SVIBOR - Projekt broj: 1-07-147

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-147


ZAGAĐIVANJE I PROCESI NA GRANICI FAZA ČVRSTO-TEKUĆE


Glavni istraživač: PRAVDIĆ, VELIMIR (38535)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 28.02.95.

Ukupno radova na projektu: 57
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 12
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora - Zagreb
Adresa: Bijenička 54, POB 1016, Zagreb, Hrvatska
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 41-425-384

Sažetak: Ovaj projekt ima 3 osnovna dijela: (i) teorijski, (ii) terenskaŤ istraživanja, i (III) laboratorijska eksperimentalnaŤ istraživanja. U okvirima istraživanja doprinosi se nalaze u svaŤ tri područja. 1. Teorijska dio. Racionalno gospodarenjeŤ prirodnim resursima mora i priobalnog područja moguće je uŤ nekoliko različitih koncepcijskih prilaza, od kojih se autoriŤ ovog projekta zalažu za princip zasnovan na određivanjuŤ prihvatnog kapaciteta okoline za zagađivala, a provedbu zasnivajuŤ na principima adaptivnog upravljanja. Nekoliko radova ukazuju naŤ dostignuća u teorijskom prilazu tom problemu, ali i sŤ refleksijama na terenska istraživanja pod (ii). 2. TerenskaŤ istraživanja sastojala se od obrade podatak koji su dobiveni uŤ prethodnim godinama radom na rijeci Krki(šibenik). NeposredniŤ terenski rad, uvjetovan ratnim okolnostima usmjeren je na rijekuŤ Rašu (Istra), koja iako mala po protoku, predstavlja idealniŤ prirodni modelni sustav krškog područja. Naročit je napor bioŤ usmjeren na suspendirani mineralni materijal i na sedimente.Ť Uzorkovanje je obavljeno direktnim uzimanjem uzoraka ronjenjem, aŤ suspendirani materijal dobiven je centrifugiranje velikihŤ količina (200 - 300 dm3) morske ili riječne vode. MineralneŤ čestice analizirane su na mineralni sastav, količinu organskogŤ materijala, specifičnu površinu, ionsko - izmjenivački kapacitet,Ť električni naboj odn. elektroforetsku pokretljivost, i naŤ koncentraciju teških metala. Svi ti podaci služe procjeniŤ sposobnosti nošenja zagađivala s kopna u more, kao i o sudbiniŤ tih zagađivala. 3. Laboratorijska istraživanja odnosila su seŤ na određivanje svojstava čistih komponenti sedimenata i stijena.Ť Izolirani su čisti minerali glina, koje se nalaze u suspendiranomŤ materijalu i u sedimentima koji potječu od izvorišnih stijena. UŤ drugim laboratorijsim istraživanjima proučavani su čisti oksidiŤ pojedinih metala, koji s jedne strate služe kao teorijski modeliŤ oksidnih površina, s druge su to materijali za proizvodnjuŤ oksidnih keramika. Najveći dio napora usmjeren je bio na vezuŤ između sastava u masi (bulk-u) ipovršinskih svojstava. U tomŤ kontekstu istraživana su elektrokinetička svojstva čistihŤ komponenata u odnosu na sastav vodenih otopina (koncentracijaŤ soli, pH, koncentracija nekih organskih adsorbenata).

Ključne riječi: elektrokinetički potencijal, električni naboj, suspendirane čestice, oksidi, gline, minerali glina, površinska svojstva, Raša (rijeka), Krka (rijeka), geokemijska svojstva,

Ciljevi istraživanja: Cilj je ovih istraživanja bio objasniti ulogu suspendirnog materijala i njegovog taloženja po sudbinu zagađivala u prirodnim vodama. Kod toga je specifični cilj projekta bio utvrđivanje uloge izmjene tvari između vode, točnije akvatičkog sustava, i čvrste faze, predstavljene suspendiranim česticama i sedimentima. U tom okviru bitno je razumijevanje dinamike prirodnog akvatičkog sustava, razlikovanje između prirodnog kruženja tvari i čovjekovog utjecaja. Istraživanja su znanstvene osnovica Studija (procjena) o utjecaju na okolinu nekog razvojnog projekta. Konačni je cilj ovih istraživanja razlučiti pojedinačne komponente dinamičkog procesa i time temeljnim istraživanjima površinske kemije pridonijeti kvantificiranju kinetičkih parametara međufaznih procesa.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: JF 981 Suspensions and microstructure of ceramics
  Naziv ustanove: Institut "Jožef Stefan"
  Grad: Ljubljana, Slovenija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: National Institute of Science and Tehchnology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Washington, D.C., U.S.A.

 2. Naziv ustanove: Geološki odjel, Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 3. Naziv ustanove: Institut "Jožef Stefan"
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Ljubljana, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 27.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr