SVIBOR - Projekt broj: 1-06-049

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-06-049


ATMOSFERSKI PROCESI I KVALITETA ZRAKA


Glavni istraživač: LONČAR, EDITA (26304)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 66
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb (4)
Odjel/Zavod: Sektor za meteorološka istraživanja
Adresa: Grič 3, 41000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 4565 686
teleFaks: 385 (01) 27 87 03
E-mail: bajic@cirus.dhz.hr

Sažetak: Za ocjenu iznosa i raspodjele koncentracija polutanata, osim veličine emisije i tehnoloških karakteristika emitiranih efluenata, neophodno je poznavanje procesa difuzije, prijenosa i taloženja, koji sa svoje strane ovise o disperzijskim karakteristikama meteoroloških parametara graničnog sloja atmosfere. Budući da su disperzijski parametri funkcije, ne samo atmosferskih procesa mikro, mezo i makro skale, nego i lokalnih utjecaja podloge istraživanje se odvijalo u više smjerova: - istraživanje ovisnosti atmosferskih procesa lokalne i mezo skale (tipovi vremena) i kemijskog sastava atmosfere; - istraživanje disperzijskih parametara graničnog sloja atmosfereu određenim gradskim, industrijskim i "nezagađenim" sredinama; - u skladu sa specifičnostima parametara graničnog sloja sredine (ulazni podaci modela) za proračun polja prizemnih koncentracija primjenjivali su se oni modeli koji su sa uvođenjem modifikacija prilagođenim klimatskim prilikama sredine najbolje aproksimirali utjecaj realne atmosfere na onečišćenja zraka (u ravničarskom, brdovitom, obalnom području); - razvijanje modela daljinskog prijenosa lokalne i regionalne skale: a) za primjenu pri nekontroliranom, jednokratnom, pojačanom ispustu s vrlo štetnim posljedicama (akcidenti); b) za ocjenu prekograničnog prijenosa; - izrađivanje metoda za ocjenu utjecaja atmosfere na polje prizemnih koncentracija s vrlo dobrim rezultatima u ocjeni lokalnog temeljnog onečišćenja. - statistička analiza podataka o kvaliteti zraka i oborine i traženje njihove ovisnosti o nekim meteorološkim parametrima.

Ključne riječi: atmosferski procesi, disperzija, difuzija, prijenos, taloženje, granični sloj atmosfere, modeli, temeljno onečiščenje, kvaliteta zraka

Ciljevi istraživanja: CILJEVI I REZULTATI (hr): Ciljevi: 1) Razvijanje metoda i postupaka za identifikaciju, procjenu, kontrolu onečišćenja zraka i oborine u unutrašnjosti i na obali. 2) Ocjena ovisnosti zagađenosti zraka o parametrima graničnog sloja atmosfere u raznim sredinama. 3) Adaptacija i modifikacija modela zagađenosti zraka u skladu s disperzijskim karakteristikama graničnog sloja atmosfere nad našim područjem (uz verifikaciju primjene u odgovarajućoj sredini). 4) Usavršavanje modela daljinskog prijenosa za kvalitetniju ocjenu doprinosa prekograničnog prijenosa polucije. 5) Prijedlog cjelovitog monitoringa ključnih parametara za upravljanje kvalitetom zraka. 6) Doprinos poznavanju i definiranju utjecaja atmosfreskih procesa na kvalitetu zraka u Republici Hrvatskoj. 7) Doprinos strategiji upravljanja kvalitetom zraka pri normalnom radu i organizacija aktivnosti (upozorenja u epizodnim situacijama). 8) Doprinos rješavanju problema zaštite čovjekove okoline u Republici Hrvatskoj, a i šire, jer za atmosferu ne postoje granice. Rezultati: Na osnovi istraživanja karakteristika parametara graničnog sloja utvrđena su, ne samo osnovna disperzijska svojstva raznih sredina u unutrašnjosti i na obali, nego je i pokazano: - da u eksponencijalnom zakonu promjene brzine vjetra s visinom treba uvažavati i brzinu vjetra na referentnom nivou, - da je turbulentni prijenos polutanata u gradskim uvjetima za jedan red veličine manji od turbulentog toka momenta gibanja, - da na Jadranu postoji karakteristična distribucija gradijentnog vjetra, - da dvodimenzionalna hidraulička teorija može djelomično objasniti pojavu olujne bure na Jadranu koja se duž naše obale bitno ne razlikuje po jačini, nego po čestini i trajanju. Na području istraživanja, prilagodbe i usavršavanja modela izrađeni su i verificirani uz ocjenu mogućnosti njihove primjene: - model grada, - model disperzije i taloženja u brdovitim predjelima, - model za simulaciju strujanja na području složene topografije (primjenjiv i u slučaju akcidenta), - model daljinskog prijenosa sumpora. Rezultati nekih, gore spomenutih istraživanja, omogućili su izradu originalnih metoda kao što su: - metoda za određivanje vertikalnih, turbulentnih tokova lakih, kemijski inertnih polutanata, - metoda za određivanje lokalnog temeljnog onečišćenja. Izrađeno je nekoliko prijedloga monitoringa: - temeljnog onečišćenja, - ključnih parametara za upravljanje kvalitetom zraka. Rezultati analize dnevnih uzoraka oborine koji se prikupljaju preko 10 godina jedino u Državnom hidrometeorološkom zavodu pokazuju da je kiselost oborine i ukupno taloženje iona najveće u Rijeci, Zagrebu, Varaždinu, zatim u pošumljenim sredinama (Plitvička jezera, Ogulin), pa čak nije zanemarivo ni u planinskim područjima (Zavižn - Velebit, Puntjarka - Medvednica). Pokazano je da je razina koncentracije pojedinih onečišćivača u zraku i oborine uvjetovano lokalnim i mesoskalnim vremenskim prilikama.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Development of a coordinated air deposition monitoring network in Central and Eastern Europe
  Naziv ustanove: NOOA Air Resources Laboratory
  Grad: Silver Spring, Sjedinjene Američke Držae

 2. Naziv projekta: MED POL Program praćenja prijenosa onečišćenja u Mediteran putem atmosfere
  Naziv ustanove: Svjetska meteorološka organizacija
  Grad: Geneva, Švicarska

 3. Naziv projekta: EMEP Program praćenja i procjene daljinskog i prekograničnog prijenosa onečišćenja
  Naziv ustanove: NILU Norvegian Institute for Air Research
  Grad: N-2007 - Kjeller, Norveška

 4. Naziv projekta: Global Atmosphere Watch
  Naziv ustanove: Svjetska meteorološka organizacija
  Grad: Geneva, Švicarska

 5. Naziv projekta: EUROTRAC
  Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: EKONERG, d.o.o.za istraživačko razvojne usluge, konzalting i inženjering u području energetike i zaštite okoliša
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Šumarski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Poljoprivredni institut, Križevci
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 48260 - Križevci, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Geofizički zavod "Andrija Mohorovičić", Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Desert Research Institut
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Reno, Nevada, USA

 7. Naziv ustanove: University of Upsala
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Upsala, Švedska

 8. Naziv ustanove: Department of Geology and Geophysics, Yale University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: New Haven, USA

 9. Naziv ustanove: Svjetska meteorološka organizacija
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Geneva, Švicarska

 10. Naziv ustanove: NOOA Air Resaurces Laboratory
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Silver Spring, Sjedinjene Američke Držae

 11. Naziv ustanove: Zentralanstalt fur Meteorologie
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Beč, Austrija

 12. Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 13. Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 27.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr