SVIBOR - Projekt broj: 1-07-148

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-148


DIGITALNO MODELIRANJE FIZIČKIH I KEMIJSKIH PROCESA U VODI I NA GRANICAMA FAZA


Glavni istraživač: RUŽIĆ, IVICA (41944)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 1
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora Zagreb
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385(1) 461-140, 425-149
teleFaks: 385(1) 425-149, 420-437, 425-497
E-mail: ruzic@olimp.irb.hr, olimp::ruzic

Sažetak: Nastavit će se razvoj digitalnog modela sudbine otopljenih tvari u prirodnim vodama. Prioritet će imati izučavanje sorpcije otopljenih tvari na granicama faza kruto/tekuće (na primjer na površinama suspendiranih čestica i sedimenata) i kompleksiranje mikrokonstituenata u vodi sa prirodnim organskim makromolekulama kao ligandima. U oba slučaja radi se o interakcijama otopljenih tvari s velikim brojem aktivnih mjesta i velikim razlikama u jakosti vezanja na takova aktivna mjesta. Rezultati ovih temeljnih istraživanja ugraditi će se u digitalne modele širenja zagađivala u podzemnim vodama aluvija rijeke Save u okolici grada Zagreba koji će poslužiti u okviru posebnih razvojnih projekata za pronalaženje efikasnih rješenja zaštite izvora vode za vodoopskrbu grada Zagreba. Također na osnovu postojećih podataka procjenit će se kopneni izvori zagađenja mora Republike Hrvatske uključujući pri tome sve antropogene i prirodne faktore. Antropogeni faktori obuhvatit će sve otpadne vode stanovništva i industrije, a prirodni oborinske vode i riječni unos tvari u more.

Ključne riječi: digitalni model, raspršenje otopljenih tvari, podzemne vode, rijeka Sava, sorpcija, kompleksiranje, suspendirane čestice, sedimenti, organske tvari, mikrokonstituenti

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženih istraživanja je razvoj digitalnog modeliranja fizičkih i kemijskih procesa u vodi i na geološkim i biološkim granicama faza (kruto/tekuđe), uz korištenje rezultata laboratorijskih, terenskih i daljinskih istraživanja. Primjenom digitalnog modeliranja cilj je proučiti mehanizme homogenih i heterogenih kemijskih reakcija u prirodnim vodama i na geološkim i biološkim granicama faza, koje su pod utjecajem transporta mase. Primjenom tako stečenih novih saznanja omogućiti će se interpretacija laboratorijskih, terenskih i daljinskih istraživanja. Na osnovu takovih ispitivanja omogućit će se pouzdanije predviđanje fizičkih i kemijskih procesa u prirodnim vodama i na geološkim i biološkim granicama faza. Za uspješno provođenje ovih ispitivanja korisna je suradnja sa vodoprivrednim razvojnim projektima radi testiranja upotrebe razvijenih digitalnih modela. Utvrditi će se količine otpadnih voda iz heterogenih izvora i njihovog unosa u more. Od zagađivala utvrdit će se količine nutrijenata, ugljikovodika i teških metala. Rezultati će se koristiti za procjenu prihvatnog kapaciteta mora i kao podloga za upravljanje prostorom na primorju i otocima.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Pohrana podataka o sanitarnoj kvaliteti obalnog mora (uključeno u međunarodni program Alpe-Adria)
  Naziv ustanove: Služba za Jadran, Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša (koordinator za suradnju s međunardnim programom Alpe-Adria)
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 2. Naziv projekta: Idejno rješenje zatvaranja smetišta Jakuševec s matematičkim modelima strujanja podzemnih voda desnog zaobalja
  Naziv ustanove: Elektroprojekt, poduzeće za inženjering (investitor: Spalionica otpada, Zagreb)
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: Matematički model širenja zagađenja u okolini vodocrpilišta Velika Gorica
  Naziv ustanove: Centar za istraživanje mora Zagreb, Institut "Ruđer Bošković" (investitor: Fond grada Zagreba za vodoprivredu, promet, stambeno i komunalno gospodarstvo - sektor za vodoprivredu)
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: Način odlaganja otpada na smetlištu "Jakuševec" do izbora konačnog rješenja
  Naziv ustanove: Elektroprojekt poduzeće za inženjering, p.o. Zagreb (investitor Fond grada Zagreba za vodoprivredu putem ZGO Zagreb)
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Dvodimenzionalni kompjuterski model širenja zagađenja u podzemnim vodama
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Ružić, I.

 2. Naziv: Jednodimenzionalni kompjuterski model širenja zagađenja u nezasićenoj zoni vodonosnika
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Ružić, I.

 3. Naziv: Kompjuterizirana baza podataka o istraživanju Jadranskog mora
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Ružić, I.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr