SVIBOR - Projekt broj: 1-07-064

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-064


PRIRODNI IZOTOPI H-3, C-14, Th/U I IONIZACIJA PLINOVA


Glavni istraživač: SRDOČ, DUŠAN (44284)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 77
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 21
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel za fiziku, Zavod za eksperimentalnu fiziku
Adresa: 10001 Zagreb, P.p.1016, Bijenička 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 425 809
teleFaks: 385 (0)1 434 467
teleFaks: 385 (0)1 425 497
E-mail: obelic@olimp.irb.hr
E-mail: horvatin@olimp.irb.hr
E-mail: krajcar@olimp.irb.hr

Sažetak: Mjerenje specifične aktivnosti radioizotopa kozmogenog porijekla Ť (izotop vodika tricij, H-3 i izotop ugljika C-14), te izotopa Ť uranovog niza, omogućeno je razvojem osjetljive mjerne tehnike Ť zadnjih tridesetak godina. Mjerenjem koncentracije izotopa C-14 Ť izmjerene su starosti brojnih arheoloških, paleontoloških i Ť geoloških nalaza. Određena je geokronologija kvartarnih naslaga u Ť krškim područjima s brojnim speleološkim i sedrenim nalazima. Ť Izotopima C-14 i omjerom izotopa iz uranovog niza U-234/U-238 i Ť Th-230/U-234 datirane su špiljske formacije i sedrene naslage do Ť 40000 god, odnosno 400000 god. starosti. Pomoću izotopa H-2, H-3, Ť C-13, C-14 i O-18 određena su osnovna hidrološka svojstva Ť vodonosnih slojeva (srednje vrijeme zadržavanja podzemne vode, Ť prihranjivanje oborinskim vodama i područje prihranjivanja) Ť geotermalnih izvora sjeverozapadne Hrvatske i podzemnih voda u Ť istočnoj Slavoniji. Dio istraživačkog rada usmjeren je na Ť izučavanje procesa taloženja karbonata u prirodnim vodama Ť mjerenjem fizikalno-kemijskih, izotopnih i bioloških svojstava. U Ť okviru ekoloških studija praćena je koncentracija izotopa C-14 i Ť H-3 u atmosferi, biosferi i hidrosferi. Navedene značajnije Ť primjene mjerenja niskih specifičnih aktivnosti omogućene su Ť temeljnim istraživanjima na području detekcije ionizirajućeg Ť zračenja. Najvažnije veličine koje se proučavaju u projektu su Ť srednja energija za stvaranje ionskog para (W) u čistim plinovima Ť i plinskim smjesama, statističke fluktuacije broja stvorenih Ť ionskih parova (Fanov faktor, F), te umnožavanje naboja u Ť detektorima zračenja. Teorijsko proučavanje međudjelovanja Ť elektrona i plinova (atomarnih, molekularnih i smjesa) prošireno Ť je na područje nižih energija, na tzv. subekscitacijske i Ť termalne elektrone.

Ključne riječi: radionuklid, H-3 (tricij), C-14 (radioaktivni izotop ugljika), C-14 datiranje, stabilni izotopi, H-2, C-13, O-18, Th-230/U-234 datiranje, arheologija, hidrogeologija, geokronologija, kemija voda, ionizirajuće zračenje, srednja energija za stvaranje ionskog para (W), plinske smjese, gubitak energije elektrona, termalizacija elektrona

Ciljevi istraživanja: Rad Laboratorija bio je usmjeren na dva područja istraživanja: IZOTOPNA ISTRAŽIVANJA: Mjerenjem izotopnog sastava površinskih i podzemnih voda, te usporedbom s izotopnim sastavom oborina dobivaju se važne informacije o kretanju voda, kao što su: srednje vrijeme zadržavanja voda u podzemlju, veličina akvifera, područje prihranjivanja, omjer miješanja podzemnih i površinskih voda. Dobiveni podaci imaju značajnu primjenu u hidrološkim istraživanjima, praćenju kontaminacije površinskih i podzemnih voda, te kod proučavanja procesa taloženja karbonata u krškim vodama. Mjerenje izotopa C-14 u različitim geološkim uzorcima (prvenstveno karbonatnim sedimentima kao što su sige, sedre, jezerski mulj) daju važne informacije o starosti geoloških formacija iz razdoblja Holocena. Mjerenja izotopa C-14 i Th-230/U-234, te O-18 u karbonatnim sedimentima daju značajan doprinos izučavanju paleoklimatskih uvjeta kod formiranja kvartarnih kalcitnih naslaga. Datiranje arheoloških nalaza, prvenstveno uzoraka organskog porijekla (kosti, drvo, drveni ugljen, platno) je jedna od osnovnih primjena metode mjerenja C-14. Sustavno se mjeri aktivnost C-14 i tricija u atmosferi i biosferi radi praćenja kontaminacije okoliša. PROCESI IONIZACIJE U PLINOVIMA: Poznavanje točne vrijednosti srednje energije W potrebne za stvaranje ionskog para u pojedinim plinovima i smjesama plinova za različite upadne čestice od velike je važnosti u mnogim područjima primjene ionizirajućeg zračenja, kao i u teorijskim istraživanjima. Jedan od ciljeva projekta je sakupljanje i kritična analiza svih dostupnih podataka za W i za statističke fluktuacije (Fanov faktor F) za različite upadne čestice u raznim plinovima, a posebno u plinskim smjesama. Cilj eksperimentalnog proučavanja ionizacije u plinskim smjesama je odrediti ovisnost W i F o parametrima smjese i uvjetima u proporcionalnom brojaču, te definirati eksperimentalne uvjete pod kojima se postiže najbolje energetsko razlučivanje. Cilj teorijskog proučavanja interakcije elektrona različitih energija i plinova je zaključivanje o osnovnim principima koji određuju interakciju, a koji mogu biti korisno primijenjeni u fizici plazme ili razvoju detektora zračenja.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: CI1/900589 Application of Analytical Methods in Archaeology
  Naziv ustanove: Commission of the European Communities, DG XII G3, SDME R2/144
  Grad: 1049 - Bruxelles, Belgija

 2. Naziv projekta: JF-802/NSF Total Ionization Yield, the Fano Factors and Stochastic Distribution of Ions in Gases of Radiological Interest
  Naziv ustanove: National Science Foundation (US-Yugoslav Joint Board for Scientific Research)
  Grad: DC - Washington, SAD

 3. Naziv projekta: JF-800/NSF Study of Origin and Diagenesis of Travertine Deposits
  Naziv ustanove: National Science Foundation (US-Yugoslav Joint Board for Scientific Research)
  Grad: DC - Washington, SAD

 4. Naziv projekta: JF-839/NSF The Role of Biota in the Precipitation of Calcium Carbonate in Freshwater
  Naziv ustanove: National Science Foundation (US-Yugoslav Joint Board for Scientific Research)
  Grad: DC - Washington, SAD

 5. Naziv projekta: 5293/RB Total Ionization Yield for Low Energy Photons and Electrons Absorbed in Polyatomic Gases and Tissue-equivalent Gas Mixtures
  Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency
  Grad: 1400 - Beč, Austrija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Centro ricerca applicata e documentazione
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 33100 - Udine, Italija

 2. Naziv ustanove: Inštitut Jožef Stefan
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 3. Naziv ustanove: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Znanstvenoistraživački centar Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Institute of Isotopes of the Hungarian Academy of Sciences
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 1525 - Budapest, Mađarska

 6. Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 1400 - Beč, Austrija

 7. Naziv ustanove: Argonne National Laboratory
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 60439 - Argonne, Illinois, SAD

 8. Naziv ustanove: Physikalisch-Technische Bundesanstalt
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 38116 - Braunschweig, Njemačka

 9. Naziv ustanove: University of Glasgow
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Glasgow, Scotland, Velika Britanija

 10. Naziv ustanove: Universitat Autonoma de Barcelona - Department de Geologia, Unitat de cristal.lografia
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 08193 - Bellaterra/Barcelona, Spanjolska

 11. Naziv ustanove: University of Texas
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Houston, Texas, SAD

 12. Naziv ustanove: Geološki institut Zagreb
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 13. Naziv ustanove: INA - Geološki konzalting
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 14. Naziv ustanove: Geološki fakultet, Zagreb
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 15. Naziv ustanove: Geološki zavod Ljubljana
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 16. Naziv ustanove: University of Bern - Institute of Physics
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Bern, Švicarska

 17. Naziv ustanove: University of Bern - Geological Institute
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Bern, Švicarska

 18. Naziv ustanove: Brookhaven National Laboratory
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Upton, Long Island, New York, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 25.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr