektroskopija dvostrukih zvijezda-sistemi Zeta Aurigae

  Autori:
  Jurdana, Rajka (170374)
  Vrsta rada: znanstevno-popularni clanak


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr