SVIBOR - Projekt broj: 1-07-108

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-108


MEHANIZAM REAKCIJA METALOPORFIRINA, FEROCENA I CIJANIDA METALA


Glavni istraživač: AŠPERGER, SMILJKO (994)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 27
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: Istraživalačke jedinice
Adresa: Ante Kovačića 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1-44-93-78
Telefon: 385 (0)1-44-90-93

Sažetak: Istraživanje mehanizma reakcija metalo-porfirinskih kopleksa, napose kompleksa kobalt(III)(protoporfirin IX dimetil ester)(L1)(L2) s aminskim ulaznim ligandima različitih baziciteta i sposobnosti pi-vezivanja, s osobitim osvrtom na narav prijelaznog stanja. Također istraživanja kinetike i mehanizma solvoliza ferocenilmetil estera i naravi prijelaznog stanja pomoću sekundarnih alfa-deuterijskih kinetičkih izotopnih efekata. Uključen je problem tuneliranja.

Ključne riječi: kobalt-porfirini, kobalt(III)(protoporfirin IX dimetil ester)-diligando ferocenilmetil esteri-solvolize, sekundarni alfa-D kinetički izotopni efekt

Ciljevi istraživanja: Cilj je bio određivanje naravi prijelaznog stanja u modelnim reakcijama metaloporfirina s piridinom i imidazolom i njihovim derivatima, jer je veza metal-imidazolski dušik od velikog biološkog značenja (hemoglobin, mioglobin, citokromi,kobalamini). Također je bio planiran studij sekundarnog alfa-D kinetičkog izotopnog efekta u solvolizama ferocenilmetil estera sa svrhom rješavanja mehanizma i eventualnog prinosa tuneliranja izmjerenim izotopnim efektima.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Department of Chemistry, University of Rochester, Rochester, N.Y.
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Rochester, SAD

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr