SVIBOR - Projekt broj: 1-06-015

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-06-015


ISTRAŽIVANJE ENERGETSKIH POTENCIJALA VJETRA


Glavni istraživač: POJE, DRAŽEN (37784)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb (4)
Odjel/Zavod: Centar za meteorološka istraživanja
Adresa: Grič 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)4565 666
teleFaks: 385 (0)1278 703
E-mail:

Sažetak: Istraživanje energije vjetra je nastavak dosadašnjih radova u Hrvatskoj na tom području. U našem radu analizirani su najprije podaci o vjetru od ukupno 26 postaja iz unutrašnjosti Hrvatske i na Jadranu, koje imaju anemografske podatke. Provjerene su razne metode procjene energije vjetra Maxfit i Peakfit programima, posebno sa aspekta najbolje prilagodljivosti teoretskih funkcija empirijskim podacima brzine vjetra. Pokazano je da u područjima jakog orografskog utjecaja i izrazite bure ispitane metode mogu katkada dati značajno pogrešne rezultate, pogotovo tamo gdje se postojeće razdiobe ne mogu aproksimirati samo jednom već s nekoliko razdioba, koje se međusobno preklapaju. Primjena Maxfit programa s Weibullovom funkcijom razdiobe daje najpovoljnije rezultate. Mogućnost korištenja klimatoloških podataka jačine vjetra za ocjenu eolnog potencijala ispitana je na izabranim postajama i nađeno je da se tako dobiveni rezultati energije vjetra mogu smatrati samo aproksimativnim. Podaci meteorološkog tornja u Konjskom poslužili su za ispitivanje mahovitosti vjetra Wieringinom metodom te za ocjenu hrapavosti terena. U uvjetima kompleksnog terena kao što je to onaj u Konjskom, ova se metoda ne može primjeniti. U 1994 godini nabavljen je od strane Drž. hidr. zavoda program WASP iz Danske i njime su od Radne grupe u okviru Zavoda provedeni svi poslovi i proračunat potencijal energije vjetra za ukupno 9 meteoroloških postaja u Hrvatskoj. Ovi radovi su provedeni u skladu s planom spomenute Radne grupe Zavoda za Europski atlas vjetra i primjenu WASP programa a koji se u Zavodu provodi u okviru Sredneeuropske Inicijative na području meteorologije. Posebno je ispitana i pojava bure i burina u Splitu na temelju desetgodišnjih podataka satnih vrijednosti meteorološke postaje Split-Marjan i određeni statistički pokazatelji tih vjetrova. Rad je prihvaćen za objavljivanje u Hrv. meteorološkom časopisu.

Ključne riječi: procjena energije vjetra, bura, jugo, Weibulova funkcija razdiobe, Hrvatska, WASP program

Ciljevi istraživanja: 1) radovi u svezi uključivanja Hrvatske u "Europski atlas vjetra" 2) snimanja okoliša anemografskih postaja. 2) ispitivanje raznih metoda za ocjenu energije vjetra upotrebom programa Maxfit i Peakfit, 3) ispitivanje mogućnosti primjene klimatoloških podataka jačine vjetra za ocjenu energije vjetra, 4) ispitivanje faktora mahovitosti vjetra i hrapavosti terena Wieringinom metodom na podacima meteorološkog tornja u Konjskom, 5) ispitivanje karakteristika bure i burina u Splitu.


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: nema
    Autor(i): nema.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr