SVIBOR - Projekt broj: 1-07-041

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-041


ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TEHNOLOGIJA PROČIŠĆAVANJA VODA


Glavni istraživač: SIPOS, LASZLO (43303)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 45
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za opću i anorgansku kemiju
Adresa: Marulićev trg 19
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 440 241
teleFaks: 385 (0)41 450 725

Sažetak: Radi povećanja učinkovitosti postojećih postupaka pročišćavanja voda te razvoja novih učnkovitijih postupaka, istraživat će se temeljni procesi i mehanizmi reakcija uklanjanja amonijaka, željeza, mangana i humusnih tvari iz podzemnih voda. Istraživat će se i razvijati novi analitički postupci i sustavi za kontrolu kvalitete vode, prikladni za automatiziranu analizu vode pri pročišćavanju, s posebnim osvrtom na vodjenje postupaka pročišćavanja računalom. Razvijat će se metode istraživanja postupaka pročišćavanja voda primjenom pilot-postrojenja u svrhu testiranja i dimenzioniranja tehnoloških postupaka pročišćavanja voda, tzv. "scale up".

Ključne riječi: Otpanda voda, voda za piće, pročišćavnje voda, elektrokemijski postupci pričišćavnja, pilot-uredjaji, metode ispitivanja

Ciljevi istraživanja: Pročišćavanje voda najvažniji je element zaštite površinskih i podzemnih voda od onečišćenja, a često je i jedina alternativa za osiguranje dovoljnih količina kvalitetne vode za piće. Učinak pročišćavanja je zbog toga značajni parametar koji ovisi o izabranom procesu pročišćavanja, dimenzijama postrojenja i o načinu vodjenje postupaka pročišćavanja. Sa ciljem povećanja učinka rada uredjaja za pripravu pitke vode, istraživat će se temeljni procesi vezani uz biološke procese uklanjanja amonijaka pri nedovoljnim količinama viška kisika, što se učestalo javlja na biološkim filtrima. Istraživat će se problemi uklanjanja željeza i mangana u prisustvu humusnih tvari koje usporavaju oksidaciju željeza i mangana kisikom. Nadalje, posebna će se pozornost posvetiti problemima uklanjanja samih humusnih tvari iz podzemnih voda, te uklanjanju drugih biološki teško razgradljivih tvari iz voda, kao što je betain. Istraživat će se takodjer i temeljni kemijski i elektrokemijski procesi pri elektrokemijskom uklanjanju mangana iz pitkih voda, što je od posebnog značaja jer se tim postupkom volumen uredjaja smanjuje oko sto puta u odnosu na konvencionalne uredjaje za demanganizaciju. Razvijat će se postupci primjene ionske kromatografije, elektroanalize i drugih analitičkih tehnika koje su prikladne za automatsku kontrolu kvalitete voda u pojedinim fazama pročišćavanja. Istraživat će se mogućnosti primjene ozona za mineralizaciju uzoraka voda prije analize. Primjena ozona, naime, znatno bi smanjila mogućnost onečišćenja uzorka kemikalijama pri mineralizaciji, što je od posebnog značaja pri analizi tragova teških metala. Osim toga omogućavala bi jednostavnu pripremu uzoraka za automatsko odredjivanje pojedinih pokazatelja kvalitete vode, kao što su na primjer sadržaj ukupnog dušika i fosfora, što je bitno pri kontroli i vodjenu postupaka pročšćţavanja. Razvijat će se metode prijenosa tehnologije pročišćavanja s pilot-postrojenja u tehničko mjerilo, tzv. "scale up". Radi smanjenja troškova istraživanja postupaka pročišćavanja, razvijat će se sustav za daljinski nadzor i vodjenje rada pilot-postrojenja. Primjenom pilot-postrojenja istraživat će se primjenjivost različitih postupaka pročišćavanja, uključujući aerobne i anaerobne biološke postupake pročišćavanja otpadnih voda pojedinih industrija i gradova.


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: KOMPJUTORIZIRANI ELEKTROKEMIJSKI SUSTAV
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Mihael Tkalčec

 2. Naziv: LABORATORIJSKI GENERATOR OZONA
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Laszlo Sipos

 3. Naziv: AUTOMATSKI UZIMAČ UZORAKA VODE
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Laszlo Sipos

 4. Naziv: UREDJAJ ZA ODREDJIVANJE INDEKSA MULJA U POSTROJENJIMA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Laszlo Sipos

 5. Naziv: SUSTAV ZA DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE PILOT-UREDJAJEM
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Laszlo Sipos

 6. Naziv: UREDJAJ ZA MJERENJE I REGISTRACIJU KRETANJA VODENIH MASA
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Laszlo Sipos i Ferenc Halasz

 7. Naziv: AUTOMATSKA POSTAJA ZA MJERENJE TEMPERATURNIH PROFILA VODENIH EKOSUSTAVA
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Igor Krois i Laszlo Sipos

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr