SVIBOR - Projekt broj: 1-06-218

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-06-218


MEĐUDJELOVANJE ATMOSFERA-MORE I RECENTNE KLIMATSKE PROMJENE


Glavni istraživač: PENZAR, IVAN (36103)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 104
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 13
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Geofizički zavod "Andrija Mohorovičić" , Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Horvatovac bb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-420-222
Telefon: 385 (0)41-420-114
Telefon: 385 (0)41-420-214
Telefon: 385 (0)41-420-314
teleFaks: 385 (0)41-432-462
E-mail: orlic@olimp.irb.hr

Sažetak: Istražene su postojeće klimatske promjene u ovom dijelu Europe na osnovi 130-godišnjeg niza meteoroloških mjerenja u Zagrebu. Razrađen je lokalni klimatski model za prognozu temperaturnih promjena kao i izravni, odnosno povratni, utjecaj naoblake na tzv. efekt staklenika. Proučena je prizemna i ukupna debljina ozona sadržanog u atmosferi nad Zagrebom, te potencijalne vrijednosti dozračene sunčane energije u Hrvatskoj i meteorološki uvjeti za primjenu te energije. Analizirano je i djelovanje atmosfere na Jadransko more na različitim prostornim i vremenskim skalama - planetarnoj, sinoptičkoj, srednjoj. Ovdje su od posebnog interesa klimatske fluktuacije, koje su npr. dovele do pojave izuzetno niskih vodostaja tijekom zime 1988/89. godine. Jadran pri tom nije slijedio tzv. zakon inverznog barometra, što se ima po svoj prilici dovesti u vezu s usklađenim djelovanjem više faktora (tlak zraka, vjetar) na more. Uočeno je da, premda se pri klimatskim fluktuacijama očitovao utjecaj atmosfere na more, poremećaj u atmosferi nastao je kao posljedica prethodnog djelovanja mora na atmosferu. Kao uvod u istraživanje ovog potonjeg procesa u Jadranu, analizirane su godišnje i višegodišnje fluktuacije temperature površine mora.

Ključne riječi: Međudjelovanje atmosfera-more, klimatološke normale, klimatska kolebanja, klimatski trend, troposferski ozon, sunčana energija, temperatura zraka i površine mora, naoblaka, količina oborine, vjetar i morske struje, vodostaj, analitički i numerički modeli.

Ciljevi istraživanja: Želi se utvrditi postojeće trendove klimatskih fluktuacija u ovom dijelu Europe. Formuliran je lokalni deterministički model temperaturnih promjena predviđenih na osnovi planetarnih klimatskih fluktuacija. Takav model poslužit će za dugoročnu prognozu temperaturnih promjena u nas. Model je primijenjen na podatke austrijskih i švicarskih postaja i pokazao je da je naoblaka jače djelovala na "efekt staklenika" od antropogenog utjecaja. Razrađen je deterministički model za dnevni hod temperature u prizemnom graničnom sloju atmosfere. Provjerom homogenosti i varijacija unutar sekularnih nizova klimatoloških elemenata u Zagrebu stvorena je osnova za utvrđivanje relativnog homogeniteta podataka drugih postaja u Hrvatskoj. Proučavanje potencijalnih i stvarnih vrijednosti Sunčevog zračenja i meteoroloških uvjeta za prijem takve energije usmjereno je na primjenu sunčane energije u Hrvatskoj. Usput se razvijaju metode za procjenu osvjetljenja, fotosintetičkog dijela svjetla i ultraljubičastog zračenja kao važnih parametara u biološkim istraživanjima. Proučavanje troposferskog ozona ukazuje na povremeno povećanu koncentraciju ljeti, ali ne preko dozvoljene granice. Razrađuje se postojeći jednoslojni lagranžovski model tako da se u njega mogu uključiti fizičke osobitosti graničnog sloja zraka iznad kopna i mora. Time se dobivaju tipične trajektorije zraka nad Jadranom u odabranim vremenskim uvjetima i upoznat će se prijenos onečišćujućih atmosferskih primjesa zračnim putem iz udaljenih izvora do nas. Želi se također pokazati i kako atmosfera djeluje na Jadran. Od posebnog je interesa djelovanje atmosferskog tlaka i vjetra s jedne strane, te prijenosa topline i vlage s druge strane, na svojstva mora i gibanje u moru. Promjene u atmosferi nastoji se povezati sa zbivanjem u moru, kako bi se obuhvatila oba smjera interakcije u sistemu atmosfera-more.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr