SVIBOR - Projekt broj: 1-05-033

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-05-033


KRITERIJI LOMA MATERIJALA IZRAŽENI DEFORMACIJAMA KAO OSNOVA ZA ANALIZU STABILNOSTI PODZEMNIH PROSTORIJA


Glavni istraživač: HUDEC, MLADEN (16744)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.94.

Ukupno radova na projektu: 42
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Zavod za rudarstvo i geotehniku
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 44-08-20
teleFaks: 385 (0)41 44-00-08
E-mail: bp@mapbf.pbfrng.hr

Sažetak: Pri iskapanju podzemnih prostorija i tunela prema NATM (novoj austrijskoj tunelskoj metodi) pokazalo se da stvarno stanje naprezanja u masivu nije jedino presudno za stabilnost materijala sredine. Mjerenje naprezanja u stijenskim masivima prilikom iskopa je i vrlo složeno i isto toliko nepouzdano, dok su istovremeno razvijene znatno jednostavnije metode mjerenja promjena oblika presjeka presjeka podzemnih prostora. Mehaničke karakteristike realnih stijenskih masiva su obično vrlo kompleksne, jer stijena pokazuje u pravilu ne samo svojstva anizotropije, viskoznosti i plastičnosti, nego i izrazite pojave diskontinuiranosti na ravninama slojeva i pukotinskih sistema. Realne stijene u kakvima se iskapaju podzemni objekti ustvari predstavljaju više neki kvazi-kontinuum nego kontinuum kakvog pretpostavlja teorija. Postoje i pokušaji da se, preko teorije blokova, stijena shvati kao diskontinuum složen od apsolutno krutih blokova, ali ni takva postavka ne odgovara stvarnoj stijeni. Pokušaji da se sva svojstva, pa i kriteriji loma izraze samo intenzitetima naprezanja predstavlja simplifikaciju koja u slučaju realnih stijena nema punu opravdanost. Osnovna je postavka rada da do gubitka stabiliteta, pretjeranih izobličenja pa i rušenja prostorije dolazi onda kada deformacije stijene i podgrade dosegnu izvjesne kritične granice. U literaturi mehanike stijena uobičajeni su sada isključivo kriteriji loma izraženi graničnim odnosno kritičnim naprezanjima. U radu će se ti kriteriji izraziti preko deformacija tj. dilatacija i klizanja, odnosno sfernih i distorzionih komponenata tenzora deformacija, i to u takvom obliku da su pogodni za uključivanje u programe konačnih razlika ili konačnih elemenata, odnosno programe rubnih elemenata.

Ključne riječi: MEHANIKA KONTINUUMA, MEHANIKA STIJENA, KRITERIJI LOMA, METODA KONAČNIH ELEMENATA, METODA RUBNIH ELEMENATA, TUNELI, TEORIJSKA MEHANIKA

Ciljevi istraživanja: Cilj rada je izražavanje kriterija loma stijenskog masiva preko komponenata tenzora deformacija radi povećanja pouzdanosti proračuna stabilnosti oblika podzemnih prostora u toku iskopa. Ti kriteriji loma trebaju biti uključeni u programe konačnih elemenata i rubnih elemenata za predhodne proračune i projekte podgradnih sistema i obloga. Posebno treba takve kriterije uključiti kao kontrolu prilikom svakodnevnih praćenja konvergencija kalote i bokova iskopa podzemnih prostora i tunela. Ovime će se doprinijeti povećanju sigurnosti podzemnih objekata i u toku gradnje i u toku eksploatacije. Numerički postupci, pogotovo prema metodi konačnih elemenata za elemente s plastičnim i viskoznim svojstvima, bili bi čak time i nešto pojednostavljeni i skraćeni jer bi otpala faza proračuna i kontrole naprezanja u svakom koraku.


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Skripta za predmet Podzemne prostorije i tuneli: "RAVNI - Metoda konačnih elemenata"
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Mladen Hudec, Lidija Frgić, Bruno Paris

 2. Naziv: Skripta za predmet Podzemne prostorije i tuneli: "MKE - Program konačnih elemenata"
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Mladen Hudec, Lidija Frgić, Bruno Paris

 3. Naziv: Skripta za predmet Podzemne prostorije i tuneli: "RUBNI - Metoda rubnih elemenata"
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Mladen Hudec, Frgić Lidija, Bruno Paris

 4. Naziv: Skripta za predmet Otpornost materijala: "Repetitorij i tablice za vježbe iz Otpornosti materijala"
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Mladen Hudec, Lidija Frgić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr