SVIBOR - Projekt broj: 1-07-149

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-149


SUDBINA RADIONUKLIDA I MIKROELEMENATA U PRIRODNIM SISTEMIMA


Glavni istraživač: LULIĆ, STJEPAN (26872)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 68
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 9
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora Zagreb
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 425-747
teleFaks: 385 (1) 425-747, 420-437

Sažetak: Predmet predloženih istraživanja je raspodjela pojedinih mikroelemenata i radionuklida u prirodnim sustavima, mehanizam i brzina njihovog širenja, te procesi vezivanja na suspendirani materijal, sediment, tlo i biotu. - Primjena radioaktivnih obilježivača u svrhu određivanja kritičnih puteva širenja zagađenja podzemnih vodonosnih horizonata. - Ispitivanje sorpcijskih sposobnosti geološkog materijala i određivanje koeficijenta distribucije mikroelemenata. - Ispitivanja načina obrade prirodnih uzoraka te razijvanje tehnika mjerenja radioaktivnosti u svrhu povećanja osjetljivosti mjerenja. ispitivanja obuhvaćaju metode za mjerenje alfa, beta i gama radioaktivnosti. Rezultati istraživanja služe u provjeri stupnja opasnosti od mogućeg radioaktivnog zagađenja i donošenja propisa sa ciljem zaštite vodenih resursa, čovjeka i njegovog okoliša.

Ključne riječi: prirodne vode, radioaktivnost, prirodna radioaktivnost, umjetna radioaktivnost, okoliš, izotop, nuklearne aktivacijska analiza, ekvivalentna doza zračenja, doze ozračenja stanovništva, mikroelementi, sorpcija, radioaktivni obilježivač

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je utvrđivanje promjena koncentracija prisutnih radionuklida i mikroelemenata u prirodnom sustavu, kao rezultata aktivnosti čovjeka na kvalitetu tog sustava. Da bi se postigle željene spoznaje istraživan je: - sadržaj radionulida i mikroelemenata u prirodnom sustavu, sa ciljem definiranja mehanizama njihovog širenja, njihovog vezivanja na suspendiranom materijalu, sedimentu, flori i fauni, kao i mjesta njihovog akumuliranja; - vršena su ispitivanja sorpcijskih sposobnosti geološkog materijala i određivani koeficijenti distribucije za pojedine radionuklide i mikrokonstituente; - ispitivanja načina obrade prirodnih uzoraka te razvijanje tehnika za mjerenje alfa, beta i gama radioaktivnosti u svrhu povećanja osjetljivosti mjerenja; - primjena radioaktivnih obilježivača za određivanje kritičnih puteva širenja zagađenja u podzemnim vodonosnim slojevima. Rezultati istraživanja publicirani su u časopisima s međunarodnom recenzijom i referirani na znanstvenim i stručnimskupovima u zemlji i inozemstvu, te izradom magistarske i doktorske radnje.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 5243/RB Radionculide migration mechanisms in geosphere
  Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency
  Grad: Beč, Austrija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u zagrebu
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (Geološki odjel)
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Središnji institut za tumore
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inžinjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: Inštitut "Jožef Štefan", Univerza v Ljubljani
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 10. Naziv ustanove: Zavod za varstvo pri delu
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 11. Naziv ustanove: Klinički bolnički centar, Odjel za nuklearnu medicinu
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr