SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-07-111

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-07-111


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 9
Ukupno objavljenih radova: 11


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: MODIFICIRANI NAČIN DOBIVANJA ETERIČNOG ULJA VODENOM DESTILACIJOM

  Autori:
  Grzunov, Klara
  Mastelić, Josip (80872)
  Ru'ić, Nada
  Časopis: RIVISTA ITALIANA
  Broj: 3
  Godina: 1991
  Stranice: od 7 do 11
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ovaj rad prikazuje modificiranu metodu destilacije eteričnihulja. Uzorci eteričnih ulja dobiveni predlo'enom metodom sadr'eveću količinu terpenskih alkohola i fenola.
  Ključne riječi: ETERIČNA ULJA, TERPENSKI ALKOHOLI, AGLIKONI, TERPENILGLIKOZIDI

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: KEMIJSKI SASTAV TERPENSKIH ALKOHOLA I FENOLA IZ ETERIČNOG ULJA I TERPENILGLIKOZIDA IZOLIRANIH IZ THYMUS PULEGIOIDES L.

  Autori:
  Mastelić, Josip (80872)
  Grzunov, Klara
  Radonić, Ani
  Časopis: RIVISTA ITALIANA
  Broj: 7
  Godina: 1992
  Stranice: od 19 do 22
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: Predmet našeg istra'ivanja bili su eterična ulja i terpenskiaglikoni izolirani iz Thymus pulegioides L. Glavni sastojcinadjeni u ulju i aglikonima su geraniol i linalol. Ovo jeneobično jer su thymol i karvakrol glavni sastojci eteričnih uljaThymus-vrsta. Zbog toga ovaj Thymus mo'emo preporučiti uindustriji mirisa.
  Ključne riječi: THYMUS PULEGIOIDESL., TERPENSKI ALKOHOLI, FENOLI, TERPENILGLIKOZIDI

 3. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: KEMIJSKI SASTAV TERPENSKIH ALKOHOLA I FENOLA IZ ETERIČNOG ULJA I TERPENSKIH GLIKOZIDA IZOLIRANIH IZ THYMUS PULEGIOIDES L. KOJI RASTE U DALMACIJI

  Autori:
  Mastelić, Josip (80872)
  Grzunov, Klara
  Radonić, Ani
  Naslov zbornika: Abstract of Short Lectures and Poster Presentations
  Jezik: engleski
  Mjesto: New York, USA
  Godina: 1992
  Stranice: od 105 do 106
  Skup: 40th Annual Congress on Medicinal Plant Research
  Održan: od 01.09.92 do 05.09.92
  Sažetak: Eterična ulja i aglikoni, dobiveni iz biljnog materijalaThymus pulegioides L., istra'ivani su plinskom kromatografijom uzspektrometriju mase, GC-MS. Najveći sadr'aj u eteričnim uljima pripada monoterpenskimalkoholima geraniolu i linalolu. Hidrolizat sadr'i relativnovelike količine geraniola i eugenola. Ova istra'ivanja pokazuju umjerenu korelaciju između strukturaslobodnih i glikozidno vezanih volatila.
  Ključne riječi: Thymus pulegioides L., Eterično ulje, Glikozidno vezani terpeni, Geraniol, GC-MS

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: AROMATSKO I LJEKOVITO BILJE DALMACIJE

  Autori:
  Mastelić, Josip (80872)
  Grzunov, Klara
  Naslov zbornika: MEDITERANSKI KONCEPT RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0354-0251
  Stranice: od 200 do 206
  Skup: Znanstveni skup: "Mediteranski koncept razvojne strategije Hrvatske"
  Održan: od 08.12.93 do 09.12.93
  Sažetak: U ovom radu opisali smo areale i procijenili količine va'nijegsamoniklog aromatskog i ljekovitog bilja Dalmacije. Neke od poznatijih ljekovitih i aromatskih biljaka moguće jeuspješno planta'irati, zahvaljujući optimalnim klimatskim ipedološkim uvjetima. Iznesene su mogućnosti unapređenjaproizvodnje i prerade bilja u smislu finalizacije.To bi dalo većefinancijske efekte. Naglašena je mogućnost bolje suradnje znanstvenih ustanova spostojećom industrijom.
  Ključne riječi: Aromatsko bilje, Ljekovito bilje, Eterična ulja

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: USPOREDBA HLAPLJIVIH SPOJEVA IZ PROPOLISA SAKUPLJENOG SA RAZLIČITIH PODRUČJA HRVATSKE

  Autori:
  Borčić, Ivo
  Radonić, Ani
  Grzunov, Klara
  Naslov zbornika: Proceedings of the International Symposium on Bee Breeding on the Islands
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 71 do 74
  Skup: International Symposium on Bee Breeding on the Islands
  Održan: od 19.04.95 do 26.04.95
  Sažetak: Hlapljivi spojevi iz propolisa, analizirani plinskom kromatografijom-masenom spektrometrijom, razlikuju se kvalitativno i kvantitativno. Glavne komponente u propolisu iz Dalmacije su terpeni i terpenoidi(31.86%), a u propolisu iz Slavonije benzilni alkohol, benzojeva kiselina i benzil-benzoat (49.57%). Spojevi alfa i beta-pinen,gama-terpinen, alfa -murolen, gama i delta-kadinen identificirani su prvi put u propolisu. Odnos između kemijskog sastava hlapljivih spojeva iz propolisa i njegovog geografskog porijekla biti će razmatrani u ovom radu.
  Ključne riječi: Hlapljivi spojevi, Propolis, GC-MS

 6. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: METODE IZOLACIJE I PROČIŠĆAVANJA MONOTERPENILGLIKOZIDA IZ AROMATSKIH BILJAKA PORODICE LAMIACEAE

  Autori:
  Mastelić, Josip (80872)
  Grzunov, Klara
  Ru'ić, Nada
  Naslov zbornika: SINOPSISI ABSTRACTS
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 212 do 212
  Skup: XII. SASTANAK KEMIČARA HRVATSKE
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91
  Sažetak: Velike količine balastnih tvari ote'avaju izolaciju,pročišćavanje, te identifikaciju monoterpenilglikozida iz biljnihekstrakata. U predhodnim ispitivanjima pročišćavanje monoterpenilglikozidaiz biljnih ekstrakata vršeno je postupnim ekstrakcijama organskimotapalima. U ovom radu razrađene su metode selektivne adsorpcijemonoterpenilglikozida na aktivnom ugljenu i amberlitu XAD-2.Konačno pročišćavanje provedeno je kolonskom kromatografijom.Navedene metode testirane su čistim glikozidima koji susintetizirani za ovu svrhu. Ispitivana metoda adsorpcije preporuča se, jer je selektivnijaod metode ekstrakcije organskim otapalima
  Ključne riječi: Monoterpenil glikozidi, Izolacija

 7. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: ETERIČNO ULJE I GLIKOZIDNO VEZANE ISPARLJIVE KOMPONENTE IZ BILJKE THYMUS PULEGIOIDES L.

  Autori:
  Mastelić, Josip (80872)
  Grzunov, Klara
  Radonić, Ani
  Naslov zbornika: SINOPSISI ABSTRACTS
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 235 do 235
  Skup: XIII. SASTANAK KEMIČARA HRVATSKE
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: Biljni materijal Thymus pulegioides L. sakupljan je usubmediteranskom području Dalmacije u toku više godina irazličitih godišnjih doba. Ispitivan je utjecaj sušenja i stupnjarazvoja biljke na sastav i sadr'aj slobodnih i glikozidno vezanihterpenskih spojeva. Glikozidna frakcija hidrolizirana je á-glikozidazom, a dobiveni aglikoni, kao i eteričnoulje,istra'eni su plinskom kromatografijom sa spektrometrijommase. Sastav i sadr'aj terpena samoniklog Thymusa jako se razlikujeod drugih Thymus vrsta, zbog velike količine geraniola ilinalola. Među isparljivim aglikonima identificirani su nekiterpenski alkoholi i fenoli koji se nalaze i u eteričnom ulju, teneki alifatski alkoholi.
  Ključne riječi: Glikozidno vezani terpeni, Eterično ulje, Thymus pulegioides L.

 8. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: RAZLIKE U SASTAVU ETERIČNOG ULJA IZ SMILJA (HELICHRYSUM ANGUSTIFOLIUM D.C.) TIJEKOM CVATNJE

  Autori:
  Radonić, Ani
  Grzunov, Klara
  Naslov zbornika: SINOPSISI ABSTRACTS
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 205 do 205
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: Uzorci smilja ubrani su na otoku Visu od mjeseca svibnja dosrpnja. Eterično ulje iz svje'ih i suhih cvjetova dobiveno jemetodom vodenoparne destilacije i praćena je njegova količina. Sastav ulja ispitivan je metodom plinske kromatografije uzspektrometriju masa. Rezultati ispitivanja prikazani su tabelarno i mogu bitikorisni za donošenje odluke o vremenu branja i destilacije smiljau cilju dobivanja veće količine i kvalitetnijeg ulja.
  Ključne riječi: Helichrysum angustifolium D.C., Smilje, Eterično ulje, GC-MS

 9. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: IZOLACIJA I IDENTIFIKACIJA HLAPLJIVIH SPOJEVA IZ CVJETOVA BRNISTRE (SPARTIUM JUNCEUM L.)

  Autori:
  Radonić, Ani
  Borčić, Ivo
  Grzunov, Klara
  Lacmanović, Zlata
  Naslov zbornika: SINOPSISI (ABSTRACTS)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 130 do 130
  Skup: XIV. SKUP HRVATSKIH KEMIČARA
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: Svrha rada bila je izolacija lako hlapljivih komponenti iz cvjetova brnistre (Spartium Junceum L.) metodama vodene destilacije i ekstrakcije lako hlapljivim otapalima i njihova identifikacija plinskom kromatografijom -masenom spektrometrijom. Uzorci dobiveni vodenom destilacijom (cvjetno ulje) nemaju izvorni miris cvjetova brnistre, štoviše on je opor, vjerojatno zbog prisustva kaprilne (1.84-9.57%) i kaprinske kiseline (1.03-3.91%). Uzorci dobiveni ekstrakcijom (konkretno i apsolutno ulje) imaju ugodnija organoleptička svojstva zbog većeg sadržaja terpenskih i ostalih hlapljivih spojeva koji doprinose ugodnom mirisu. Apsolutno ulje, koje ima najveći sadržaj spomenutih spojeva (37.39%) i najveće iskorištenje, može se preporučiti za proizvodnju mirisnih tvari.
  Ključne riječi: Hlapljivi spojevi, Spartium Junceum L., Brnistra, Usporedba, Metoda izolacije

 10. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: ETERIČNO ULJE I GLIKOZIDNO VEZANI VOLATILI THYMUS VULGARIS L. (LAMIACEAE)

  Autori:
  Mastelić, Josip (80872)
  Kuštrak, Danica
  Grzunov, Klara
  Naslov zbornika: SINOPSISI (ABSTRACTS)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 131 do 131
  Skup: XIV. SKUP HRVATSKIH KEMIČARA
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: U ovom radu istraživan je odnos slobodnih i glikozidno vezanih hlapljivih spojeva iz timijana, Thymus vulgaris L. Također je istraživan utjecaj rasta biljke i sušenja biljnog materijala na sastav i sadržaj slobodnih i glikozidno vezanih hlapljivih spojeva. Aglikoni, kao i eterična ulja, analizirani su vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa. Glavni aglikoni su eugenol, timol, karvakrol, 2-feniletanol, benzil-alkohol, metil-salicilat, p-cimen-8-ol, 1-okten-3-ol, 3-heksen-1-ol i hidroksiacetofenoni.
  Ključne riječi: Thymus vulgaris L., Aglikoni, Terpenil-glikozidi

 11. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: KEMIJSKI SASTAV ETERIČNOG ULJA BILJKE LIPPIA CITRIODORA KUNTH.

  Autori:
  Mastelić, Josip (80872)
  Kuštrak, Danica
  Naslov zbornika: PROCEEDINGS OF THE 25th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ESSENTIAL OILS
  Jezik: engleski
  Mjesto: GRASSE, France
  Godina: 1994
  Stranice: od P-34 do P-34
  Skup: 25th International Symposium on Essential Oils
  Održan: od 05.09.94 do 07.09.94
  Sažetak: Materijal upotrebljen za istraživanja potječe od biljaka koje su kultivirane u Dalmaciji. Eterično ulje je dobiveno vodenom destilacijom suhog lišća u aparatu po Clevengeru. Prinos je bio w=0.17%. Da bi poboljšali analizu 20 ul ulja je frakcionirano tekuće-kruto kromatografijom, na silikagelu. Ulje i dobivene frakcije analizirani su vezanim sustavom plinska kromatografija -spektrometrija masa. Eterično ulje sadrži veliki broj spojeva. Identificirano je oko četrdeset terpenskih spojeva.
  Ključne riječi: Lippia citriodora Kunth., Eterično ulje, plinska kromatografija-spektrometrija masa


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr