SVIBOR - Projekt broj: 1-07-019

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-019


SPOJEVI POSEBNIH SVOJSTAVA-SINTEZA I STRUKTURA


Glavni istraživač: KAMENAR, BORIS (20013)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 282
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 92
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Zavod za opću i anorgansku kemiju, Kemijski odsjek, Prirodoslovn matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Adresa: Ul.kralja Zvonimira 8, 10000 Zagreb, P.P.153, Hrvatska
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 442823
teleFaks: 385 (1) 432526
E-mail: kamenar@public.srce.hr

Sažetak: Projekt uključuje istraživanje sinteze i strukture Ť živinih spojeva, kompleksa prijelaznih metala i biološki Ť aktivnih suspstancija. Posebno se izučava demerkuriranje Ť organoživinih spojeva zamjenom žive nekim drugim atomom i Ť merkuriranje alifatsih karboksilnih i keto kiselina, te ketona i Ť derivata permerkuriranog metana. Povezano s opširnim studijem Ť koordinacije i stereokemije kompleksa prijelaznih metala on Ť uključuje sintezu i strukturnu karakterizaciju kompleksa Ť molibdena, nikla, bakra, kobalta,željeza i elemenata platinske Ť grupe s ligandima interesantnim u biološkim sustavima. Takvi Ť kompleksi mogu biti upotrijebljeni kao modeli za bolje Ť razumijevanje funkcije i aktivnosti biološki interesantnih Ť molekula i tumačenje procesa katalize. Projekt također uključuje Ť strukturna istraživanja organskih molekula s antibiotskom, Ť antibakterijskom i antivirusnom aktivnošću.Istražuje se i sinteza Ť i struktura kalcij-fosfata i karboksilata važnih u procesima Ť biomineralizacije. Stereokemijska istraživanja obuhvaćaju i Ť određivanje struktura s nepodijeljenim parom elektrona na Ť središnjem atomu. Dio strukturnog rada jeste i razvitak novih Ť računskih metoda u rentgenskoj strukturnoj analizi.

Ključne riječi: živini spojevi, kompleksi prijelaznih metala, biološki aktivni spojevi

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je sinteza i struktura živinih spojeva i kompleksnih spojeva metala, te struktura biološki i farmakološki aktivnih spojeva. Rad na novim računskim metodama strukturne analize i programskoj podršci. a) Demerkuriranje organoživinih spojeva i izolacija soli permerkuriranog metana, s ciljem boljeg poznavanja kristalokemije i stereokemije žive. b) Kompleksni spojevi prijelaznih metala kao modela bioloških sustava i novih potencijalnih katalizatora. Posebno, kompleksi molibdena radi utjecaja okso-kisika na kemijsku vezu u trans-položaju. Sinteza kompleksnih spojeva molibdena s kisikom, sumporom i dušikom kao donorima. Kompleksi i drugih prijelaznih metala radi studija njihove stereokemije i kompleksirajućeg svojstva liganda. Kompleksi metala platinske grupe kao potencijalni katalizatori i antikancerogeni agensi. c) Struktura spojeva s antibiotičkom, antibakterijskom i antivirusnom aktivnošću (makrolidni antibiotici i njihovi kompleksi, beta-laktami i dr.) Heterociklički spojevi i poznavanje regio-i stereoselektivnih inter-i intramolekulskih adicijskih mehanizama. Bispiridinij-monooksimi slični Ach i nikotinu i korelacija strukture s biološkim djelovanjem. Struktura kompleksa metala s makrocikličkim eterima. d) Studij kalcij-fosfata-karboksilata radi procesa kalcifikacije i biomineralizacije. e) Stereokemijska funkcija nepodijeljenog elektronskog para u strukturi acetata elemenata V b grupe.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-07-035 Kemija i biokemija antimikrobnih sredstava
  Naziv ustanove: Istraživački institut Pliva
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 1-07-165 Strukture, svojstva i reaktivnost kemijskih sustava
  Naziv ustanove: Institut Rudjer Bošković
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 1-07-333 Sinteza i stereodinamička istraživanja kiralnih i farmakološki zanimljivih spojeva
  Naziv ustanove: Fakultet kemijske tehnologije i inženjerstva
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: 1-07-241 Sinteza i biološko djelovanje antidota organofosfornih spojeva
  Naziv ustanove: Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv projekta: Synthesis, enanthiomeric resolution, barriers to racemization and absolute configuration of some chiral 2,2'-bridged and 2,2',6,6'-doubly bridged biphenyls
  Naziv ustanove: Division of Organic Chemistry, Chemical Center, University of Lund, Sweden
  Grad: Lund, Švedska

 6. Naziv projekta: 1-07-179 Odnos strukture i kemijskih te bioloških svojstava molekula
  Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv projekta: Structural study of (a) metalloorganic compounds of great interest for understanding catalysis mechanism of several chemical reactions; (b) model compounds of biological macromolecules such as metalloenzymes.
  Naziv ustanove: Dipartimento di Chimica e Dipartimento di Sistemi e Informatica, Universita degli Studi di Firenze
  Grad: Firenze, Italija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Istraživački institut Pliva
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Institut Rudjer Bošković
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Fakultet kemijske tehnologije
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Division of Organic Chemistry, Chemical Center, University of Lund, Sweden
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Lund, Švedska

 6. Naziv ustanove: Dipartimento di Chimica e Dipartimento di Sistemi e Informatica, Universita degli Studi di Firenze
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Firenze, Italija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 20.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr