SVIBOR - Projekt broj: 1-07-071

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-071


STUDIJ SEPARACIJE I ANALIZE TE STRUKTURE I SVOJSTAVA MATERIJE


Glavni istraživač: MALJKOVIĆ, DARKO (27750)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 131
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 9
Naziv ustanove: Metalurški fakultet, Sisak (124)
Odjel/Zavod: Zavod za materijale
Adresa: Aleja narodnih heroja 3
Grad: 44000 - Sisak, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)44 32961
Telefon: 385 (0)44 32961
Telefon: 385 (0)44 32044
Telefon: 385 (0)44 32756
E-mail: maljkovic@olimp.irb.hr

Sažetak: U okviru istraživanja separacije, studira se ekstrakcija metala s diizopropilnim eterom (Fe, Ga, Au) i komercijalnim ekstraktantom Cyanex 272 (Co, Ni). Posebna pažnja usmjeruje se na ekstrakcijske sustave u kojima nastaje treća kapljevita faza. Povezano sa separacijskim postupkom ekstrakcije otapalima istražuje se i postupak luženja realnih i modelnih uzoraka (ruda, otpadnih tvrdih metala). Radi poboljšanja detektibilnosti faza/elemenata ispituje se utjecaj priprave uzorka na rezultate spektrometrije emisije x-zraka. Također se istražuju radiolitičke promjene u realnim i modelnim uzorcima pripravljenim uz dodatak različitih veziva. U idealnim i realnim ugljičnim materijalima odreduje se sadržaj metala u tragovima i njihov fazni sastav i mikrostruktura u ovisnosti o vremenu kalcinacije i grafitacije. Studiraju se dvo- i tro-komponentni sustavi prijelaznih elemenata u kombinaciji s metaloidima IV, V i VI grupe periodnog sustava, te istražuju njihovi ravnotežni dijagrami.

Ključne riječi: ekstrakcija otapalima, diisopropilni eter, miješana otapala, Cyanex 272, sinergistički efekt, treća faza, izluživanje, kobalt, klorometalne kompleksne kiseline, starenje uzorka, priprema uzorka, rendgenska difrakcijska analiza, rendgenska emisijska spektrometrija, konstitucija slitina, fazne transformacije intermetalni spojevi, ugljični materijali, smola katrana kamenog ugljena, koks, metalni mikrokonstituenti

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja, općenito, je razvoj novih postupaka separacije, identifikacije i pripreme tehnološki važnih materijala. Imajući u vidu taj cilj, od rezultata istraživanja očekuje se slijedeće: - Poboljšanje procesa luženja i ekstrakcije otapalima vrijednih metala (napr. Co, Au) i time boljih mogućnosti njihovog dobivanja iz siromašnih izvora i otpadnih materijala. - Doprinos spoznajama o složenim neidealnim ekstrakcijskim sustavima u kojima se javlja treća kapljevita faza, koji su vrlo osjetljivi na male promjene temperature ili pokazuju pod određenim uvjetima pojačanje ekstrakcije (sinergistički efekt). - Poboljšanje postupaka uzorkovanja, pripreme i obrade uzoraka i time veće pouzdanosti i točnosti analize metala, nemetala i tehnološki važnih materijala rendgenskom emisijskom spektrometrijom i rendgenskom difrakcijom. - Odredjivanje detektibilnosti faza/element u polikristaliničnim uzorcima kod redngenske difrakcije i rendgenske emisijske spektrometrije. - Nove spoznaje o mehanizmu segregacije metalnih konstituenata tokom procesa grafitacije, koje su veoma važne za primjenu naftnog, metalurškog i smolnog koksa kao sirovine u proizvodnji grafita. - Nove spoznaje o faznim transformacijama i strukturi slitina kao rezultat istraživanja ravnotežnih dijagrama metala. - Razvoj metoda preparacije i preparacija materijala prethodno odabranih mikrostrukturnih svojstava.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Istraživanje-razvoj-ispitivanje, Holding Željezara Sisak
  Tip ustanove: Neprofitna
  Grad: 44000 - Sisak, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Aparatura za određivanje karboksi-reaktivnosti ugljičnih anoda
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Ljuckanov Marin,dipl. inž., Legin-Kolar dr Mira

 2. Naziv: Aparatura za odredjivanje mehaničke otpornosti briketiranih uzoraka
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): Ljuckanov Marin, dipl. inž., Novosel-Radović dr Vjera, Maljković dr Darko

 3. Naziv: Laboratorijska lučna peć
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): Matković Prošper,dr.sc.,Matković Tanja, dr.sc.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr