SVIBOR - Projekt broj: 1-07-044

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-044


PRIPRAVA I ISPITIVANJE SVOJSTAVA NOVIH IMUNOMODULATORA


Glavni istraživač: TOMAŠIĆ, JELKA (49776)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.93.

Ukupno radova na projektu: 73
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 13
Naziv ustanove: Imunološki zavod, Zagreb (21)
Odjel/Zavod: Radioimunologija i kemija
Adresa: Rockefellerova 10
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (041) 277-278
teleFaks: 385 (01) 277-278

Sažetak: Projekt obuhvaća interdisciplinarna istraživanja s područja kemije, biokemije, biologije i imunologije. Cilj istraživanja je: 1. Ispitati mogućnosti sinteze novih spojeva koji posjeduju imunomodulatornu aktivnost, a posebno novih derivata peptidoglikana i novih adamantil peptida. Istražuju se sintetske modifikacije peptidnih lanaca, te uvjeti sinteze adamantil peptida, kao i sintetske modifikacije ugljikohidratnih molekula i primjena esteraza iz seruma za deprotekciju ugljikohidrata. 2. Testirati biološku aktivnost novo priređenih spojeva u eksperimentalnim modelima in vivo i in vitro, uključujući imunomodulatornu, antitumorsku i antivirusnu aktivnost. 3. Razviti nove imunotestove (radioimuno- i enzimimunotest) za detekciju i kvantitativno određivanje biološki aktivnih spojeva u biološkom materijalu.

Ključne riječi: adamantil peptidi, peptidoglikan, imunomodulatori, peptidi, ugljikohidrati, esteraze, antitumorska aktivnost, antivirusna aktivnost, organske sinteze, radioimunotest, enzimimunotest

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženih istraživanja je ispitivanje odnosa kemijskestrukture i biološke aktivnosti, a posebno utjecaja kemijskidefiniranih spojeva na pojedine parametre imunološkog sustava. Utakvom interdisciplinarnom projektu vršiti će se paralelnaistraživanja na nekoliko različitih područja, a dobivenirezultati bi trebali doprinijeti novim saznanjima o biološkojaktivnosti pripravljenih spojeva te posebno o mogućnostimamodulacije imunološkog odgovora. 1. Posebno interesantne strukuture koje postoje u prirodi subakterijski peptidoglikani s izraženim imunomodulatornimsvojstvima. U okviru projekta biti će istraživane nove mogućnostipriprave spojeva s elementima peptidoglikanske strukture i tomodifikacijom nativnog peptidoglikan monomera (PGM) ili de novosintezom spojeva u kojima je na sintetski peptidoglikanskifragment vezan adamantanski ostatak. 2. Testirati će se biološka aktivnost novo priređenih spojeva alii utjecaj različitih lijekova i alergena , u model sustavima invitro i in vivo. Ispitati će se utjecaj na modulaciju imunološkogodgovora , djelovanje na rast tumora i metastaza, te anti-virusnaaktivnost. 3. Ispitati će se mogućnosti priprave različitih imunogenavezanjem haptena na proteinski nosač, mogućnosti pripravespecifičnih antiseruma i izolacija imunoglobulina. Razviti će seimunotestovi (radio- i enzimimunotestovi) za detekciju iodređivanje biološki aktivnih tvari u biološkom materijalu.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: CI1*CT-90-0711 Syntheses of novel adamantylpeptides and glycopeptides with potential antivira and immunomodulating properties
  Naziv ustanove: Universita degli Studi di Trieste, Istituto di Farmacologia e Farmacognosia; Dipartimento di Scienze Chimiche
  Grad: Trst, Italija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odjel, Zavod za organsku kemiju i biokemiju
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr