SVIBOR - Projekt broj: 1-07-037

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-037


KEMIJSKA I ELEKTROKEMIJSKA ISTRAŽIVANJA VODLJIVIH POLIMERA


Glavni istraživač: DUIĆ, LJERKA (10760)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.05.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 24
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 7
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za elektrokemiju
Adresa: Marulićev trg 19
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
E-mail: Ljerka.Duic@public.srce.hr
teleFaks: 385 (0)1 43-07-00
Telefon: 385 (0)1 43-07-00

Sažetak: Provedena je kemijska i elektrokemijska polimerizacija anilina i pirola. Za kemijsku polimerizaciju ispitan je utjecaj različitih kemijskih oksidansa na svojstva dobivenog polimera. Kod elektrokemijske polimerizacije primjenjene su elektrokemijske tehnike: ciklička voltametrija, skok potencijala, potenciostatska tehnika uz korištenje stacionarne i rotirajuće disk elektrode. Ispitan je utjecaj raznih varijabli (temperatura, osnovni elektroliti, koncentracije monomera, pH, oksidansi, anodički potencijal) na kemijska, elektrokemijska i fizička svojstva sintetiziranih polimera. Istraživano je katalitičko djelovanje polianilinskog sloja priređenog iz sumporno i perklorno kiselih otopina na redoks reakcije hidrokinon/benzokinon i na Fe2+/Fe3+. Ustanovljen je utjecaj debljine polianilinskog sloja na ispitivane redoks reakcije, te utjecaj ugrađenog protu-iona na kinetiku tih reakcija. Diskutirano je mjesto odvijanja reakcije. Dokazano je da polianilin poprima ponašanje metalne elektrode u području potencijala emeraldina a ponašanje redoks polimera na potencijalima pernigranilina.

Ključne riječi: polianilin, polipirol, polimerizacija, elektrokemijska polimerizacija, vodljivi polimeri, elektrokataliza, mjesto odvijanja reakcija, utjecaj protu-iona

Ciljevi istraživanja: - Razrješenje mehanizma ukupne reakcije u kemijskoj i elektrokemijskoj sintezi vodljivih polimera (polianilina i polipirola), te utjecaja eksperimentalnih parametara na raspored produkata - utjecaj eksperimentalnih parametara (potencijala sinteze, raznih osnovnih elektrolita) na brzinu reakcije polimerizacije te na proces nukleacije polimera - utvrđivanje katalitičkog djelovanja polimera kao elektrodnog materijala na druge sisteme - karakterizacija dobivenih polimera s obzirom na morfologiju, stabilnost i vodljivost


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr