SVIBOR - Projekt broj: 1-07-145

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-145


EUTROFIKACIJA U STRATIFICIRANOM UŠĆU


Glavni istraživač: LEGOVIĆ, TARZAN (25590)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 94
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 37
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora - Zagreb, Laboratorij za ekološko modeliranje
Adresa: P.P. 1016, Bijenička 54, Zagreb, Croatia.
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 461 111
teleFaks: 385 (0)1 425 497
E-mail: legovic@olimp.irb.hr

Sažetak: Eutrofikacija je stanje akvatičkog ekosustava ušća uz povećan Ť donos hranjivih tvari. Istražuju se temeljni fizički, kemijski i biološki procesi Ť u stratificiranom ušću i obalnom moru, te njihov utjecaj na Ť eutrofikaciju. Razvijaju se modeli za rekonstrukciju i predikciju Ť posljedica čovjekom uzrokovanih promjena u ušću i širem Ť priobalnom području. Od posebnog je interesa nakupljanje Ť zagađivala na gradijentu slanosti, nastajanje organskih filmova i Ť njihova uloga u procesu eutrofikacije. Primjenompostojećih i Ť razvojem novih metoda karakteriziraju se organski filmovi na Ť prirodnim međupovršinama (haloklina) i modelnim međupovršinama Ť (elektroda/otopina). Posebno se istražuje transformacija Ť otopljene organske tvari i čestica, uključujući jednostanične Ť organizme, na modelnim međupovršinama (elektroda/otopina). Ť Istražuju se organski i organometalni filmovi visoke gustoće Ť naboja kao materijali za nove tipove senzora.

Ključne riječi: eutrofikacija, ušće, haloklina, nutrijenti, zagađivala, organskatvar, površinski aktivne tvari, faznetransformacije, heterokoalescencija, hipoksija, heterotrofne bakterije, fitoplankton, organski film, organometalni film, brojač površinski aktivnih čestica, elektrokemija, ekološko modeliranje.

Ciljevi istraživanja: CILJEVI: Primjenom postojećih i razvojem novoh metoda zakarakterizaciju biogeokemijskih procesa i organskih struktura nagradijentu slanosti (haloklini ušća) te formulacijom novih modelatransporta tvari i bioloških interakcija, istražit će se: 1) organski filmovi koji nastaju procesima transformacijepovršinski aktivnih čestica prirodnih voda i fitoplanktona, štouključuje kondenzaciju u gradijentu slanosti, heterokoalescencijui širenje u kompaktni film; 2) procesi transporta čestica, otopljenih tvari (a posebnokisika) i topline kroz haloklinu te rast i transport morskog islatkovodnog fitoplanktona; 3) mogućnosti predviđanja bioloških i kemijskih poslijedicaprirodnih i čovjekom uzrokovanih promjena u ušću i obalnom moru. OČEKIVANI REZULTATI: Razumijevanje: a) nastanka filma nagradijenu gustoće; b) utjecaja donosa materijala na stvaranje irazgradnju filma; c) utjecaja atmosferskih perturbacija i morskihstruja na stabilnost filma; d) akumulacije hidrofobnih zagađivalana filmu; e) transporta topline i utjecaja na brzinu primarneprodukcije i razgradnje organske materije; f) transportakisika i objašnjenje nastanka hipoksije; g) transporta čestica uušću; h) dinamike fitoplanktona. Nove metode: a) elektrokemijski brojač površinski aktivnihčestica; b) metoda za karakterizaciju individualnih površinskiaktivnih čestica i stanica fitoplanktona; c) metoda pripreme ikarakterizacije organskih i organometalnih slojeva; d) molekulskidetektor za karakterizaciju adatoma, e) metoda računanja izmjenevodenih masa i čestica u ušću, f) model transporta čestica udvije dimenzije, g) metoda za izračunavanje balansa nutrijenata izagađivača u obalnom moru uključujući ušća, h) ekološki modeldinamike fitoplanktona i kisika u ušću. Novi materijali: stabilni dvodimenzionalni spojeviheteroaromatskih molekula i sumpora, organometalni fimovi savelikom gustoćom elektrona.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Transport i disperzija tvari u polju slučajnih brzina
  Naziv ustanove: Matematika, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: Development de methodes electroanalitique et d'instrumentation correspondante pour la recherce d'environment aqueux
  Naziv ustanove: Laboratoire d'Electrochimie, Universite Pierre et Marie Curie
  Grad: 75230 - Pariz, Francuska

 3. Naziv projekta: Electrochimie des composes de surface: nouveaux composes bidimensionales des molecules heterocycliques
  Naziv ustanove: Laboratoire d'Electrochimie Interfaciale du CNRS
  Grad: 92195 - Meudon/Bellevue, Francuska

 4. Naziv projekta: Electrogeneration and properties of tetraalkylammonium-antimony
  Naziv ustanove: The Graduate School, University of Minnesota
  Grad: Minneapolis, SAD

 5. Naziv projekta: 7405/EP Development of electrochemical methodology for direct measurements of dissolved and dispersed organic matter in coastal and estuarine waters
  Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency
  Grad: Beč, Austrija

 6. Naziv projekta: Application of European Regional Seas Ecological Model to the Adriatic Sea
  Naziv ustanove: Plymouth Marine Laboratory
  Grad: Plymouth, UK

 7. Naziv projekta: Management optimal se la mer cotiere contre la pollution
  Naziv ustanove: Observatoire Oceanologique
  Grad: Villefranche-sur-mer, France

 8. Naziv projekta: Balance of nutrients in a coastal sea
  Naziv ustanove: Centre d'Estudis Avancats de Blanes, Cami de Santa Barbara s/n
  Grad: 17300 - Blanes, Espana

 9. Naziv projekta: Organic electroreductions, synthesis and the role of tetraalkylammonium ions
  Naziv ustanove: National Science Foundation
  Grad: Minneapolis, SAD

 10. Naziv projekta: Nacionalni monitoring zagađenja Jadrana područja Krke i Kornata
  Naziv ustanove: Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Državni hidrografski institut
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Department of Chemistry, University of Minnesota, Minneapolis
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Minneapolis, SAD

 3. Naziv ustanove: Universite Pierre et Marie Curie, Laboratoire d'Electrochimie
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 75230 - Pariz, Francuska

 4. Naziv ustanove: Centre National de la Recherche Sceintifique, Laboratoire d'Electrochimie des Interfaces
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 92195 - Meudon/Bellevue, Francuska

 5. Naziv ustanove: Universite Pierre et Marie Curie, Laboratoire de Physique et Chimie Marines
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 75230 - Pariz, Francuska

 6. Naziv ustanove: Swiss Federal Institute for Aquatic Sciences EAWAG/ETH
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 8600 - Dubendorf/Zurich, Švicarska

 7. Naziv ustanove: Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Scientific Technological Research Council (TUBITAK)
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 41470 - Gebze, Turska

 9. Naziv ustanove: UNEP-Mediterranean Action Plan
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Atena, Grčka

 10. Naziv ustanove: Nacionalni Park Krka
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 22000 - Šibenik, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Nagrada Rudjer Boskovic za znacajno znastveno otkrice
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Dr. Vera Zutic i dr. Tarzan Legovic

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 27.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr