SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 1-06-218

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 1-06-218


Broj radova citiranih u CC: 13
Broj ostalih radova: 91
Ukupno objavljenih radova: 104


Naslov: An analysis of surface ozone data measured at the end of the 19th century in Zagreb

Autori:
Lisac, Inga (26034)
Grubišić, Vanda (164991)
Časopis: Atmospheric Environment
Broj: 2
ISSN: 0004-6981
Volumen: 25
Godina: 1991
Stranice: od 481 do 486
Broj referenci: 11
Jezik: engleski
Sažetak: Prikaz analize 12-godišnjeg niza podataka površinskog ozonamjerenih u Zagrebu koncem prošlog stoljeća (1889-1900)Sconbeinovom metodom. Prevođenje izvornih podataka u apsolutnejedinice izvedeno je primjenom Montsouris-regresije, modificiraneprema Bojkovu. Danji i noćni podaci se bitno razlikuju, a izraženje i godišnji hod. Danji podaci sadrže dva maksimuma (prijelazproljeće na ljeto i u jesen), a noćni samo jedan (prijelazproljeće na ljeto). Uspoređenje tih podataka za ljeto s podacimaprizemnog ozona mjerenog u novije vrijeme, pokazalo je znatniporast prizemnog ozona (danju od 36 na 67 ppb, a noću od 30 na 56ppb).
Ključne riječi: Ozon u 19. stoljeću, stari podaci ozona, prizemni ozon, godišnji hod ozona, Montsouris-metoda.

Naslov: A local climatic model of the temperature - cloudiness relationship

Autori:
Šinik, Nadežda (47015)
Časopis: Theoretical and Applied Climatology
ISSN: 0177-798
Volumen: 46
Godina: 1992
Stranice: od 135 do 142
Broj referenci: 22
Jezik: engleski
Sažetak: Lokalna ravnoteža radijacijskih protoka uz uključeni uplivnaoblake omogućila je izradu lokalnog determinističkog modela,koji opisuje i pozitivno i negativno djelovanje naoblake napovršinsku temperaturu.
Ključne riječi: Ravnoteža radijacijskih protoka, naoblaka, deterministički model, temperatura.

Naslov: Mountain wave drag over double bell-shaped orography

Autori:
Grisogono, Branko (35580)
Pryor, S. C.
Keislar, R. E.
Časopis: Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society
ISSN: 0035-9009
Volumen: 119
Godina: 1993
Stranice: od 199 do 206
Broj referenci: 14
Jezik: engleski

Naslov: Aerial observations of Hawaii's wake

Autori:
Smith, R. B.
Grubišić, Vanda (164991)
Časopis: Journal of the Atmospheric Sciences
Broj: 22
ISSN: 0022-4928
Volumen: 50
Godina: 1993
Stranice: od 3728 do 3750
Broj referenci: 55
Jezik: engleski

Naslov: On the Statistical Wind Rose Analysis

Autori:
Zelenko, Bogdan (54671)
Lisac, Inga (26034)
Časopis: Theoretical and Applied Climatology
ISSN: 0177-798X
Volumen: 48
Godina: 1994
Stranice: od 209 do 214
Broj referenci: 9
Jezik: engleski

Naslov: Seasonal variability of inertial oscillations in the Northern Adriatic

Autori:
Krajcar, Valter (172830)
Orlić, Mirko (84292)
Časopis: Continental Shelf Research
ISSN: 0278-4343
Volumen: 15
Godina: 1995
Stranice: od 1221 do 1233
Broj referenci: 53
Jezik: engleski

Naslov: Some common features of probability distribution for precipitation

Autori:
Juras, Josip (92026)
Časopis: Theoretical and Applied Climatology
Broj: 2
ISSN: 0177-798X
Volumen: 49
Godina: 1994
Stranice: od 69 do 76
Broj referenci: 22
Jezik: engleski
Sažetak: U radu se razmatraju različite transformacije koje se obično primjenjuju kako bi se postigla približno normalna razdioba podataka o količinama oborine. Posebno se razmatraju svojstva normalne razdiobe drugog korijena i njezina veza s drugim dvoparametraskim razdiobama. Sličnosti i razlike različitih razdioba razmatraju se pomoću dijagrama normalne razdiobe i dijagrama omjera momenata. Ovaj potonji ima koeficijent varijacije kao os apscisa i koeficijent asimetrije na osi ordinata. Ispitivanja pomoću ovih dijagrama pokazala su veliku raznolikost oblika razdioba količina oborine ali i neka njihova zajednička obilježja.
Ključne riječi: Razdiobe količine oborine, promjenljivost količina oborine.

Naslov: Dissipation of Wave Drag in the Atmospheric Boundary Layer

Autori:
Grisogono, Branko (35580)
Časopis: Journal of the Atmospheric Sciences
Broj: 10
ISSN: 0022-4928
Volumen: 51
Godina: 1994
Stranice: od 1237 do 1243
Broj referenci: 29
Jezik: engleski

Naslov: Background Air Pollution on Mountain Medvednica

Autori:
Šinik, Nadežda (47015)
Lončar, Edita (26304)
Marki, Antun (180825)
Časopis: Bollettino di Oceanologia Teorica ed Applicata
Broj: len
ISSN: 0072-4122
Volumen: Anna
Godina: 1994
Stranice: od 333 do 336
Broj referenci: 120
Jezik: engleski
Sažetak: Izveden je teorijski prikaz temeljnog onečišćenja koji omogućuje određivanje lokalne temeljne koncentracije polutanata, Cb, pomoću simultanih nizova podataka o brzini vjetra i koncentraciji polutanta. Model je primijenjen na podatke Puntijarke (Medvednica) radi osjene veličine daljinskog transporta štetnih primjesa u sjeverozapadnu Hrvatsku.
Ključne riječi: lokalno temeljno onečišćenje, brzina vjetra, koncentracije polutanata, daljinski transport

Naslov: Adriatic seiche decay and energy loss through Otranto Strait

Autori:
Cerovečki, Ivana (170012)
Orlić, Mirko (84292)
Hendershot, Myrl
Časopis: Bulletin de l'Institut Oceanographique
Broj: ort
Volumen: Rapp
Godina: 1995
Stranice: od 172 do 172
Broj referenci: 123
Jezik: engleski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr