SVIBOR - Projekt broj: 1-07-102

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-102


STRUKTURNI, KEMIJSKI I FIZIOLOŠKI STUDIJ PROTEINA


Glavni istraživač: FLOGEL-MRŠIĆ, MIRNA (56805)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 162
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 25
Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb (6)
Odjel/Zavod: Odjel za biomedicinske znanosti Zavod za medicinsku biokemiju
Adresa: Domagojeva 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 46 69
teleFaks: 385 (0)44 51 17

Sažetak: Sažetak projekta: Projekt sadrži niz samostalnih istraživačkih tema koje su Ť usmjerene su s jedne strane na otkrivanje molekularnih temelja Ť pojedinih bolesti, biokemijskih pokazatelja koji omogućuju rano Ť otkrivanje bolesti i praćenje uspješnosti terapije s posebnim Ť zanimanjem za stres, starenje, onkogenezu, endemsku nefropatiju, Ť dijabetes, urođene metaboličke greške (cistična fibroza, Ť mukopolisaharidoze) i uspješnost transplantacija (posebno kod Ť dijabetesa). S druge strane novootkriveneni biokemijski i Ť molekularno biološki fenomeni podrobno se proučavaju u svrhu Ť lokalizacije i izolacije odgovornih proteinskih molekula, Ť definiranja njihovih svojstava in vitro, proučavanja njihove Ť strukture i mehanizma njihova djelovanja te utjecajnih faktora Ť pri njihovoj sintezi ili funkciji. Utvrđuju se odgovarajuće Ť analitičke metode i potencijalno dijagnostičko značenje novih Ť biokemijskih pokazatelja. Pri tom se za biokemijska ispitivanja upotrebljavaju različite Ť preparativne metode (elektroforetske, kromatografske i Ť sedimentacijske), kemijske modifikacije proteina, supstrata i Ť prostetičkih skupina, kinetička i termodinamička mjerenja, dok se Ť za utvrđivanje veze između dijagnostički relevantnih molekula i Ť bolesti uzgajaju specifični animalni modeli ili se upotrebljavaju Ť humani klinički uzorci tjelesnih tkiva i tekućina te primjenjuju metode imunokemije i kulture stanica. Projekt obuhvaća slijedeće teme: 1. Identifikacija biokemijskih promjena induciranih stresom kao mogućih dijagnostičkih pokazatelja u akutnom i kroničnom stresu ( NO-sintetaza, promjene ionskih koncentracija Zn, Cr i Cu, lisozomalnih enzima, 5'-nukleotidaze, komponenata adenilatnog ciklusa, nuklearnih glikoproteina i drugih stres-faktora) na Ť animalnom modelu akutnog i kroničnog stresa te uzorcima tekućina Ť i tkiva hospitaliziranih pacijenata, utjecaj ultrazvučnog stresa Ť na glikoproteinski sadržaj humanih trofoblasta. 2. Sinteza novih inhibitra ALP u svrhu kinetičkog razlučivanja Ť tkivno specifičnih izozima ALP 3. Kinetičko i funkcionalno ispitivanje ekto-ADP-azne i ATP-azne aktivnosti membrana četkaste prevlake bubrega, 4. Studij uloge CFTR proteina u regulaciji transporta klora kroz Ť plazmatske membrane 5. Studij aktivnog mjesta ciklofilina kao veznog proteina za ciklosporin, često primjenjivani imunosupresiv pri Ť transplantacijama organa. 6. Dijagnostičko značenje N-acetil-b-D-glukozaminidaze i alaninaminopeptidaze pri transplanataciji Langerhansovih otočića Ť na animalnom modelu dijabetsa 7. Utjecaj halogeniranih pirodoksal fosfata na aktivnost AST radi utvrđivanja uloge fosfatnog dijela prostetičke skupine (de novo sinteza fluoriranih piridoksal fosfata). 8. Biokemijski pokazatelji endemske nefropatije na animalnom modelu bolesti inducirane ohratoksinom.

Ključne riječi: stres-imunosupresija, lektini, glikoproteini, CBP35-CBP67, starenje, Langerhansovi otočići, dijabetes, ALP tkivno specifični inhibitori, nefropatija - endemska - ohratosin, ATPaza - bubreg, ADPaza - bubreg, NAGA, mukopolisaharidoze, CFTR, cistična fibroza, ciklofilin

Ciljevi istraživanja: Ciljevi istraživanja: Rasvjetljavanje mehanizma interakcija u kojima sudjeluju ispitivani proteini, enzimi i glikoproteini, * Razumijevanje odnosa strukture i funkcije proteina, veza zmeđu strukture i lokalizacije pojedinih proteina i glikoproteina te njihove biološke uloge * Otkrivanje biokemijskih pokazatelja i molekularno bioloških posljedica starenja te kroničnog i akutnog stresa na animalnom modelu, u prenatalnom razvoju i kod ispaćenih zarobljenika Vukovara, * Utvrđivanje dijagnostičkog značenja promjena katalitičkih koncentracija enzima kod transplantacije, urođenih bolesti, dijabetesa, endemske nefropatije, onkogeneze i stresa * Utvrđivanje analitičke i biološke interferencije skupine lijekova lijekova, * Definiranje novih analitičkih i preparativnih metoda kod istraživanja lektina i glikoproteina, * Uvođenje i standardizacija novih analitičkih metoda u dijagnostičke laboratorije, * Oblikovanje odgovarajućih statističkih modela za analizu rezultata. *Pružiti znanstvenu, biokemijsku i medicinsko-biokemijsku pomoć u razumijevanju i rješavanju posebno akutnih pitanja molekularne medicine u Hrvatskoj


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Međusveučilišni projekt Zagreb-Mainz: Izolacija membranske ATPaze nukleusa
  Naziv ustanove: Johannes Gutenberg Universit„t
  Grad: 55099 - Mainz, Njemačka

 2. Naziv projekta: Međusveučilišni projekt Zagreb-Mainz: Utjecaj stresnih činitelja na ekspresiju onkogenih i limfokinih mRNA bogatih AU-nukleotidima u humanim stanicama in vitro i in vivo
  Naziv ustanove: Johannes Gutenberg Universit„t
  Grad: 55099 - Mainz, Njemačka

 3. Naziv projekta: 3-01-274 Mikromicete i utjecaj njihovih toksina na zdravlje ljudi i životinja
  Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: Kontrola kvalitete rada medicinsko-biokemijskih laboratorija u Republici Hrvatskoj. (Financijer Ministarstvo zdravstva Republike hrvatske i sudionici kontrole
  Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv projekta: European Conference of external Quality Assesment Organizers
  Naziv ustanove: European Conference of External Quality Assesment Organizers (ECEQAO)
  Grad: Geneve, Švicarska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet Split
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Johannes Gutenberg Universit„t
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 55099 - Mainz, Njemačka

 3. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Institut za medicinska istra Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: KBC Rebro
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Dječja bolnica, Klaićeva
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Bolnica "Merkur"
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: Bolnica za plućne bolesti Jordanovac
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr