SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-07-147

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-07-147


Broj radova citiranih u CC: 12
Broj ostalih radova: 45
Ukupno objavljenih radova: 57


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Techniques for the Study of Adsorption from Solution

  Autori:
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Hlady, Vladimir
  Milonjić, Slobodan
  Kallay, Nikola
  Urednici
  Rossiter, B.W.
  Beatzold, R.C.
  Izdavač: Wiley & Sons, Inc.
  ISBN: 0-471-54406-x
  Godina: 1993
  Stranice: od 73 do 140
  Broj referenci: 338
  Jezik: engleski

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: The state of the Environment in Yugoslavia (1990)

  Urednici
  Alcamo, Joseph
  Izdavač: The Parthenon Publishing Group, and IIASA - Inter. Institute for Applied Systems analysis
  ISBN: 1-85070-433-3
  Godina: 1992
  Stranice: od 265 do 272
  Broj referenci: 16
  Jezik: engleski

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: The Yugoslav long-term policy for environmental management

  Autori:
  Pravdić, Velimir (38535)
  Urednici
  Alcamo, Joseph
  Izdavač: The Parthenon Publishing Group, and IIASA - Inter. Institute for Applied Systems analysis
  ISBN: 1-85070-433-3
  Godina: 1992
  Stranice: od 273 do 286
  Broj referenci: 30
  Jezik: engleski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sedimentation of riverborne material in a shallow shelf sea: Adige River, Adriatic Sea

  Autori:
  Boldrin, A.
  Juračić, Mladen (19152)
  Menegazzo-Vitturi, Laura
  Rabitti, Sandro
  Rampazzo, Giancarlo
  Časopis: Marine Geology
  ISSN: 0025-3227
  Volumen: 103
  Godina: 1992
  Stranice: od 473 do 485
  Broj referenci: 40
  Jezik: engleski

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The role of suspended matter in assesing the assimilative capacity: case study of two estuaries in tha Adriatic Sea

  Autori:
  Juračić, Mladen (19152)
  Prohić, Esad
  Časopis: Chemistry and Ecology
  ISSN: 0275-7540
  Volumen: 5
  Godina: 1991
  Stranice: od 241 do 248
  Broj referenci: 25
  Jezik: engleski

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mineralogy, sources of particles, and sedimentation in the Krka Riverestuary (Croatia)

  Autori:
  Juračić, Mladen (19152)
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Prohić, Esad
  Časopis: Geološki vjesnik
  ISSN: 0016-7924
  Volumen: 44
  Godina: 1991
  Stranice: od 195 do 200
  Broj referenci: 15
  Jezik: engleski

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Electrokinetics of model mineral suspensions

  Autori:
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Dragčević, Đurđica
  Časopis: Marine Chemistry
  ISSN: 0304-4203
  Volumen: 43
  Godina: 1993
  Stranice: od 127 do 135
  Jezik: engleski

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Surface properties of suspended solids in stratified estuaries (Krka River estuary and Rhone River delta)

  Autori:
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Rhebergen, Ineke
  Juračić, Mladen (19152)
  Martin, Jean-Marie
  Mouchel, Jean-Marie
  Časopis: Marine Chemistry
  ISSN: 0304-4203
  Volumen: 32
  Godina: 1991
  Stranice: od 235 do 252
  Broj referenci: 22
  Jezik: engleski

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Electrochemical and monolayer studies of the lipid layers at hydrophobic interfaces: air-water interface and mercury surface

  Autori:
  Kozarac, Zlata
  Klarić, R.
  Dragčević, Đurđica
  Ćosović, Božena
  Časopis: Colloids and Surfaces
  ISSN: 0166-6622
  Volumen: 56
  Godina: 1991
  Stranice: od 270 do 291
  Jezik: engleski

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mineraloške karakteristike amfora s područja srednjeg Jadrana

  Autori:
  Slovenec, Dragutin
  Sondi, Ivan
  Crnković, Branko
  Časopis: Geološki vjesnik
  ISSN: 0016-7924
  Volumen: 44
  Godina: 1991
  Stranice: od 129 do 137
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazani su rezultati mineraloških i kemijskih analiza amfora spodručja srednjeg Jadrana. Prema mineralnom sastavu pojedinihuzoraka amfora (prisustva ili odsustva piroksena, melilita iilita) procijenjena je i temperatura pečenja keramika.Analizirana je i vanjska stijenka amfora (inkrustacije marinskihbentičkih zajednica). Utvrđeno je da su Mg-kalcit i aragonitsekundarne mineralne faze nastale kristalizacijom u morskoj vodi.

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Comparison of the effect of anionic and cationc surfactant on the precipitation of calcium oxalates

  Autori:
  Škrtić, Drago
  Filipović-Vinceković, Nada
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Časopis: Ber. Bunsenges. Phys. Chem.
  Broj: 1
  ISSN: 0005-9021
  Volumen: 97
  Godina: 1993
  Stranice: od 121 do 127
  Jezik: engleski

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Relationship between specific surface area and some chemical and physical properties of particulates: study in the northern Adriatic

  Autori:
  Vdović, Neda (154942)
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Juračić, Mladen (19152)
  Časopis: Marine Chemistry
  ISSN: 0304-4203
  Volumen: 36
  Godina: 1991
  Stranice: od 317 do 328
  Broj referenci: 30
  Jezik: engleski

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sedimentological and surface characteristics of the northern and central Adriatic sediments

  Autori:
  Vdović, Neda (154942)
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Juračić, Mladen (19152)
  Časopis: Geologia Croatica
  Broj: 1
  ISSN: 1330-030
  Volumen: 46
  Godina: 1993
  Stranice: od 157 do 163
  Broj referenci: 38
  Jezik: engleski

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Behavior of some macroelements, trace elements and REE in the water-sediment system

  Autori:
  Vertačnik, Astrea
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Časopis: J. Radioanal. Nucl. Chem., Letters
  Broj: 5
  ISSN: 0236-5731
  Volumen: 175
  Godina: 1993
  Stranice: od 401 do 413
  Jezik: engleski

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The precautionary principle - does it prevent marine pollution: A comment

  Autori:
  Portman, John. E.
  Pravdić, Velimir (38535)
  Časopis: Chemistry in Ecology
  ISSN: 0275-7540
  Volumen: 7
  Godina: 1992
  Stranice: od 135 do 137
  Jezik: engleski

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pogled na koncept uravnoteženog razvoja

  Autori:
  Pravdić, Velimir (38535)
  Časopis: Kem. Ind.
  ISSN: 0022-9830
  Volumen: 40
  Godina: 1991
  Stranice: od 451 do 460
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na povijesnim primjerima triju generacija strateških pristupazaštiti okoline ukazuje se na kriterije održivosti(sustainability) kao paradigme integracije ekologije,gospodarskog razvitka (ekonomije) i socio-političke misli. Učlanku se razmatraju osam načela i šest strateških usmjerenja zauravnoteženi razvitak, kako ih je definirala Internacionalnaunija za očuvanje prirode (IUCN - World Conservation union) usvojoj nedavno objavljenoj strategiji održivosti za 1990-tegodine.
  Ključne riječi: Integracija, ekologija, ekonomija, održiv razvitak, zaštita okoline, strategije zaštite okoline,

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Conceptual framework of environmental management strategies for Yugoslavia: the case of the Adriatic Sea

  Autori:
  Pravdić, Velimir (38535)
  Časopis: Proc. Mar. Pollution Bull.
  ISSN: 0025-326
  Volumen: 23
  Godina: 1991
  Stranice: od 587 do 594
  Broj referenci: 23
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: coastal zone, management, environmental policies, sustainable management,

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zaštita okoline: suvremene koncepcije. Je li nam potrebna strategija zaštite okoline?

  Autori:
  Pravdić, Velimir (38535)
  Časopis: Rev. za soc.
  ISSN: 0350-154
  Volumen: 22
  Godina: 1991
  Stranice: od 41 do 56
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Jedan od pokušaja stvaranja sustavnog pristupa zaštiti iunapređivanju okoline zasniva se na razradi integralnogekološkog, tehnološkog, ekonomskog i sociološkog okvira, odnosnopristupa koji će biti sukladan s predviđenim koncepcijama razvojau Europskoj zajednici u slijedećem razdoblju
  Ključne riječi: strategija, zaštita okoline, integralni pristup, planiranje razvoja

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Morskim putem od Stockholma do Rio de Janeira

  Autori:
  Pravdić, Velimir (38535)
  Časopis: Socijalna ekologija
  Broj: 3
  ISSN: 1330-0113
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 387 do 397
  Broj referenci: 25
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizom razvitka koncepcija u zaštiti mora i oceana odStockholmske konferencije 1972. do UNCED-a u Rio de Janeiru 1992ukazuje se na značajnu promjenu paradigme od sekvencijalnogrješavanja pojedinačnih problema do holističkog pristupa usuvremenoj misli. Ovim se napisom pokušava upozoriti na neke još neprevladanepoteškoće ostvarivanja djelotvorne zaštite mora, kao i namanjkove institucionalne naravi u sprezi znanstveno nužnog,tehnološki mogućeg, a politički i ekonomski prihvatljivog.
  Ključne riječi: monitoring, more, održiv ravitak, promjena klime

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sciences and the environmental concern: from a leader to a follower

  Autori:
  Pravdić, Velimir (38535)
  Časopis: Encyclopedia Moderna
  ISSN: 0013-7138
  Volumen: 37
  Godina: 1992
  Stranice: od 142 do 147
  Broj referenci: 17
  Sažetak: Razmatraju se načela zaštite okoline i znanstvene osnove koje supodrška tim načelima. Unatrag 50 godina nanost je predvodila ipoteškoće primjene znanstvenih dostignuća nalazile su se udruštveno - političkoj sferi. Danas okolnosti globalne ekološkekrize mnogostruko ukazuju na to da ne postoje znanstvena saznanjana osnovi kojih bi se moglo djelovati. Uzrokom je tome strukturaznanosti injenzina ukotvljenost u disciplinarnim okvirima, dokvećina globalnih ekoloških problema traži mutli- iinterdisciplinarni pristup istraživanjima i pronalaženjurješenja.
  Ključne riječi: sciences, environmental concern, disciplines, multidisciplinarity, interdisciplinarity

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Strategic approaches on coastal zone management in semi-enclosed seasRequirements and realities: environmental protection and economic development

  Autori:
  Pravdić, Velimir (38535)
  Časopis: Intern. J. Environmental Studies
  ISSN: 0020-7233
  Volumen: 42
  Godina: 1992
  Stranice: od 115 do 122
  Broj referenci: 35
  Jezik: engleski

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The United Nations and the environment. Post-UNCED reflections on illusions and realities

  Autori:
  Pravdić, Velimir (38535)
  Časopis: Encyclopedia Moderna
  Broj: 4
  ISSN: 0013-7138
  Volumen: 13
  Godina: 1992
  Stranice: od 570 do 573
  Broj referenci: 12
  Jezik: engleski

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Institucionalni okviri znanosti za održiv razvitak: izazov za znanost ili za politiku?

  Autori:
  Pravdić, Velimir (38535)
  Časopis: Socijalna ekologija
  Broj: 3
  ISSN: 1330-0113
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 357 do 368
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obnova hrvatskoga gospodarstva na modelu i paradigmi održivograzvitka morala bi bit presudan iskorak iz modela i sadržajagospodarstva iz 1989. godine. Tema dana je mobilizacija znanostiza razvitak. Zadaća je interdisciplinarna a za to nema danaspreduvjeta. U članku se analiziraju strukturalni nedostaciustrojstva znanosti u svijetu i u Hrvatskoj, koji sprečavajuizvršenje tog zadatka. Postavlja se pitanje: što je to znansot zarazvitak?
  Ključne riječi: institucija, interdisciplinarnost, multidisciplinarnost, održiv razvitak, vrijednosni sustav, znanost

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Strategic framework in environmental management: war and its aftermath.

  Autori:
  Pravdić, Velimir (38535)
  Časopis: Intern. J. Environmental Studies
  Volumen: 45
  Godina: 1994
  Stranice: od 173 do 181
  Jezik: engleski

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The scientific basis of marine pollution prevention strategies

  Autori:
  Pravdić, Velimir (38535)
  Časopis: Chemistry and Ecology
  Volumen: 10
  Godina: 1995
  Stranice: od 25 do 31
  Jezik: engleski

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Impedance of Fe80B20 glassy alloy in sulphuric acid

  Autori:
  Pravdić, Velimir (38535)
  Hodko, Dalibor
  Horvat, Višnja
  Kvastek, Krešimir
  Časopis: Croatica Chemica Acta
  Volumen: 64
  Godina: 1991
  Stranice: od 111 do 127
  Jezik: engleski

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Electrochemical impedance of anodic films formed on Fe80B20 glassy metal in borate buffered and acid sulfate solutions

  Autori:
  Hodko, Dalibor
  Horvat, Višnja
  Kvastek, Krešimir
  Pravdić, Velimir (38535)
  Časopis: Electrochimica Acta
  Volumen: 39
  Godina: 1994
  Stranice: od 119 do 130
  Jezik: engleski

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Impedance of anodically passivated Fe80B20 over potentials from passive state to oxygen evolution

  Autori:
  Hodko, Dalibor
  Horvat, Višnja
  Kvastek, Krešimir
  Pravdić, Velimir (38535)
  Časopis: Electrochimica Acta
  Volumen: 38
  Godina: 1993
  Stranice: od 205 do 215
  Jezik: engleski

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sedimentation in some Adriatic karstic river mouths (Are they estuaries or rias?)

  Autori:
  Juračić, Mladen (19152)
  Urednici
  Bognar, Andrija
  Naslov zbornika: Proceedings of the International Symposium "Geomorhology andSea"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 953-6076-00-4
  Stranice: od 55 do 63
  Skup: International symposium "Geomorphology and Sea"
  Održan: od 22.09.92 do 26.09.92

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Trace element distribution in surface and core sediments in the Raša River estuary

  Autori:
  Prohić, Esad
  Juračić, Mladen (19152)
  Sondi, Ivan
  Urednici
  Branica, Marko
  Naslov zbornika: 12th International Symposium "Chemistry of the Mediterranean
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 29 do 31
  Skup: 12th International Symposium "Chemistry of the Mediterranean" - Evidence of anthropogenic tampering withthe marine ecosystem
  Održan: od 21.05.92 do 27.05.92

 31. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Recent sedimentation in the Raša River estuary (Istra, Croatia): Are sediments a sink for pollutans?

  Autori:
  Juračić, Mladen (19152)
  Sondi, Ivan
  Pravdić, Velimir (38535)
  Urednici
  Branica, Marko
  Naslov zbornika: 12th International Symposium "Chemistry of the Mediterranean
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 32 do 35
  Skup: 12th International Symposium "Chemistry of the Mediterranean" - Evidence of anthropogenic tampering withthe marine ecosystem
  Održan: od 21.05.92 do 27.05.92

 32. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Strateška usmjerenja zaštite voda

  Autori:
  Pravdić, Velimir (38535)
  Urednici
  Petrik, Z.
  Naslov zbornika: Osnove strategije zaštite voda i mora od zagađivanja u Republici Hrvatskoj
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: -------------
  Stranice: od 21 do 30
  Skup: Savjetovanje "Osnove strategije zaštite voda i mora od zagađivanja u Republici Hrvatskoj"
  Održan: od 12.02.93 do 13.02.93
  Sažetak: Gospodarenje vodama i njihova zaštita zahtijevaju integralnipristup, koji usklađuje sve djkelatnosti suvremene vodoopskrbe,kontrole vodotokova, zaštite nadzemnih i podzemnih voda odzagađivanja i s njom povezane zdravstvene preventive s privrednimi razvojnim djelatnostima u poljoprivredi i zaštiti tla,industriji, energetici i urbanim sredinama. U radu je navedeno 6načela u sukladnostima sa zahtjevima koji se danas postavljaju uEuropskoj uniji.
  Ključne riječi: integralni pristup, zaštita voda, gospodarenje vodama, načela strategije

 33. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Integralni program "Istaživanje, iskorištavanje, zaštita i unapređenje Jadranskog mora

  Autori:
  Konrad, Zdenka (21986)
  Urednici
  Petrik, Z.
  Naslov zbornika: Petrik, B. (urednik) Osnove strategije zaštite voda i mora od zagađivanja u Repu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: -------------
  Stranice: od 101 do 106
  Skup: Savjetovanje "Osnove strategije zaštite voda i mora od zagađivanja u Republici Hrvatskoj"
  Održan: od 12.02.93 do 13.02.93
  Sažetak: Integralni program "Istraživanje, iskorištavanje, zaŠtita iunapređenje Jadranskog mora prihvaćen je, u sadašnjoj verziji, 1986 i u njemu su sudjelovale sve hrvtaske znanstveneinstitutcije koje se bave istraživanjima mora. Ovaj radpredstavlja analizu do sada učinjenog, prgled potrebnihistraživanja, kao i smjernice do 2000. godine. Predlaču sekomponente za novelaciju programa.
  Ključne riječi: Jadransko more, istraživanje, integralni program

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Parametri koji uvjetuju procjenu kapaciteta prihvata zagađivala

  Autori:
  Pravdić, Velimir (38535)
  Urednici
  Konrad, Zdenka (21986)
  Naslov zbornika: Rezultati istraživanja u okviru bilateralne suradnje s Italijom
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: -------------
  Stranice: od 111 do 116
  Skup: Diskusija o rezultatima istraživanja u okviru bilateralne suradnje s Italijom na zaštiti Jadrana od zagađenja
  Održan: od 27.04.93 do 29.04.93
  Sažetak: U radu su navedeni prijedlozi za sustavnu procjenu kapacitetaprihvata za zagađivala u moru, kao osnovice za gospodarenjemorskim resursima i zaštitu mora od zagađivanja.

 35. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Electrokinetic evidence of model mineral-solute interactions

  Autori:
  Vdović, Neda (154942)
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Urednici
  Branica, Marko
  Naslov zbornika: 12th International Symposium "Chemistry of the Mediterranean
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 77 do 80
  Skup: 12th International Symposium "Chemistry of the Mediterranean" - Evidence of anthropogenic tampering withthe marine ecosystem
  Održan: od 21.05.92 do 27.05.92

 36. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sedimentation in a microtidal, rock-bounded estuary. A model for land/sea transfer system in karstic regions: the Raša River estuary

  Autori:
  Juračić, Mladen (19152)
  Naslov zbornika: Littoral 94
  Jezik: engleski
  Mjesto: Lisabon, Portugal
  Godina: 1994
  Stranice: od 549 do 560
  Održan: od 26.09.94 do 29.09.94

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Electrokinetic characteristics of Pb(Zr,Ti)O3 and its oxide constituents

  Autori:
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Kosec, Marija
  Urednici
  Adair, James H.
  Casey, Jon A.
  Venigalla, Sridhar
  Naslov zbornika: Handbook on characterization techniques for the solid-solution interface
  Jezik: engleski
  Mjesto: Westerville, Ohio, USA
  Godina: 1993
  Stranice: od 105 do 111
  Skup: 94th annual meeting and exposition
  Održan: od 12.04.92 do 16.04.92

 38. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sedimentation in the Raša River estuary

  Autori:
  Juračić, Mladen (19152)
  Sondi, Ivan
  Vdović, Neda (154942)
  Pravdić, Velimir (38535)
  Naslov zbornika: Raports et proces-verbaux des reunions CIESM
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0373-434X
  Stranice: od 136 do 136
  Skup: 33th Congress and Plenary Assembly of the ICSEM
  Održan: od 12.10.92 do 17.10.92

 39. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sedimentologic and geochemical characteristics of the northern and central Adriatic sediments

  Autori:
  Vdović, Neda (154942)
  Juračić, Mladen (19152)
  Naslov zbornika: Rapports et proces-verbaux des reunions CIESM
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0373-434X
  Stranice: od 327 do 327
  Skup: 33th Congress and Plenary Assembly of the ICSEM
  Održan: od 12.10.92 do 17.10.92

 40. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Suspended particulate matter as a marine pollutant vehicle. The case study of the Raša River estuary (Istra, Croatia)

  Autori:
  Sondi, Ivan
  Juračić, Mladen (19152)
  Vdović, Neda (154942)
  Pravdić, Velimir (38535)
  Naslov zbornika: RApports et proces-verbaux des reunion CIESM
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0373-434X
  Stranice: od 184 do 184
  Skup: 33th Congress and Plenary Assembly of the ICSEM
  Održan: od 12.10.92 do 17.10.92

 41. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The concept and the estimate of the receiving capacity of the northern Adriatic for contaminants

  Autori:
  Konrad, Zdenka (21986)
  Juračić, Mladen (19152)
  Pravdić, Velimir (38535)
  Naslov zbornika: Rapports et proces - verbaux des reunions CIESM
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0373-434X
  Stranice: od 138 do 138
  Skup: 33th Congress and Plenary Assembly of the ICSEM
  Održan: od 12.10.92 do 17.10.92

 42. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mikroelektroforeza suspenzija minerala u simuliranoj i prirodnoj morskoj vodi

  Autori:
  Vdović, Neda (154942)
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Naslov zbornika: XIII skup hrvatskih kemičara
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 269 do 269
  Skup: XIII skup hrvatskih kemičara i second symposium "Ecologically rational development of chemical technologies"
  Održan: od 08.02.93 do 11.02.93

 43. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Electrophoretic studies of model colloidal dispersions

  Autori:
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Naslov zbornika: Second International Symposium on the biogeochemistry of model estuaries
  Jezik: engleski
  Mjesto: Jekyll Island, USA
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Second International Symposium on the biogeochemistry of model estuaries: Estuarine processes in global change
  Održan: od 14.04.91 do 20.04.91

 44. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Particles in the marine environment. Model solids as carriers of polllutants

  Autori:
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Naslov zbornika: First International Ocean Pollution Symposium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Mayaguez, Puerto Rico
  Godina: 1991
  Stranice: od 68 do 68
  Skup: First International Ocean Pollution Symposium
  Održan: od 28.04.91 do 03.05.91

 45. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Electrokinetic characteristics of Pb(Zr,Ti)O3 and its oxide constituents

  Autori:
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Kosec, Marija
  Naslov zbornika: 94th annual meeting and exposition
  Jezik: engleski
  Mjesto: Minneapolis, USA
  Godina: 1992
  Stranice: od 55 do 55
  Skup: 94th annual meeting and exposition
  Održan: od 12.04.92 do 16.04.92

 46. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Electrophoretic measurements on synthetic and natural calcite in the presence of organic substances in seawater

  Autori:
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Vdović, Neda (154942)
  Naslov zbornika: Distribution of microconstituents bbetween marine compartments
  Mjesto: Rovinj, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 80 do 80
  Skup: 13th International Symposium "Chemistry of the Mediterranean"
  Održan: od 11.05.94 do 18.05.94

 47. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Electrokinetics of model clay mineral suspensions in single and in artificial seawater

  Autori:
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Sondi, Ivan
  Naslov zbornika: Distribution of Microconstituents Between Marine Compartments
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rovinj, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 78 do 78
  Skup: 13th International Symposium "Chemistry of the Mediterranean"
  Održan: od 11.05.95 do 18.05.95

 48. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sedimentation in a disequilibrium river-dominated estuary. The Raša River estuary

  Autori:
  Juračić, Mladen (19152)
  Sondi, Ivan
  Pravdić, Velimir (38535)
  Naslov zbornika: Rapport du XXXIV Congres de la CIESM
  Jezik: engleski
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1995
  Stranice: od 105 do 105
  Skup: 34th Congress and Plenary Assembly of CIESM
  Održan: od 27.03.95 do 31.03.95

 49. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The role of clay minerals on transport and environmental capacity

  Autori:
  Juračić, Mladen (19152)
  Sondi, Ivan
  Pravdić, Velimir (38535)
  Naslov zbornika: Rapports du XXXIV Congres de la CIESM
  Jezik: engleski
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1995
  Stranice: od 148 do 148
  Skup: 34th Congress and Plenary Assembly of CIESM
  Održan: od 27.03.95 do 31.03.95

 50. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The influence of organic substances on the zeta potential of calcite

  Autori:
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Vdović, Neda (154942)
  Naslov zbornika: Rapport du XXXIVe Congres de la CIESM
  Jezik: engleski
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1995
  Stranice: od 55 do 55
  Skup: 34th Congress and Plenary Assembly of CIESM
  Održan: od 27.03.95 do 31.03.95

 51. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Ovisnost specifične površine o granulometijskom i mineralnom sastavu sedimenata i suspendiranog materijala
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 11.01.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 73
  Sažetak: Istraživanja sedimenata i suspendiranog materijala provedena su unastojanju da se objasni ovisnost specifične površine o njihovimfizičko-kemijskim karakteristikama (veličini zrna, mineralnomsastavu i udjelu organske tvari). Ustanovljena je međusobnapovezanost spomenutih činilaca koji zajednički utječu naspecifičnu površinu.
  Ključne riječi: specifična površina, mineralni sastav, veličina zrna, sedimenti, suspendirani materijal, organska tvar, sjeverni Jadran


 52. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Značajke mineralnih čestica i njihova uloga u prijenosu i odlaganju zagađivala u ušću rijeke Raše
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 22.12.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 99
  Sažetak: Provedena su detaljna terenska i laboratorijska istraživanjasedimentološkog režima estuarija Raše kako bi se utvrdila ulogaminerala glina u prijenosu i odlaganju zagađivala. Istraživanjau pokazala da je intenzivna sedimentacija i zatrpavannje gornjegdijela estuarija posljedica procesa flokulacije. U tim procesimanajznačajniju ulogu imaju minerali glina, što zbog svojezastupljenosti, što zbog svojih površinskih fizikalno-kemijskihznačajki.
  Ključne riječi: minerali glina, flokulacija, sedimentacija, zeta potencijal, humusna kiselina, metali u tragovima, adsorpcija, estuarij rijeke Raše


 53. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Interakcije mangana - 54 s aminopolikarboksilnim, huminskim i fulvinskim kiselinama u vodenim sustavima
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Sveučilište u Zagrebu
  Autor: ERK MARIJANA
  Datum obrane: 10.02.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 99MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr