SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-06-218

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-06-218


Broj radova citiranih u CC: 13
Broj ostalih radova: 91
Ukupno objavljenih radova: 104


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Response of the Adriatic sea level to the planetary-scale atmospheric forcing

  Autori:
  Pasarić, Miroslava (187581)
  Orlić, Mirko (84292)
  Urednici
  Woodworth, P. L.
  Izdavač: American Geophysical Union
  ISBN: 0-87590-460-2
  Godina: 1992
  Stranice: od 29 do 39
  Broj referenci: 24
  Jezik: engleski

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: High-frequency oscillations observed in the Krka Estuary

  Autori:
  Orlić, Mirko (84292)
  Ferenčak, Marijan
  Gržetić, Zvonko (192281)
  Limić, Nedžad (78692)
  Pasarić, Zoran (122685)
  Smirčić, Anton (147402)
  Časopis: Marine Chemistry
  ISSN: 0304-4203
  Volumen: 32
  Godina: 1991
  Stranice: od 137 do 151
  Broj referenci: 17
  Jezik: engleski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hourly values of solar irradiation in clear skies

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Penzar, Branka (36094)
  Časopis: Geofizika
  ISSN: 0352-3659
  Volumen: 8
  Godina: 1991
  Stranice: od 33 do 42
  Broj referenci: 5
  Jezik: engleski
  Sažetak: Proračun je izveden za 15. dan u svakom mjesecu za geografskeširine od 41. do 46. stupnja N. Poznatim postupkom globalnozračenje je zatim rastavljeno na direktno i difuzno, te jepreračunato na južnu plohu nagnutu pod kutom 35 stupnjeva. Navodise i mogućnost uvažavanja naoblake na smanjenje dozračeneenergije dobivene za uvjete vedrog vremena.
  Ključne riječi: Dozračena Sunčeva energija, satno zračenje.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Radiative destabilization of the nocturnal stable atmospheric boundary layer over the desert

  Autori:
  Grisogono, Branko (35580)
  Keislar, R. E.
  Časopis: Boundary-Layer Meteorology
  ISSN: 0006-8314
  Volumen: 61
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 12
  Broj referenci: 13
  Jezik: engleski

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Evaluation of 1961-1990 standard climatological normals

  Autori:
  Juras, Josip (92026)
  Juras, Vjera (63491)
  Časopis: Hrvatski meteorološki časopis
  ISSN: 0352-1079
  Volumen: 27
  Godina: 1992
  Stranice: od 11 do 20
  Broj referenci: 13
  Jezik: engleski
  Sažetak: Usporedba standardnih klimatoloških normala za razdoblje 1931-60.i 1961-90. pokazuje stanoviti porast temperatura zimi i smanjenjeljeti. U mjesečnim količinama oborina postoji obrnuti trend.Slabljenje kontinentalnih obilježja klime u novije vrijeme praćenje i smanjenjem međugodišnje promjenljivosti srednjih mjesečnihtemperatura. Normale temperatura za razdoblje 1961-90. sunajbliže srednjim vrijednostima na osnovi svih mjerenja u Zagrebuu proteklih 130 godina.
  Ključne riječi: Klimatološke normale, klimatske fluktuacije, Zagreb, Hrvatska.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The currents and circulation of the Adriatic Sea

  Autori:
  Orlić, Mirko (84292)
  Gačić, Miroslav (12795)
  LaViolette, P. E.
  Časopis: Oceanologica Acta
  ISSN: 0399-1784
  Volumen: 15
  Godina: 1992
  Stranice: od 109 do 124
  Broj referenci: 111
  Jezik: engleski

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Brief review of the climatic fluctuations recorded in Zagreb between 1862 and 1990

  Autori:
  Penzar, Branka (36094)
  Penzar, Ivan (36103)
  Juras, Josip (92026)
  Marki, Antun (180825)
  Časopis: Geofizika
  ISSN: 0352-3659
  Volumen: 9
  Godina: 1992
  Stranice: od 57 do 67
  Broj referenci: 12
  Jezik: engleski
  Sažetak: Najniže temperature bile su krajem prošlog stoljeća u svimmjesecima osim u kolovozu. Najoblačnija ljeta, jeseni i zimeimala je druga i treća četvrtina 20. stoljeća, a najvedrijerazdoblje bilo je u drugoj polovici i oko svršetka 19. stoljeća.Godišnje vrijednosti tlaka zraka i količine oborine mijenjale suse uglavnom u suprotnom smislu. Kolebanja klime u mjeseculistopadu bila su najizrazitija utoliko što su se očitovala uisto vrijeme na više klimatskih elemenata.
  Ključne riječi: Klimatska kolebanja, klimatski trendovi, Zagreb, Hrvatska.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Long-term meteorological measurements at Zagreb: 1862-1990

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Juras, Josip (92026)
  Marki, Antun (180825)
  Časopis: Geofizika - Supplement
  ISSN: 0352-3659
  Volumen: 9
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 171
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: Objavljuju se rezultati 129-godišnjeg niza meteoroloških opažanjai mjerenja na Opservatoriju Zagreb, Grič. Ta su mjerenja započela1. prosinca 1861. godine i bez i jednog dana prekida traju dodanas. Dobiveni podaci predstavljaju homogeni niz. Mjerenjaobuhvaćaju globalno Sunčevo zračenje, temperaturu zraka, vlažnostzraka, tlak vodene pare i tlak, zraka smjer i brzinu vjetra,trajanje sijanja sunca i količinu oborine, a vizualna opažanjanaoblaku, jačinu vjetra, vidljivost i motrenja svih oblikaoborine i pojava.
  Ključne riječi: Opservatorij Zagreb (Grič), meteorološka mjerenja 1862-1990.

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Riječ oborina i njezino značenje u meteorologiji

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Penzar, Branka (36094)
  Časopis: Hrvatski meteorološki časopis
  ISSN: 1330-0083
  Volumen: 27
  Godina: 1992
  Stranice: od 53 do 61
  Broj referenci: 57
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraženo je kada se u hrvatskim rječnicima pojavila imenicaOBORINA i od kada se upotrebljava kao meteorološki naziv.Objašnjeno je zašto je u meteorologiji prihvaćen taj naziv, a neneki nastao od glagola PADATI. Kronološki se navode definicijeoborine u hrvatskih meteorologa i primjeri definicijaodgovarajućih stručnih naziva u nekim drugim jezicima.
  Ključne riječi: Oborina - naziv, oborina - definicija.

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Annual cycle of sea surface temperature along the east Adriatic coast

  Autori:
  Supić, Nastjenka (175923)
  Orlić, Mirko (84292)
  Časopis: Geofizika
  ISSN: 0352-3659
  Volumen: 9
  Godina: 1992
  Stranice: od 79 do 97
  Broj referenci: 37
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu su analizirani vremenski nizovi površinske temperaturemora, prikupljeni tijekom dvadesetak godina na 21 postaji dužistočne obale Jadrana. Pokazalo se da amplitude prvog harmonikaopadaju, a faze rastu, u smjeru od obale. Amplituda prvogharmonika izuzetno je niska u Senju. Na postaji Sv. Ivan (ublizini Rovinja) proljetno/ljetno zagrijavanje znatno je brže odjesensko/zimskog hlađenja.

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vertical eddy pollutant flux in urban conditions

  Autori:
  Grčić, Marina (195940)
  Šinik, Nadežda (47015)
  Časopis: Hrvatski meteorološki časopis
  ISSN: 1330-0083
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 6
  Broj referenci: 15
  Jezik: engleski
  Sažetak: Određeni su i analizirani vertikalni turbulentni protocipolutanata između urbanog natkritog i urbanog graničnog sloja zagradove raznih veličina.
  Ključne riječi: Vertikalni turbulentni protok polutanata, urbani natkriti sloj, fluks senzibilne topline, površinska hrapavost.

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Stratospheric ozone intrusion over Zagreb, Croatia, on February 6, 1990

  Autori:
  Lisac, Inga (26034)
  Marki, Antun (180825)
  Tiljak, Damir
  Klasinc, Leo
  Cvitaš, T.
  Časopis: Meteorologische Zeitschrift
  Broj: 10
  ISSN: 0941-2948
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 224 do 231
  Broj referenci: 13
  Jezik: engleski
  Sažetak: 6. veljače 1990. u 1045 UTC volumni udio ozona izmjeren u Zagrebukod IRB (182 m NN) naglo je porastao od 2 ppb na 100 ppb,zadržavši se na tako visokoj vrijednosti kroz slijedećih 5 sati.Na Puntijarci (10 km sjevernije na 980 m NN) također je porastaovolumni udio ozona od 40 ppb na vrijednost izvan skale (znatnoiznad 100 ppb). Insolacija u to doba godine u Zagrebu jedva jedostatna da proizvede količinu ozona veću od 30 ppb.Pretpostavilo se da se radi o intruziji stratosferskog ozona. Utom razdoblju prevladavala je izrazita anticiklona iznad SrednjeEurope. Pokazano je da su meteorološki uvjeti nad srednjomEuropom i nad Zagrebom bili povoljni za intruziju ozona,prodrijevši u PBL istočno od Zagreba.
  Ključne riječi: Stratosferska intruzija, intruzija stratosferskog ozona, putanja stratosferske česti, nabiranje tropopauze.

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: An estimation of the background air pollution in dependence on the prevailing weather types

  Autori:
  Lončar, Edita (26304)
  Šinik, Nadežda (47015)
  Časopis: Bolletino Geofisico
  Broj: 5
  Volumen: 15
  Godina: 1992
  Stranice: od 301 do 308
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: Srednja prostorna koncentracija, sezonske učestalosti, vremenski tipovi.

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neke osobine godišnjeg hoda tlaka zraka u Hrvatskoj

  Autori:
  Lončar, Edita (26304)
  Šinik, Nadežda (47015)
  Časopis: Hrvatski meteorološki časopis
  ISSN: 1330-0083
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 81 do 88
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analiza godišnjeg hoda mjesečnih i dekadnih srednjaka tlakapokazala je da se pad tlaka u drugoj dekadi veljače može smatratiklimatskom karakteristikom našeg područja.
  Ključne riječi: godišnji hod, dekadni srednjak, apsolutna učestalost, tlak zraka, tip vremena

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: On the origin of the inverted barometer effect at subinertial frequencies

  Autori:
  Malačič, Vlado
  Orlić, Mirko (84292)
  Časopis: Il Nuovo Cimento C
  ISSN: 0390-5551
  Volumen: 16
  Godina: 1993
  Stranice: od 265 do 288
  Broj referenci: 30
  Jezik: engleski

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Response of the Adriatic sea to the bora and sirocco forcing

  Autori:
  Orlić, Mirko (84292)
  Kuzmić, Milivoj (25022)
  Pasarić, Zoran (122685)
  Časopis: Continental Shelf Research
  ISSN: 0278-4343
  Volumen: 14
  Godina: 1994
  Stranice: od 91 do 116
  Broj referenci: 58
  Jezik: engleski

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Winter daily temperature minimums, wind velocity and SO2 concentration in the centre of Zagreb

  Autori:
  Šinik, Nadežda (47015)
  Lončar, Edita (26304)
  Časopis: Bolletino Geofisico
  Broj: 5
  Volumen: 15
  Godina: 1992
  Stranice: od 319 do 326
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: brzina vjetra, koncentracije SO2, K-teorija

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj atmosferskih uvjeta na učestalost krvarenja iz peptičkog ulkusa

  Autori:
  Vucelić, Borislav (116793)
  Miličić, Davor (31460)
  Ostojić, Rajko (171566)
  Kern, Josipa (20746)
  Penzar, Ivan (36103)
  Marić, Krešimir (28343)
  Pulanić, Roland (141256)
  Rosandić-Pilaš, Marija (138922)
  Korač, Mojana (141181)
  Opačić, Milorad (76960)
  Rustenović, Nadan
  Hadžić, Nijaz (15076)
  Krznarić, Željko (75865)
  Časopis: Liječnički vjesnik
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 111
  Godina: 1993
  Stranice: od 70 do 73
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je ispitivan utjecaj atmosferskih varijabli na učestanostkrvarenja iz peptičkih ulkusa, u razdoblju od 1. travnja 1984..do 31. ožujka 1989. Relativna vlažnost pojavljuje se kaorelevantna varijabla u danima uoči krvarenja za ulkusedvanaesnika i za zbirnu skupinu (želudac i dvanaesnik). Dani skrvarenjem iz peptičkog ulkusa karakterizirani su padomatmosferskog tlaka. Faktorska analiza meteoroloških varijablijasno pokazuje povezanost atmosferskog tlaka i krvarenja, pričemu je najveći broj krvarenja u svezi s nižim vrijednostimaatmosferskog tlaka.
  Ključne riječi: Ulkusna bolest, krvarenje, meteorološki faktori.

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Tropospheric Ozone Measurements in Croatia

  Autori:
  Cvitaš, T.
  Kezele, N.
  Klasinc, Leo
  Lisac, Inga (26034)
  Časopis: Pure and Applied Chemistry
  Volumen: 67
  Godina: 1995
  Stranice: od 1407 do 1486
  Broj referenci: 11
  Jezik: engleski

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Geofizičko-meteorološke i fenološke prilike u Prekodravlju

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Penzar, Branka (36094)
  Časopis: Podravski zbornik
  Volumen: 1920
  Godina: 9394
  Stranice: od 249 do 276
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Od općih geofizičkih podataka o Prekodravlju navode se vrijednosti o jakosti Zemljinog magnetskog polja, o horizontalnoj i vertikalnoj komponenti tog polja i o deklinaciji. Zatim se daje popis potresa jačine 4 MCS koji su se tamo osjetili od 1694 do 1993. Analizira se također energetski potencijal tog područja, kao što je energija rijeke Drave, zemnog plina, sunčana, vjetrena, tople podzemne vode i bioplina. Meteorološke i fenološke prilike su podrobno prikazane i sadrže za sve mjesece i godinu podatke o temperaturi zraka, vode i tla, relativnoj vlažnosti, oborini, Sunčevom zračenju i položaju Sunca na nebu.
  Ključne riječi: Prekodravlje, geofizički podaci, klimatološki podaci

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sulphur-dioxide Background Concentration in the Bakar Bay

  Autori:
  Šinik, Nadežda (47015)
  Lončar, Edita (26304)
  Marki, Antun (180825)
  Časopis: Hrvatski meteorološki časopis
  ISSN: 1330-0083
  Volumen: 29
  Godina: 1994
  Stranice: od 21 do 25
  Broj referenci: 6
  Jezik: engleski
  Sažetak: Model Lokalnog temeljnog onečišćenja, Cb, primijenjen na podatke o koncentracijama sumpornog dioksida u Bakarskom zaljevu, pokazao je ovisnost Cb o obalnoj cirkulaciji
  Ključne riječi: lokalno temeljno onečišćenje, obalna cirkulacija

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vodostaj Jadranskog mora i globalne klimatske promjene

  Autori:
  Orlić, Mirko (84292)
  Pasarić, Miroslava (187581)
  Časopis: Pomorski zbornik
  ISSN: 0554-6397
  Volumen: 32
  Godina: 1994
  Stranice: od 481 do 501
  Broj referenci: 35
  Jezik: hrvatski

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: A simple model of buoyancy-driven seasonal variability in the oceans

  Autori:
  Orlić, Mirko (84292)
  Časopis: Bollettino di Oceanologia Teorica ed Applicata
  Broj: 2
  ISSN: 0393-196X
  Volumen: 11
  Godina: 1993
  Stranice: od 93 do 101
  Broj referenci: 18
  Jezik: engleski

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Remote sensing of dynamic patterns in the Adriatic sea

  Autori:
  Kuzmić, Milivoj (25022)
  Orlić, Mirko (84292)
  Časopis: Bulletin de l'Institut Oceanographique
  ISSN: 0304-5722
  Volumen: 15
  Godina: 1995
  Stranice: od 117 do 132
  Broj referenci: 39
  Jezik: engleski

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: A curviture effect on the critical Richardson number

  Autori:
  Grisogono, Branko (35580)
  Časopis: Hrvatski meteorološki časopis
  ISSN: 1330-0083
  Volumen: 29
  Godina: 1994
  Stranice: od 43 do 46
  Broj referenci: 19
  Jezik: engleski
  Sažetak: Kritični nivo stratificiranoga smicajućega strujanja zraka združen je s prijelazom laminarnoga u turbulentno strujanje koje ovisi o kriričnom (gradijentnom) Richardsonovu broju. Taj broj ima minimalnu vrijednost Ri,c=1/4. Na temelju linearne teorije i modificirane Taylor-Goldstein-ove jednadžbe, plauzibilno je pokazano da Ri,c može odstupati od 1/4 ako srednje strujanje sadrži zakrivljenost (koja je ovdje parametrizirana) oko toga kritičnoga nivoa. Modificirani Ri,c ovisi o bezdimenzionalnoj zakrivljenosti alfa, kao Ri,c(alfa)=(1+alfa/2)(alfa+(1+alfa/2)/4).
  Ključne riječi: Richardsonov broj, kritični nivo, Taylor-Goldstein-ova jednadžba, parametrizacija.

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: A characteristic distribution of gradient wind over the Adriatic Sea

  Autori:
  Lončar, Edita (26304)
  Šinik, Nadežda (47015)
  Naslov zbornika: 19th ITM on Air Pollution Modelling and its Application
  Jezik: engleski
  Mjesto: Atena, Grčka
  Godina: 1991
  Stranice: od 543 do 544
  Skup: 19th ITM on Air Pollution Modelling and its Aplication
  Održan: od 29.09.91 do 04.10.91
  Ključne riječi: Tipovi gradijentskog strujanja, prizemni tlak zraka.

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Daily changes of electric energy generated by solar Stirling power engine

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Fančović, Miroslav (111115)
  Urednici
  Naso, Vincenzo
  Lista, Paolo
  Kobeščak, Tatjana
  Naslov zbornika: 5th International Stirling Engine Conference
  Jezik: engleski
  Mjesto: Roma, Italija
  Godina: 1991
  Stranice: od 361 do 366
  Skup: Fifth International Stirling Engine Conference
  Održan: od 08.05.91 do 10.05.91
  Ključne riječi: Stirlingov sunčani stroj, dnevni hod električne energije, sunčana energija, McDonnell Douglasov parabolični kolektor.

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Neki podaci o dozračenoj Sunčevoj energiji u Hrvatskoj

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Fančović, Miroslav (111115)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: 3. SONT - Treći međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-81997-04-1
  Stranice: od 47 do 51
  Skup: 3. SONT
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Ključne riječi: Trajanje zračenja, globalno zračenje, Hrvatska.

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Raspodjela tuče u sjevernoj Hrvatskoj - klimatološki prikaz

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Penzar, Branka (36094)
  Urednici
  Dimitrievski, Vitomir
  Naslov zbornika: Vtora jugoslovenska konferencija za modifikacija na vremeto
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Skopje, MAKEDONIJA
  Godina: 1991
  Stranice: od 178 do 186
  Skup: Vtora jugoslovenska konferencija za modifikacija na vremeto
  Održan: od 02.04.91 do 04.04.91
  Ključne riječi: Tuča, cumulonimbus, grmljavinska oluja, sjeverna Hrvatska.

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sea and land breeze climatology along eastern Adriatic in connection to IBL formation

  Autori:
  Šinik, Nadežda (47015)
  Lončar, Edita (26304)
  Naslov zbornika: 19th ITM on Air Pollution Modelling and Its Application
  Jezik: engleski
  Mjesto: Atena, Grčka
  Godina: 1991
  Stranice: od 541 do 542
  Skup: 19th ITM on Air Pollution Modelling and its Aplication
  Održan: od 29.09.91 do 04.10.91
  Ključne riječi: Zmorac, temperatura zraka, temperatura površine mora, adijabatičko hlađenje.

 31. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Tropospheric ozone measurements in Zagreb

  Autori:
  Božičević, Z.
  Butković, V.
  Cvitaš, T.
  Jeftić, J.
  Klasinc, Leo
  Kovač, B.
  Lisac, Inga (26034)
  Lovrić, J.
  Marčec, R.
  Marki, Antun (180825)
  Martinović, S.
  Orhanović, S.
  Poša-Toljić, Lj.
  Sržić, D.
  Šinik, Nadežda (47015)
  Tiljak, Damir
  Vrančić, A.
  Urednici
  Borrell, M. P.
  Borrell, P.
  Cvitaš, T.
  Seiler, W.
  Naslov zbornika: Proceedings of EUROTRAC Symposium '92
  Jezik: engleski
  Mjesto: Garmisch-Partenkirchen, NJemačka
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 90-51003-82-7
  Stranice: od 119 do 122
  Skup: EUROTRAC
  Održan: od 23.03.92 do 27.03.92

 32. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mathematical simulation of diurnal variation of natural illumination

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Marki, Antun (180825)
  Urednici
  Hočevar, Andrej
  Naslov zbornika: Proceedings of Working Community "Alpe-Jadran"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1992
  Stranice: od 89 do 98
  Skup: Conference on Meteorology for Agriculture
  Održan: od 23.04.91 do 24.04.92
  Ključne riječi: Prirodno osvjeteljenje, ukupno sunčevo zračenje, izravno i raspršeno zračenje, apsolutna optička masa zraka.

 33. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Local background air pollution in response to coastal circulation

  Autori:
  Lončar, Edita (26304)
  Šinik, Nadežda (47015)
  Naslov zbornika: 20th ITM on Air Pollution Modelling and Its Application
  Jezik: engleski
  Mjesto: Valencia, Španjolska
  Godina: 1993
  Stranice: od 469 do 470
  Skup: 20th ITM on Air Pollution Modelling and Its Application
  Održan: od 29.11.93 do 03.12.93
  Ključne riječi: Bazno zagađenje, funkcija sličnosti, obalna cirkulacija.

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Neki podaci o primjeni sunčane energije u drugim zemljama

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Urednici
  Granić, Goran
  Jelavić, Branka
  Naslov zbornika: Zbornik radova drugog foruma "Dan energije u Hrvatskoj"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-96083-2-5
  Stranice: od 411 do 415
  Skup: Drugi forum "Dan energije u Hrvatskoj" - nove tehnologije i gospodarenje energijom
  Održan: od 16.12.93 do 16.12.93
  Ključne riječi: Sunčana energija u Hrvatskoj, primjena sunčane energije.

 35. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Proračun sunčane energije dozračene na zidove

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Marki, Antun (180825)
  Urednici
  Turković, Željko
  Naslov zbornika: Zbornik stručnih radova simpozija "Opeke i zgrade od opeka u obnovi Hrvatske"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 63 do 69
  Skup: Simpozij "Opeke i zgrade od opeka u obnovi Hrvatske"
  Održan: od 22.04.93 do 23.04.93
  Sažetak: Racionalizacija potrošnje energije za grijanje stanova, kao iprojektiranje klimatizacijskih postrojenja, zahtijeva poznavanjesolarne energije dozračene na zidove kuća. Obasjavanje zidovasuncem i prijem solarne energije ovisi osim o meteorološkimuvjetima i o orijentaciji pojedinih zidova, tako da neki primajusamo difuznu (raspšenu) radijaciju, a drugi osim difuzne dobivajui izravnu. Klasična meteorološka mjerenja takve podatke ne daju,jer se dozračena solarna energija mjeri samo na horizontalnimpovršinama. Da bi se iz takvih mjerenja dobili podaci o zračenjuna zidovima, potrebno je ukupno zračenje raztaviti na izravno iraspršeno i onda svako posebno preračunati na vertikalne plohe. Ureferatu se daje metoda takvog proračuna i neki rezultati za našeprilike za zidove okrenute prema glavnim i sporednim stranamsvijeta.
  Ključne riječi: Ukupno Sunčevo zračenje, sunčana energija na zidovima.

 36. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Long-term fluctuations of global solar radiation in Croatia

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Marki, Antun (180825)
  Urednici
  Galaso, Ivan
  Švaić, Srećko
  Naslov zbornika: Energy, Ecology, Economy and IR Thermography
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-01-7
  Stranice: od 90 do 95
  Skup: Twelveth International Symposium of Heating, Refrigerating and Air-conditioning - INTERKLIMA 93
  Održan: od 09.06.93 do 11.06.93
  Ključne riječi: Klimatske fluktuacije, ukupno Sunčevo zračenje - kolebanje, osunčavanje - kolebanje.

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Comparative measurements and seasonal variations of radon concentration at various sites in Zagreb area

  Autori:
  Turk, M.
  Antolković, B.
  Volarić, Božena (52924)
  Krivec, K.
  Urednici
  Despotović, R.
  Kubelka, D.
  Obelić, B.
  Osmak, M.
  Picak, V.
  Ranogajec-Komor, H.
  Salaj-Obelić, I.
  Naslov zbornika: Zbornik radova Prvog simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 171 do 174
  Skup: Kongres - Prirodoslovna istraživanja biokovskog područja
  Održan: od 24.11.92 do 26.11.92

 38. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Klimatska regionalizacija Hrvatske prema mjesečnim vrijednostima temperature i količine oborine

  Autori:
  Volarić, Božena (52924)
  Penzar, Branka (36094)
  Penzar, Ivan (36103)
  Lisac, Inga (26034)
  Urednici
  Melvan, Paško
  Naslov zbornika: Uvjeti kvalitetne izgradnje hrvatskih regija
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6224-1
  Stranice: od 207 do 212
  Skup: Energija, građenje, istražianje, propisi; međunarodno stručno-znanstveni simpozij
  Održan: od 22.04.94 do 23.04.94
  Ključne riječi: Hrvatska, Koeppenova klasifikacija klime

 39. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Background Air Pollution on Mountain Medvednica

  Autori:
  Šinik, Nadežda (47015)
  Lončar, Edita (26304)
  Marki, Antun (180825)
  Naslov zbornika: Annalen der Meteorologie 30
  Jezik: engleski
  Mjesto: Lindau, Njemačka
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0072-4122
  Stranice: od 333 do 336
  Skup: 23. Internationale Tagung fuer Alpine Meteorologie
  Održan: od 05.09.94 do 09.09.94
  Sažetak: Izveden je teorijski prikaz temeljnog onečišćenja koji omogućuje određivanje lokalne temeljne koncentracije polutanata, Cb, pomoću simultanih nizova podataka o brzini vjetra i koncentraciji polutanta. Model je primijenjen na podatke Puntijarke (Medvednica) radi osjene veličine daljinskog transporta štetnih primjesa u sjeverozapadnu Hrvatsku.
  Ključne riječi: lokalno temeljno onečišćenje, brzina vjetra, koncentracije polutanata, daljinski transport

 40. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vodostaj Jadranskoga mora i klima.

  Autori:
  Orlić, Mirko (84292)
  Urednici
  Gereš, Dragutin
  Naslov zbornika: Zbornik radova 1. hrvatske konferencije o vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Dubrovnik
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96455-0-6
  Stranice: od 553 do 559
  Skup: 1. hrvatska konferencija o vodama - 1st Croatian Conference on Waters
  Održan: od 24.05.95 do 27.05.95
  Sažetak: U radu se istražuje kolebanje razine Jadranskog mora na osnovi srednjih mjesečnih vodostaja zabilježenih u Rovinju, Bakru, Splitu i Dubrovniku tijekom posljednjih četrdesetak godina. Usporedba anomalija vodostaja i anomalija tlaka zraka registriranih u Puli, Rijeci, Splitu i Dubrovniku ukazuje na statistički signifikantnu povezanost: promjeni tlaka zraka od 1 mbar odgovara promjena vodostaja od oko 2 cm. Utvrđena regresijska veza omogućuje korekciju izglađenih anomalija vodostaja te pouzdanije utvrđivanje dugogodišnjih pomaka razine mora. Analiza trenda unutar 30-godišnjeg kliznog otvora pokazuje da se tijekom proteklih četrdesetak godina u Jadranu očitovalo (a) globalno uzdizanje razine mora, (b) regionalni pomaci površine mora te (c) lokalni tektonski procesi. Pri tom se srednje- i južno-jadransko priobalje uzdizalo u odnosu na sjeverno-jadransku obalu brzinom od oko 1 mm/a, a regionalno usporavanje dominiralo je nad mogućim globalnim ubrzavanjem u porastu vodostaja.
  Ključne riječi: Razina mora, tlak zraka, Jadran, klimatske fluktuacije, klimatske promjene.

 41. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Modeliranje sunčeve radijacije na reljefnoj površini

  Autori:
  Antonić, Oleg
  Penzar, Ivan (36103)
  Belušić, R.
  Urednici
  Franković, Bernard
  Naslov zbornika: Energija i zaštita okoliša I. - Energy and the Environment I
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96054-1-5
  Stranice: od 277 do 282
  Skup: Energija i zaštita okoliša
  Održan: od 26.10.94 do 28.10.94
  Sažetak: Prikazuje se modeliranje Sunčeve radijacije na reljefnom terennu za potrebe ekoloških istraživanja i prostornog planiranja, koje je razvijeno kao standardna raster-GIS procedura, u obliku integracije sljedećih osnovnih funkcija: 1. nagib i orijentacija terena za jedinicu rezolucije; 2. visina i azimut Sunca za zadanu geografsku širinu, redni broj dana u godini i satni kut; 3. dogledanje točke i Sunca kao funkcija visine Sunca, nadmorske visine točke i nadmorskih visina u azimutu Sunca; 4. regresijski model satne globalne Sunčeve radijacije na horizontalnoj površini; 5. regresijski model udjela difuzne komponente u globalnoj Sunčevoj radijaciji. Modeliranje direktne Sunčeve radijacije time je moguće na bilo kojoj digitaliziranoj i rasteriziranoj reljefnoj površini za zadani dan i sat. Difuzna radijacija ovisi i o albedu terena, koji u razdoblju otapanja snijega može znatno varirati prema nadmorskoj visini i orijentaciji terena. U modeliranje difuzne, a time i globalne Sunčeve radijacije na mozaično zasnježenom terenu, trebati će uključiti model prostorne raspodjele otapanja snijega u funkciji ili nadmorske visine i orijentacije terena ili potrebnog kumulativa Sunčeve radijacije, u oba slučaja uz dodatna terenska mjerenja. Sve spomenute funkcije dostupne su u raster-GIS programskom paketu "GRID 1.0" za PC-računala.
  Ključne riječi: Sunčevo zračenje, modeliranje, reljefna površina.

 42. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Proračun dnevnog hoda Sunčevog zračenja iz dnevnog srednjaka

  Autori:
  Marki, Antun (180825)
  Penzar, Ivan (36103)
  Urednici
  Franković, Bernard
  Naslov zbornika: Energija i zaštita okoliša I. - Energy and the Environment I
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96054-1-5
  Stranice: od 373 do 380
  Skup: Energija i zaštita okoliša
  Održan: od 16.10.94 do 28.10.94
  Sažetak: U radu se daju rezultati proračuna postotnog udjela mjesečnog srednjaka satnih vrijednosti ukupnog zračenja na horizontalnu plohu (I) u mjesečnim srednjacima dnevnog hoda ukupnog zračenja (G) korištenjem veličine r=I/G kao funkcije visine Sunca, h, u 30. minuti svakog sata popravom Sunčevom vremenu 15. datuma u mjesecu. Dane su vrijednosti slobodnog člana i faktora u polinomnim relacijama između r i h za svaki mjesec u godini i za svaki sat centriran u 0.5, 1.5, 2.5 h, itd, od stvarnog Sunčevog podneva: Relacije su određene na temelju podataka Opservatorija Zagreb-Grič, u periodu 1971-1980. Isti tip relacija provjeren je u uvjetima vedrog vremena za isto područje, a izvršena je i usporedba sa sličnim rezultatima drugih autora.
  Ključne riječi: Sunčevo zračenje, satno globalno zračenje, dnevni hod zračenja.

 43. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: O primjeni sunčane energije u navodnjavanju

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Urednici
  Marušić, Josip
  Naslov zbornika: Zbornik radova sa znanstvenog skupa: Poljoprivreda i gospodarenje vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Bizovačke Toplice, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 469 do 476
  Skup: Znanstveni skup "Poljoprivreda i gospodarenje vodama"
  Održan: od 17.11.94 do 19.11.94
  Sažetak: Poljoprivredno područje Hrvatske prima u prosjeku dovoljno oborine tijekom cijele godine. Duža beskišna razdoblja javljaju se samo povremeno. U referatu se spominju atmosferske okolnosti koje ih uzrokuju i na potrebu navodnjavanja u takvim slučajevima. Prikazuje se energijski potencijal Sunčevog zračenja i meteorološke mogućnosti za primjenu tog zračenja u navodnjavanju. Opisuje se model M. Fančovića koji simulira rad postrojenja od pumpe do protoka vode. Pokazuje se da panoi sa fotonoaponskim sunčanim ćelijama mogu ljti stajati vodoravno, a u proljeće i jesen bi ih trebalo usmjeriti prema jugu i nagnuti oko 40 stupnjeva. Prema klimatskim prilikama u Osijeku centrifugalne sunčane pumpe za vodu daju ljeti najveći protok od 16.8 m3/sat, dok bi zimi mogle dati protok vode od samo 6.5 m3/sat.
  Ključne riječi: Sunčana energija, navodnjavanje.

 44. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Odnos oborinske i isparene vode

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Pandžić, Krešo
  Penzar, Branka (36094)
  Urednici
  Gereš, Dragutin
  Naslov zbornika: Zbornik sa 1. hrvatske konferencije o vodama - 1st Croatian Conference on Waters
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Dubrovnik
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96455-1-4
  Stranice: od 529 do 534
  Skup: 1. hrvatska konferencija o vodama - 1st Croatian Conference on Waters
  Održan: od 24.05.95 do 27.05.95
  Sažetak: Razlika u količini vode koju tlo prima oborinom i koju bi moglo izgubiti evapotranspiracijom jest temelj vodnoga obračuna za povvršinski sloj tla i, ujedno, veličina nužna pri razmatranju sušnih razdoblja. Mjesečne vrijednosti tih razlika na odabranim meteorološkim postajama za razdoblje 1961.-1990. prikazane su na dijagramima rizika. Pritom je potencijalna evapotranspiracija E određena iz srednjih mjesečnih podataka o temperaturi i vlažnosti zraka. Razlike između dijagrama za pojedine postaje mogu se objasniti različitostima klime. Jaki vjetrovi bura ijugo, koji uproračunu potencijalne evapotranspiracije nisu posebno uvaženi, vjerojatno povećavaju potencijalnu evapotranspiraciju u hladnom dijelu godine na Jadranu.
  Ključne riječi: Količina oborine, potencijalna evapotranspiracija, sušno razdoblje.

 45. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vrijeme i podneblje biokovskog područja

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Penzar, Branka (36094)
  Urednici
  Kerovec, Mladen
  Naslov zbornika: Ekološke monografije 4
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-620
  Stranice: od 115 do 126
  Skup: Kongres - Prirodoslovna istraživanja biokovskog područja
  Održan: od 11.10.93 do 16.10.93
  Ključne riječi: Biokovo, Makarska, vrijeme i klima.

 46. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Meteorološka, aeronomska i oceanografska djelatnost Gjure Pilara

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Penzar, Branka (36094)
  Urednici
  Gušić, Ivan
  Naslov zbornika: Zbornik Znanstvenog skupa o Gjuri Pilaru (1846-1893)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1330-5530
  Stranice: od 183 do 194
  Skup: Znanstveni skup o Gjuri Pilaru (1846-1893)
  Održan: od 01.10.93 do 01.10.93
  Ključne riječi: Gjuro Pilar, mikrometeorološka mjerenja, oledba, polarna svjetlost

 47. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vremenska promjenljivost sezonskih količina oborine

  Autori:
  Juras, Josip (92026)
  Urednici
  Marušić, Josip
  Naslov zbornika: Priopćenja sa znanstvenog skupa "Poljoprivreda i gospodarenje vodama"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Bizovačke Toplice, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 463 do 468
  Skup: Znanstveni skup "Poljoprivreda i gospodarenje vodama"
  Održan: od 17.11.94 do 19.11.94
  Sažetak: Uobičajeno je da se anomalije količina oborine izražavaju u postocima prosječnih količina. Zornija predodžba može se dobiti iz kumulativne čestine koja označava vjerojatnost za količine koje su manje od razmatrane vrijednosti. Da bi se moglo doći do tih procjena, nužno je da se pored podataka o prosječnim količinama raspolaže i podacima o njihovoj promjenljivosti u obliku standardnih devijacija ili koeficijenata varijacije. Koeficijent varijacije ukupnih količina oborine u razdoblju od travnja do kolovoza u pojedinim mjestima ravničarskog dijela Hrvatske kreće se oko vrijednosti 25%. U radu je prikazan način na koji je moguće procijeniti standardne devijacije sezonskih količina oborina iz najčešće jedino dostupnih podataka o standardnim devijacijama mjesečnih količina oborine.
  Ključne riječi: Vremenska promjenljivost količina oborine, sezonske količine oborine.
  Ostalo: broj referenci: 18

 48. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Praćenje anomalija količina oborine

  Autori:
  Juras, Josip (92026)
  Juras, Vjera (63491)
  Zaninović, K.
  Urednici
  Gereš, Dragutin
  Naslov zbornika: Zbornik radova s 1. hrvatske konferencije o vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Dubrovnik
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96455-0-6
  Stranice: od 521 do 528
  Skup: 1. hrvatska konferencija o vodama - 1st Croatian Conference on Waters
  Održan: od 24.05.95 do 27.05.95
  Sažetak: Bio-ekološki sustav vrlo je osjetljiv na međugodišnje promjene količina oborine. Zbog toga je potrebno da se veća odstupanja od prosječnih količina uoče i pravilno ocjene i prije negoli njihove posljedice postanu očite. U ovom radu razmatraju se metode monitoringa anomalija količina oborine za različite vremenske intervale: od jednog mjeseca pa do više uzastopnih mjeseci. Kao primjer za ilustraciju analizirani su podaci o mjesečnim, sezonskim i godišnjim količinama oborine u Zagrebu. Kao pogodna zajednička veličina za ocjenu intenziteta anomalija količina oborine unutar različitih vremenskih intervala akumulacije može poslužiti percentil ili povratni period određen pomoću teorijskih razdioba čestina. Za ocjenu anomalija količina oborine dovoljni su podaci o srednjoj mjesečnoj vrijednosti i koeficijentu varijacije.
  Ključne riječi: Promjenljivost oborine, praćenje anomalija količina oborina, sezonske količine oborina, analiza oborinskih podataka.

 49. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Higrička bilanca biokovskog područja

  Autori:
  Volarić, Božena (52924)
  Urednici
  Kerovec, Mladen
  Naslov zbornika: Ekološke monografije 4
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-620
  Stranice: od 149 do 158
  Skup: Kongres - Prirodoslovna istraživanja biokovskog područja
  Održan: od 11.10.93 do 16.10.93
  Ključne riječi: Biokovo, Makarska, higrička bilanca.

 50. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Comparison of experimental and random generated hourly global radiation values

  Autori:
  Fančović, Miroslav (111115)
  Penzar, Ivan (36103)
  Urednici
  Hofmann-Wellenhof, B.
  Naslov zbornika: XX General Assembly of the IUGG, Appendix IAGA Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Vienna, Austrija
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: XX General Assembly of the IUGG
  Održan: od 11.08.91 do 24.08.91
  Ključne riječi: Satno Sunčevo zračenje, procjena za vedro vrijeme.

 51. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Response of the Adriatic sea level to planetary-scale atmospheric forcing

  Autori:
  Pasarić, Miroslava (187581)
  Orlić, Mirko (84292)
  Urednici
  Hofmann-Wellenhof, B.
  Naslov zbornika: XX General Assembly of the IUGG
  Jezik: engleski
  Mjesto: Vienna, Austrija
  Godina: 1991
  Stranice: od 143 do 143
  Skup: XX General Assembly of the IUGG
  Održan: od 11.08.91 do 24.08.91

 52. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: On subinertial response of the sea to the air-pressure forcing

  Autori:
  Malačič, Vlado
  Orlić, Mirko (84292)
  Urednici
  Doumenge, F.
  Naslov zbornika: Rapports et proces-verbaux de reunions CIESMM 33
  Jezik: engleski
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1992
  Stranice: od 334 do 334
  Skup: XXXIIIe Congres-Assemblee Pleniere CIESMM
  Održan: od 12.10.92 do 17.10.92

 53. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Global climatic fluctuations reflected in the Mediterranean Sea

  Autori:
  Pasarić, Miroslava (187581)
  Orlić, Mirko (84292)
  Urednici
  Doumenge, F.
  Naslov zbornika: Rapports et proces-verbaux des reunions CIESSM 33
  Jezik: engleski
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1992
  Stranice: od 335 do 335
  Skup: XXXIIIe Congres-Assemblee Pleniere CIESMM
  Održan: od 12.10.92 do 17.10.92

 54. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Light and sun as variables in planning and functional organization of living space

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Marki, Antun (180825)
  Naslov zbornika: Summaries of Reports at the Colloquium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 2 do 2
  Skup: First Colloquium of Collaborators in the "Healthy Habitat" Research Project
  Održan: od 18.07.92 do 18.07.92

 55. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: An estimation of surface heat flux over the Northern Adriatic

  Autori:
  Supić, Nastjenka (175923)
  Orlić, Mirko (84292)
  Urednici
  Doumenge, F.
  Naslov zbornika: Rapports et proces-verbaux des reunions CIESSM 33
  Jezik: engleski
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1992
  Stranice: od 336 do 336
  Skup: XXXIIIe Congres-Assemblee Pleniere CIESMM
  Održan: od 12.10.92 do 17.10.92

 56. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Four centuries of physical oceanography in Croatia

  Autori:
  Orlić, Mirko (84292)
  Urednici
  Rehbock, P. F.
  Benson, K.
  Jezik: engleski
  Mjesto: La Jolla, USA
  Godina: 1993
  Stranice: od 45 do 45
  Skup: Fifth International Congress on the History of Oceanography
  Održan: od 07.07.93 do 14.07.93

 57. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov:

  Autori:
  Juras, Josip (92026)
  Lisac, Inga (26034)
  Orlić, Mirko (84292)
  Pasarić, Miroslava (187581)
  Pasarić, Zoran (122685)
  Penzar, Branka (36094)
  Penzar, Ivan (36103)
  Šinik, Nadežda (47015)
  Volarić, Božena (52924)
  Zelenko, Bogdan (54671)
  Urednici
  Dulčić, A.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 135 do 136
  Skup: Prvi znanstveni sastanak Hrvatskoga fizikalnog društva
  Održan: od 28.09.94 do 30.09.94

 58. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Adriatic seiche decay and energy loss through Otranto Strait

  Autori:
  Cerovečki, Ivana (170012)
  Orlić, Mirko (84292)
  Hendershot, Myrl
  Urednici
  Briand, F.
  Naslov zbornika: Rapport du XXXIVe Congres de la CIESM
  Jezik: engleski
  Mjesto: Valetta, Malta
  Godina: 1995
  Stranice: od 172 do 172
  Skup: XXXIVe Congres de la CIESM
  Održan: od 27.03.95 do 31.03.95

 59. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Periodičke promjene vjetra na Palagruži i u blizini obale

  Autori:
  Penzar, Branka (36094)
  Penzar, Ivan (36103)
  Orlić, Mirko (84292)
  Urednici
  Lakoš, S.
  Naslov zbornika: Zbornik sa stručno-znanstvenog skupa PALAGRUŽA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1995
  Stranice: od 37 do 37
  Skup: Stručno-znanstveni skup PALAGRUŽA
  Održan: od 18.06.95 do 30.06.95

 60. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Odziv Jadrana na djelovanje planetarnih atmosferskih poremećaja
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Autor: PASARIĆ MIROSLAVA
  Datum obrane: 07.05.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 92


 61. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Odziv Jadrana na djelovanje planetarnih atmosferskih poremećaja
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: ORLIĆ MIRKO
  Datum obrane: 07.05.93
  Broj stranica: 92
  Autor: Pasarić mr Miroslava
  Rad: Magisterij


 62. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Protoci topline i vlage na granici atmosfera-more i hidrografska svojstva Sjevernog Jadrana
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: ORLIĆ MIRKO
  Datum obrane: 29.12.93
  Broj stranica: 124
  Autor: Supić mr Nastjenka
  Rad: Magisterij


 63. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Response of the sea to the air-pressure forcing
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: ORLIĆ MIRKO
  Datum obrane: 06.12.93
  Broj stranica: 183
  Autor: Malačič dr Vlado
  Rad: Doktorat


 64. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Modeliranje vjetrovnih struja u Jadranu metodom konačnih elemenata
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: ORLIĆ MIRKO
  Datum obrane: 05.05.95
  Broj stranica: 57
  Autor: Pešt dipl.inž. Damir
  Rad: Diplomski rad


 65. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Sezonske oscilacije vodostaja duž istočne obale Jadrana
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: ORLIĆ MIRKO
  Datum obrane: 10.09.92
  Broj stranica: 76
  Autor: Hermanović dipl.inž. Vlasta
  Rad: Diplomski rad


 66. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Temperatura tla u Hrvatskoj na golim površinama i pod vegetacijom
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: PENZAR IVAN
  Datum obrane: 04.05.92
  Broj stranica: 72
  Autor: Kaučić mr. Dražen
  Rad: Magisterij


 67. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Hidrodinamička nestabilnost i prostorna nelinearnost atmosferskog strujnog polja
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: ŠINIK NADEŽDA
  Datum obrane: 10.03.94
  Broj stranica: 111
  Autor: Somogyi-Mann mr. Marta
  Rad: Magisterij


 68. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Fizikalna osnova za bioklimatsku klasifikaciju Hrvatske
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: PENZAR BRANKA
  Datum obrane: 20.06.94
  Broj stranica: 80
  Autor: Zaninović mr. K.
  Rad: Magisterij


 69. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: O raspodjelama dnevnih suma globalnog zračenja
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: PENZAR IVAN
  Datum obrane: 07.06.91
  Broj stranica: 78
  Autor: Bošnjaković dipl.inž. Matija
  Rad: Diplomski rad


 70. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Usporedba vremenskog niza oborine u Zagrebu s prilikama u Češko-slovačkoj i Mađarskoj
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: PENZAR IVAN
  Datum obrane: 08.07.91
  Broj stranica: 69
  Autor: Rako dipl.inž. Laurette
  Rad: Diplomski rad


 71. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Promjena parametara olujnih oblaka mjereniih radarom
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: PENZAR IVAN
  Datum obrane: 11.07.91
  Broj stranica: 95
  Autor: Cetl dippl.inž. Walter
  Rad: Diplomski rad


 72. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Procesi razmjene zraka između stratosfere i troposfere nad Zagrebom tokom veljače 1990.
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: ŠINIK NADEŽDA
  Datum obrane: 11.02.92
  Broj stranica: 75
  Autor: Galeković dipl.inž. Gordana
  Rad: Diplomski rad


 73. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Programski modeli u analizi vremena
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: ŠINIK NADEŽDA
  Datum obrane: 13.03.92
  Broj stranica: 113
  Autor: Viher dipl.inž. Mladen
  Rad: Diplomski rad


 74. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Empirijske ortogonalne funkcije i njihova primjena u fizičkoj oceanografiji
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: ORLIĆ MIRKO
  Datum obrane: 02.11.92
  Broj stranica: 46
  Autor: Dragomanović dipl.inž. Vanja
  Rad: Diplomski rad


 75. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Modeliranje dnevnog hoda globalnog zračenja
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: PENZAR IVAN
  Datum obrane: 19.01.93
  Broj stranica: 43
  Autor: Sijerković dipl.inž. Vanja
  Rad: Diplomski rad


 76. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Klimatska podjela Hrvatske prema odnosu osunčavanja i naoblake
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: PENZAR IVAN
  Datum obrane: 28.12.92
  Broj stranica: 52
  Autor: Ozimec dipl.inž. Melita
  Rad: Diplomski rad


 77. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Izrazitost stratosferskog polarnog vrtloga za vrijeme intruzije ozona nad Zagrebom početkom veljače 1990
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: LISAC INGA
  Datum obrane: 12.07.93
  Broj stranica: 69
  Autor: Kobeščak dipl.inž. Tatjana
  Rad: Diplomski rad


 78. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Lokalni model radijacijske magle
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: ŠINIK NADEŽDA
  Datum obrane: 23.12.93
  Broj stranica: 78
  Autor: Cerkovnik dipl.inž. Sandra


 79. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Primjena teorije kaosa na zagrebačke meteorološke nizove
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: ŠINIK NADEŽDA
  Datum obrane: 26.05.94
  Broj stranica: 66
  Autor: Brzović dipl.inž. Nedjeljka
  Rad: Diplomski rad


 80. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Jaka oborina u zapadnoj Hrvtaskoj
  Fakultet: Agronomski fakultet Zagreb
  Mentor: PENZAR IVAN
  Datum obrane: 05.07.94
  Broj stranica: 39
  Autor: Kraguljac dipl.inž. Nataša
  Rad: Diplomski rad


 81. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Odziv sjevernog Jadrana na utjecaj bure
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: ORLIĆ MIRKO
  Datum obrane: 10.01.95
  Broj stranica: 82
  Autor: Morožin dipl.inž. Denis
  Rad: Diplomski rad


 82. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Atmosferski poremećaj na dan 26. srpnja 1987. i njegov utjecaj na Jadran
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: ORLIĆ MIRKO
  Datum obrane: 10.01.95
  Broj stranica: 85
  Autor: Zorić dipl.inž. Aleksandra
  Rad: Diplomski rad


 83. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Pojava tuče u Istri
  Fakultet: Agronomski fakultet Zagreb
  Mentor: PENZAR IVAN
  Datum obrane: 19.06.95
  Broj stranica: 54
  Autor: Sladić dipl.inž. Vesna
  Rad: Diplomski rad


 84. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Proljetne oluje u Zagrebu
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Datum obrane: 11.06.92
  Autor: Puhalo dipl.inž. Nataša
  Rad: Diplomski rad


 85. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Određivanje parametara pridnenog rubnog sloja u sjevernom Jadranu
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: ORLIĆ MIRKO
  Datum obrane: 23.12.92
  Broj stranica: 74
  Autor: Bobanović dipl.inž. Joško
  Rad: Diplomski rad


 86. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Usporedba modificiranog Gaussovskog i K-modela transporta i difuzije
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: ŠINIK NADEŽDA
  Datum obrane: 26.05.94
  Broj stranica: 78
  Autor: Vilibić dipl.inž. Ivica
  Rad: Diplomski rad


 87. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prijenos sumpora preko granice Hrvtaske
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: KLAIĆ ZVJEZDANA
  Datum obrane: 20.06.95
  Broj stranica: 63
  Autor: Beširević dipl.inž. Senka
  Rad: Diplomski rad


 88. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Klima, atmosfera i meteorologija jadranske regije

  Autori:
  Penzar, Branka (36094)
  Penzar, Ivan (36103)
  Naručitelj: Centar za istraživanje mora
  Depo ustanova: Institut "Ruđer Bošković"
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 14
  Jezik: hrvatski

 89. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Potencijal sunčane energije u Hrvatskoj

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Naručitelj: MAP CAMP Rhodes Island Project
  Depo ustanova: Institut "Ruđer Bošković" (Radna skupina za izradu prijedloga o racionalnom gospodarenju energijom, voditelj: M. Branica)
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 35
  Jezik: hrvatski

 90. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Naputak za procjenu danjeg osvjetljenja

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Naručitelj: "Novogradnja" i projekt "Zdravo stanovanje"
  Depo ustanova: dipl. inž. S. Žulj
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 13
  Jezik: hrvatski

 91. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Vpliv sprememb zračnega tlaka na transportne procese med Jadranskim in Sredozemskim morjem

  Autori:
  Malačič, Vlado
  Orlić, Mirko (84292)
  Pasarić, Miroslava (187581)
  Naručitelj: Odbor za raziskovalno dejavnost
  Depo ustanova: Morska biološka postaja
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 20
  Jezik: slovenski

 92. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: A study of tsunami activity at the LNG-terminal site in Omišalj

  Autori:
  Orlić, Mirko (84292)
  Kuk, Vlado (76282)
  Penzar, Ivo
  Skoko, Dragutin (43564)
  Prelogović, Eduard
  Naručitelj: Tractabel Industrie
  Depo ustanova: Geofizički zavod 'Andrija Mohorovičić'
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 31
  Jezik: engleski

 93. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Ocjena kvalitete vode i ekološkog stanja u akvatoriju rijeke Krke - preliminarna studija

  Autori:
  Briški, F.
  Habdija, I.
  Limić, Nedžad (78692)
  Meštrov, M.
  Orlić, Mirko (84292)
  Sipos, L.
  Naručitelj: Hrvatska vodoprivreda
  Depo ustanova: Geofizički zavod 'Andrija Mohorovičić'
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 106
  Jezik: hrvatski

 94. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Instruction Mannual for Solar Irradiation Measurements

  Autori:
  Penzar, Ivan (36103)
  Bratanić, Andrija
  Naručitelj: Regional Activity Centre for the Priority Actions Programme
  Depo ustanova: MAP CAMP Rhodes Island Project
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 18
  Jezik: engleski

 95. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Jedan opis jadranskih struja iz 17. stoljeća

  Autori:
  Orlić, Mirko (84292)
  Vrsta rada: stručni rad
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Geofizika, 10, 1993, 69-71, 3 ref, (ISSN 0352-3659)

 96. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Physical oceanography in Croatia, 1991-1994

  Autori:
  Orlić, Mirko (84292)
  Vrsta rada: stručni rad
  Jezik: engleski
  Ostalo: Geofizika, 11, 1994, 39-44, 39 ref. (ISSN 0352-3659)


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr