SVIBOR - Projekt broj: 1-07-111

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-111


IZDVAJANJE I ISPITIVANJE SASTAVA I SVOJSTAVA TERPENIL- GLIKOZIDA IZ AROMATSKOG BILJA


Glavni istraživač: GRZUNOV, KLARA (14753)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 05.10.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 11
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Tehnološki fakultet, Split (11)
Odjel/Zavod: ZAVOD ZA KEMIJU - LABORATORIJ ZA ORGANSKU KEMIJU
Adresa: TESLINA 10
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)58 41633
E-mail: MASTELIC@MATEH.TEHST.HR
teleFaks: 385 (0)58 41624

Sažetak: Ispitivanje odnosa slobodnih i glikozidički vezanih alkohola u istoj biljci, ima veliki značaj u istra'ivanjima terpena. Ispitivanje monoterpena koji se nalaze u: Mentha piperita, Mentha aquatica, Salvia officinalis, Satureja montana i Thymus pulegioides pokazuju da su isti terpenski alkoholi prisutni kao slobodni i glikozidički vezani. Dokazani su slijedeći alkoholi: mentol, timol i karvakrol. Samo u Thymus serpielum i Satureja montana je dokazan i graniol. Ispitivanje eteričnog ulja i terpenglikozida u Thymus pulegioides, koji raste samoniklo u kontinentalnim predjelima Dalmacije pokazuju relativno veliki sadr'aj geraniola (44,66%) i linaloola (28,61%). Ova istra'ivanja preporučuju stoga vrijednovanje ovog eteričnog ulja, posebno u industriji mirisa.

Ključne riječi: ETERIČNA ULJA, TERPENSKI ALKOHOLI, TERPENSKI GLIKOZIDI, GC-MS

Ciljevi istraživanja: Upoznavanje sastava slobodnih i vezanih terpenskih alkohola u aromatskim biljkama, koje samoniklo rastu na području Dalmacije ima teoretski i praktični značaj. Ovim ispitivanjima je prvo nu'no predlo'iti jedan temeljit i jednostavan postupak za izolaciju, pročišćavanje i dokazivanje terpenskih glikozidza. Komparativnim ispitivanjima sastava slobodnih i glikozidički vezanih terpenskih alkohola za vrijeme biološkog razvoja biljke doći će se do mogućih saznanja o putu kroz koje prolaze terpeni (metabolički). Upravo na tom saznanju će se bazirati i prijedlog za primjenu ispitivanih biljaka i to u farmaceutskoj, prehranbenoj industriji i industriji mirisa.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr