SVIBOR - Projekt broj: 1-07-106

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-106


PRIPRAVA I SVOJSTVA (HETERO)CIKLIČKIH SPOJEVA I METALOCENA


Glavni istraživač: RAPIĆ, VLADIMIR (40311)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 66
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 9
Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (58)
Odjel/Zavod: Laboratorij za Organsku kemiju Zavod za kemiju i biokemiju
Adresa: Pierottijeva 6/VI
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 441 639
teleFaks: 385 (0)1 418 230
E-mail: VRAPI] a MAPBF.PBFRNG.HR

Sažetak: U projektu se predviđa priprava niza karbo- i heterocikličkih sustava(benzodiazepini,benzimidazoli,diizoksazoli,dipirazoli,piro lotroponi i drugi) djelovanjem pogodnih reagensa na mono-,tri- i tetraketone različite strukture.Ispitat će se njihova struktura i reaktivnost,a posebno fotokemijske pretvorbe diizoksazola i elektrokemijske reakcije polisupstituiranih benzena.Studirat će se priprava i razdjeljivanje atropizomera N-aril-1,2,3,4-tetrahidroksikinolindiona i njihovih tio-analoga. Planirana je priprava i analitička primjena Schiffovih baza s kumarinom.Na području metalocena predviđena je priprava ferocenilfulvena i 1,1'-ferocenilenbisfulvena te ispitivanje stereokemije njihovih Diels-Alderovih adukata;u planu je studij priprave i reaktivnosti omega-ferocenilalifatskih kiselina i omega-feroceniltioalifatskih kiselina,te odgovarajućih biskiselina.Istražit će se rentgenskom analizom struktura nekih od opisanih spojeva.U suradnji se planira ispitivanje rasta ochratoxina A i biosinteze aflatoksina.

Ključne riječi: Poliokso-spojevi, heterocikli, karbocikli, atropizomeri, Schiffove baze, feroceni, fulveni, rentgenska analiza, spektroskopska analiza, (tia)alifatske kiseline

Ciljevi istraživanja: Planirana istraživanja su nastavak radova koji se u okviru područja poliokso-spojeva,karbocikličkih i heterocikličkih sustava i metalocena već niz godina izvode u Laboratoriju za organsku kemiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.Prethodno pripravljeni poliokso-spojevi različite strukture poslužit će za pripravu raznih mono- i kondenziranih karbocikla i heterocikla.Na području kumarina sintetizirat će se niz Schiffovi baza i ispitati njihova stabilnost i kelatirajuća svojstva.Priprmit će se i studirati barijera racemizacije derivata atropizomernih N-aril-2,4-kinolindiona i njihovih tio-analoga.Proučit će se priprava ferocenskih fulvena i stereokemija njihovih Diels-Alderovih adukata,te sinteza i reaktivnost omega-ferociltiaalifatskih kiselina.U većini radova očekuje se fundamentalni doprinos kemiji poliokso-spojeva,heterocikla i metalocena.Pritom će posebna pozornost biti usmjerena stereokemiji,reakcijskim mehanizmima i kristalografiji metalocena i nekih heterocikličkih sustava.U dijelu istraživanja planirana je i priprava spojeva s potencijalnom biološkom aktivnošću,odn. s mogućnošću primjene.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za organsku kemiju,Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Zavod za analitičku kemiju, Prirodoslovni odjeli, Prirodoslovno-matematički fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Zavod za organsku kemiju, Prehrambeno-tehnološki fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Laboratorij za mikrobiologiju,Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr