SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-07-149

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-07-149


Broj radova citiranih u CC: 9
Broj ostalih radova: 59
Ukupno objavljenih radova: 68


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Distribution of fallout radionuclides through soil surface layer

  Autori:
  Filipović-Vinceković, Nadica (11783)
  Barišić, Delko (129652)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Mašić, Nikola
  Časopis: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry-Articles
  Broj: 1
  ISSN: 0236-5731
  Volumen: 148
  Godina: 1991
  Stranice: od 53 do 62
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski
  Sažetak: Raspodjela 137Cs u površinskom sloju tla istražena je na osnovu mjerenja aktivnosti u uzorcima tala koji su sakupljeni nakon nesreće u Černobilu. Promatrane su aktivnosti 137Cs u uzorcima u ovisnosti o karakteristikama tala i količini oborina. Cezij je snažno sorbiran u površinskom sloju i njegova migracija u dublje slojeve je ograničena.
  Ključne riječi: Černobil, Hrvatska, raspodjela cezija, tlo, migracija

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Radium and uranium in phosphate fertilizers and their impact on the radioactivity of waters

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Miletić, Pavao (31381)
  Časopis: Water Research
  Broj: 5
  ISSN: 0043-1354
  Volumen: 26
  Godina: 1992
  Stranice: od 607 do 611
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski
  Sažetak: Specifična aktivnost 226Ra, 228Ra, 235U i 238U određena je u različitim tipovima umjetnih gnojiva te u površinskim, drenažnim, plitkim i dubokim podzemnim vodama. Godišnji unos gnojiva u tlo na poljoprivrednim površinama, a gdje je izgrađeno i vodocrpilište Kanovci kod Vinkovaca, je procijenjen kao značajan. Bitno povećane koncentracije urana, ustanovljene u površinskim vodama kao i plitkim podzemnim te drenažnim vodama, posljedica su korištenja umjetnih fosfatnih gnojiva u poljoprivredi.
  Ključne riječi: uran, radij, fosfatna gnojiva, radioaktivni utjecaj, voda

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 137Cs in flowers, pollen and honey from the Republic of Croatia four years after the Chernobyl accident

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Kezić, Nikola (20862)
  Vertačnik, Astrea (51901)
  Časopis: Apidologie
  Broj: 1
  ISSN: 0044-8435
  Volumen: 23
  Godina: 1992
  Stranice: od 71 do 78
  Broj referenci: 5
  Jezik: engleski
  Sažetak: Nivo kontaminacije teritorija Hrvatske odražava se u aktivnosti 137Cs u medu. U slučaju podjednakog nivo kontaminiranosti površinskog dijela tla, koncentracija cezija u medu ovisna je o tipu ispaše pčela. Veće aktivnosti cezija u medu pronađene su u slučaju livadne ispaše u odnosu na ispašu baziranu na cvjetovima grmlja i/ili drveća. Slično ponašanje cezija i kalija indicirano je na osnovu povećanih koncentracija cezija u polenu u odnosu na med.
  Ključne riječi: radioaktivnost, cezij, cvijeće, polen, med, Hrvatska, Černobil

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Behaviour of some macroelements, trace elements and REE in the water-sediment system

  Autori:
  Vertačnik, Astrea (51901)
  Bišćan, Jasenka (3826)
  Časopis: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry-Letters
  Broj: 5
  ISSN: 0236-5731
  Volumen: 175
  Godina: 1993
  Stranice: od 401 do 413
  Broj referenci: 11
  Jezik: engleski
  Sažetak: Desorpcija Na, K, Ba, Sr, Fe, Hg, Au, Sc, Sb, U, La i Ce, praćena pomoću INAA i AAS, javlja se u svim sustavima voda/različite granulometrijske frakcije tla, dok se Mg i Zn sorbiraju iz vode u svim slučajevima. KIK opisuje sorpcijsko-desorpcijske procese u sustavu prirodnog vodonosnika bolje od specifične površine. Ne može se zanemariti utjecaj krupnih čestica na transport elemenata u podzemlju.
  Ključne riječi: INAA, voda/tlo, desorpcija

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Oligoelements and breast cancer

  Autori:
  Huljev, Damir
  Rajković-Huljev, Z.
  Lojić, P.
  Lulić, Stjepan (26872)
  Časopis: Libri Oncologici
  ISSN: 0300-8142
  Volumen: 20
  Godina: 1991
  Stranice: od 195 do 198
  Jezik: engleski
  Sažetak: Neutronskom aktivacijskom analizom određene su koncentracije oligoelemenata (Se, Fe, Zn, Co, Sr, Sb, Cs, Sc, Cd, Hg iRb) prisutne u tumorskom i normalnom tkivu dojke iste anatomske regije.
  Ključne riječi: aktivacijska analiza, oligoelementi, tumor, dojka

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Microelements in cancerous and healthy human brain tissue

  Autori:
  Huljev, Damir
  Milošević, Danko
  Lulić, Stjepan (26872)
  Rajković-Huljev, Z.
  Košutić, Katica (22572)
  Vertačnik, Astrea (51901)
  Časopis: Libri Oncologici
  Broj: 4
  ISSN: 0300-8142
  Volumen: 20
  Godina: 1991
  Stranice: od 163 do 165
  Broj referenci: 12
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: mikroelementi, glioblastom, "referentni čovjek", aktivacijska analiza

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Gama-spektrometrijska i atomsko-apsorpcijska analiza drva

  Autori:
  Hus, Mihovil
  Košutić, Katica (22572)
  Časopis: Šumarski list
  Broj: 6
  ISSN: 0373-1332
  Volumen: 117
  Godina: 1993
  Stranice: od 309 do 312
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: radioaktivnost drva, metali u drvu

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Stability of complex compounds distinguished by different levels in tumorous vs. identical healthy tissues

  Autori:
  Huljev, Damir
  Džajo, M.
  Košutić, Katica (22572)
  Rajković-Huljev, Z.
  Časopis: Radiology and Oncology
  Broj: 2
  ISSN: 0485-893
  Volumen: 26
  Godina: 1992
  Stranice: od 145 do 149
  Broj referenci: 8
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: organometalni spojevi, analiza neoplazme, radioaktivni obilježivači

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Soil degradation and potential pollutants on Croatian coast and in surrounding mountains

  Autori:
  Racz, Z.
  Bogunović, M.
  Martinović, Z.
  Kvastek, Krešimir (25066)
  Bognar, A.
  Časopis: Agriculture Conspectus Scientificus
  Broj: 2
  ISSN: 0370-0291
  Volumen: 58
  Godina: 1993
  Stranice: od 177 do 187
  Jezik: engleski

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Namjena i gospodarsko značenje akumulacije Botonega-Butoniga

  Autori:
  Pavletić, Lj.
  Santin, G.
  Bratulić, D.
  Kvastek, Krešimir (25066)
  Časopis: Hrvatska vodoprivreda
  Broj: 13
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 29 do 38
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Englesko-hrvatski riječnik nekih od temeljnih nuklearnih pojmova

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Časopis: Vijesti Hrvatskog geološkog društva
  Broj: 2
  ISSN: 1330-1357
  Volumen: 30
  Godina: 1993
  Stranice: od 91 do 98
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Data su objasnjenja znacenja pedesetak temeljnih nuklearnih pojmova.
  Ključne riječi: rijecnik, temelj, nuklearni pojmovi

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Some problems of radiometric mapping of carbonate terrains - An example from Istria (Croatia)

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Prohić, Esad (68463)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Časopis: Geologia Croatica
  Broj: 1
  ISSN: 1330-030X
  Volumen: 47
  Godina: 1994
  Stranice: od 73 do 82
  Broj referenci: 23
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: radiometrijsko kartiranje, karbonatni tereni, podinska stijena, tlo, gama-spektrometrija, faktori konverzije, brzina gama doze, Istra, Hrvatska

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: "Pred-Černobilski" 137Cs na području Republike Hrvatske u tlu do dubine 262.5 mm

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Vertačnik, Astrea (51901)
  Urednici
  Kljajić, Ranko
  Naslov zbornika: Zbornik radova XVI jugoslavenskog simpozija za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Beograd, SR Jugoslavija
  Godina: 1991
  Stranice: od 15 do 18
  Skup: XVI jugoslavenski simpozij za zaštitu od zračenja
  Održan: od 28.05.91 do 31.05.91
  Sažetak: Kontaminacija područja Hrvatske 137Cs, a koja je prethodila "Černobilskoj" kontaminaciji, pronađena je oduzimanjem "Černobilskog" 137Cs od ukupnog 137Cs. Data je vertikalna distribucija "pred-Černobilskog" cezija u tlu do dubine od 262.5 mm. Kontaminacija je prikazana na karti i relativno je jednolika, a što je posljedica brojnih kontaminacija tijekom dugog perioda atmosferskih nuklearnih eksperimenata.
  Ključne riječi: Hrvatska, tlo, pred-Černobilski cezij, kontaminacija

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kontaminacija područja Republike Hrvatske radionuklidom 134Cs nakon akcidenta nuklearne elektrane u Černobilu

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Barišić, Delko (129652)
  Urednici
  Kljajić, Ranko
  Naslov zbornika: Zbornik radova XVI jugoslavenskog simpozija za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Beograd, SR Jugoslavija
  Godina: 1991
  Stranice: od 68 do 71
  Skup: XVI jugoslavenski simpozij za zaštitu od zračenja
  Održan: od 28.05.91 do 31.05.91
  Sažetak: Kontaminacija teritorija Hrvatske 134Cs prikazana je preko njegove ukupne aktivnosti u tlu do dubine od 262.5 mm. Korišteni su podaci istraživanja na 55 lokacija na kojima su uzorkovana po 4 intervala tla. Ukupna aktivnost 134Cs u tlu izračunata je preko pripadnih vertikalnih distribucija, dobivenih fitiranjem mjerenih vrijednosti. Aktivnosti 134Cs u maksimalno i minimalno kontaminiranim područjima gotovo dostižu omjer od 50:1.
  Ključne riječi: Hrvatska, kontaminacija, tlo, cezij

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Određivanje krivulja distribucije cezija u tlu

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Urednici
  Kljajić, Ranko
  Naslov zbornika: Zbornik radova XVI jugoslavenskog simpozija za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Beograd, SR Jugoslavija
  Godina: 1991
  Stranice: od 19 do 23
  Skup: XVI jugoslavenski simpozij za zaštitu od zračenja
  Održan: od 28.05.91 do 31.05.91
  Sažetak: Na osnovu izmjerenih aktivnosti cezija u 4 intervala vertikalnih profila tla sa 55 lokacija, studirani su različiti oblici eksponencijalnih funkcija kojima bi bilo moguće opisati promjenu aktivnosti cezija s dubinom. Korištena je metoda najmanjih kvadrata. Jednadžba kvadratnog trinoma u kombinaciji s dodatnom konstantom općeg oblika Y=A*e(blnD+c(lnd)2) - K pokazala se je najprikladnijom.
  Ključne riječi: vertikalna razdioba, cezij, jednadžba, tlo

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Transfer faktori 137Cs iz tla u med obzirom na tip ispaše pčela, udio organskog materijala i distribuciju 137Cs u tlu

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Lazarić, Katica (109354)
  Vertačnik, Astrea (51901)
  Kezić, Nikola (20862)
  Urednici
  Despotović, Radoslav
  Kubelka, D.
  Obelić, B.
  Osmak, M.
  Ranogajac-Komor, M.
  Salaj-Obelić, I.
  Picak, M.
  Naslov zbornika: Zbornik radova prvog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 230 do 235
  Skup: Prvi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 24.11.92 do 26.11.92
  Sažetak: Razmatrani su transfer faktori cezija iz tla u med u ovisnosti o tipu meda, vertikalnoj distribuciji cezija i količini organskog materijala u tlu. Aktivnosti 137Cs u livadnom medu povišene su u odnosu na mješani med. Transfer faktori 137Cs iz tla u med veći su oko 2.5 puta kod mješanog meda u odnosu na livadni uz rastuće vrijednosti s porastom dubine tla. Količina 137Cs u dijelu vertikalnog profila tla u kojem je razvijen korjeni sistem biljke bitno utječe na izračunate vrijednosti transfer faktora.
  Ključne riječi: transfer faktor, cezij, tlo, med

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Gama-spektrometrijska kontrola otpadnih voda medicinskih ustanova iz Republike Hrvatske

  Autori:
  Vertačnik, Astrea (51901)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Barišić, Delko (129652)
  Urednici
  Despotović, Radoslav
  Kubelka, D.
  Obelić, B.
  Osmak, M.
  Ranogajac-Komor, M.
  Salaj-Obelić, I.
  Picak, M.
  Naslov zbornika: Zbornik radova prvog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 253 do 257
  Skup: Prvi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 24.11.92 do 26.11.92
  Sažetak: Prikazani su rezultati praćenja nivoa radioaktivnosti otpadnih voda iz medicinskih ustanova. 94% uzoraka premašuje dozvoljenu granicu beta-aktivnosti od 148 Bq/m3, za koju smatramo da je prestrogo postavljena. 131J je pronađen u 66% uzoraka, s tim da je u 12% uzoraka aktivnost joda prelazila dopuštenu granicu aktivnosti u vodi koja se ispušta u javnu kanalizaciju. Potrebno je nastaviti sustavnu kontrolu otpadnih voda medicinskih ustanove iz cijele Hrvatske.
  Ključne riječi: radioaktivnost otpadne vode, Hrvatska, zakonodavstvo

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vertikalna distribucija 134Cs u različitim tipovima tla na teritoriju Republike Hrvatske

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Barišić, Delko (129652)
  Urednici
  Despotović, Radoslav
  Kubelka, D.
  Obelić, B.
  Osmak, M.
  Picak, M.
  Ranogajac-Komor, M.
  Salaj-Obelić, I.
  Naslov zbornika: Zbornik radova Prvog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 218 do 223
  Skup: Prvi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 24.11.92 do 26.11.92
  Sažetak: Vertikalne distribucije 134Cs u tlima Hrvatske istražene su dva i pol mjeseca nakon kontaminacije uzrokovane nesrećom u Černobilu. Promjene aktivnosti 134Cs s dubinom opisane su općom jednadžbom. Vertikalna migracija cezija ovisna je o tipu tla, a bitnu ulogu u migraciji imaju i pukotine isušivanja. Cezij najsporije prodire u organskim materijalima bogatim tlima te tlima na fliškoj podlozi, nešto brže u crvenicama te najbrže u siltozno-prapornim tlima.
  Ključne riječi: 134Cs, tlo, Hrvatska, vertikalna razdioba

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 137Cs u tlu na području Istre

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Urednici
  Despotović, Radoslav
  Kubelka, D.
  Obelić, B.
  Osmak, M.
  Picak, M.
  Ranogajac-Komor, M.
  Salaj-Obelić, I.
  Naslov zbornika: Zbornik radova prvog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 224 do 229
  Skup: Prvi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 24.11.92 do 26.11.92
  Sažetak: Napravljen je pokušaj kritičkog osvrta na neke prethodne procjene nivoa kontaminacije tla u Hrvatskoj. 137Cs je određen u uzorcima tala sakupljenih u unaprijed definiranoj mreži u Istri. Ujednačavanjem izmjerenih vrijednosti minimizirani su nedostaci uzorkovanja koje je izvršeno u svrhu geokemijskog kartiranja. Prikazana karta aktivnosti 137Cs u tlima Istre upučuje na zaključak o dobro procijenjenim nivoima kontaminacije Hrvatske na Istarskom području.
  Ključne riječi: 137Cs, Istra, tlo, kontaminacija

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Odnos 226Ra i 228Ra u tlu na području Istre

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Urednici
  Despotović, Radoslav
  Kubelka, D.
  Obelić, B.
  Osmak, M.
  Picak, M.
  Ranogajac-Komor, M.
  Salaj-Obelić, I.
  Naslov zbornika: Zbornik radova prvog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 212 do 217
  Skup: Prvi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 24.11.92 do 26.11.92
  Sažetak: Odnos 226Ra/228Ra u uzorcima tala s područja Istre, određen gama-spektrometrijski, bitno ovisi o geološkoj strukturi i građi podloge. Najniže vrijednosti pronađene su u tlima na kvartarnim i fliškim sedimentima, u južnom, krednom, dijelu Istre te tlima na jurskoj podlozi. Različite mogućnosti površinske cirkulacije oborinskih voda na krškim i fliškim terenima očituju se, uslijed migracije urana, na povišeni omjer 226Ra/228Ra u krškim u odnosu na ostala područja.
  Ključne riječi: omjer aktivnosti 226Ra/228Ra, Istra, tlo, geologija

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The deposition and 134Cs vertical distribution in various soil types in the Republic of Croatia

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Lazarić, Katica (109354)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Vertačnik, Astrea (51901)
  Urednici
  Roark, A.J.
  Naslov zbornika: Symp.proc.: Inter. Symp. on Environmental Contam. in Central and Eastern Europe
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budimpešta, Mađarska
  Godina: 1992
  Stranice: od 179 do 181
  Skup: International Symposium on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe
  Održan: od 12.10.92 do 16.10.92
  Sažetak: Karta kontaminacije Hrvatske 134Cs napravljena je na osnovu poznavanja njegove distribucije u neporemećenim uzorcima tala do dubine od 262.5 mm. Brzina kojom cezij prodire u tlo bitno je ovisna o tipu samog tla. Veoma značajne razlike u nivou kontaminacije 134Cs između pojedinih djelova Hrvatske uvjetovane su relativno kratkim trajanjem "Černobilske" depozicije, te znatnim razlikama u specifičnoj aktivnosti i pogotovo količini oborina.
  Ključne riječi: kontaminacija, vertikalna razdioba, 134Cs, Hrvatska, tlo

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Transport of radionuclides in the environment

  Autori:
  Filipović-Vinceković, Nadica (11783)
  Barišić, Delko (129652)
  Kvastek, Krešimir (25066)
  Limić, Nedžad
  Legović, Tarzan
  Škrtić, Drago
  Tomašić, V.
  Urednici
  Plata-Bedmar, A.
  Naslov zbornika: Interaction of Solutes with Geological Media, TECDOC, IAEA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Beč, Austrija
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 17
  Skup: Third Research Coordination Meeting on Nuclear Techniques in the Study of Pollutant Transport in the Environment
  Održan: od 22.06.92 do 25.06.92

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Određivanje plutonija u sedimentu-test metode

  Autori:
  Lazarić, Katica (109354)
  Kvastek, Krešimir (25066)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Urednici
  Despotović, Radoslav
  Kubelka, D.
  Obelić, B.
  Osmak, M.
  Picak, M.
  Ranogajac-Komor, M.
  Salaj-Obelić, I.
  Naslov zbornika: Zbornik radova Prvog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 242 do 245
  Skup: Prvi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 24.11.92 do 16.11.92
  Sažetak: Prikazana je metoda za kvalitativno i kvantitativno određivanje radioizotopa plutonija u uzorcima sedimenta uz korištenje "obilježivača" 242-Pu. Metoda se sastoji od pripreme uzorka žarenjem i razgradnjom, separacije plutonija ionskom izmjenom, prioreme izvora Pu-frakcije za alfa- spektrometrijsko mjerenje postupkom elektrodepozicije te alfa- spektrometrijskog mjerenja. Test metode proveden je na standardiziranim uzorcima sedimenta.
  Ključne riječi: 239+240Pu, 242Pu, sediment, alfa-spektrometrija

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kontrola radioaktivnosti u okolini NE Krško u 1991. godini

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Miklavčić, U.
  Bauman, A.
  Kanduč, M.
  Urednici
  Despotović, Radoslav
  Kubelka, D.
  Obelić, B.
  Osmak, M.
  Picak, M.
  Ranogajac-Komor, M.
  Salaj-Obelić, I.
  Naslov zbornika: Zbornik radova Prvog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 336 do 339
  Skup: Prvi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 24.11.92 do 26.11.92
  Sažetak: Dan je prikaz rezultata radiološkog monitoringa NE Krško za 1991. godinu. Procjenjeno je opterećenje pojedinca iz promatrane kritične skupine stanovništva. Procjene u 1991. godini daju vrijednost efektivne doze manju od 10 /uSr.
  Ključne riječi: NE Krško, monitoring, ekvivalentna doza

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Koncentracijski faktori kao bioindikatori radioaktivnog zagađenja rijeke Save

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Košutić, Katica (22572)
  Lazarić, Katica (109354)
  Urednici
  Despotović, Radoslav
  Kubelka, D.
  Obelić, B.
  Osmak, M.
  Picak, M.
  Ranogajac-Komor, M.
  Salaj-Obelić, I.
  Naslov zbornika: Zbornik radova Prvog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 258 do 262
  Skup: Prvi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 24.11.92 do 26.11.92

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Rizik kontaminacije površinskih i podzemnih voda radioaktivnim stoncijem

  Autori:
  Košutić, Katica (22572)
  Grahek, Željko (159883)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Urednici
  Despotović, Radoslav
  Kubelka, D.
  Obelić, B.
  Osmak, M.
  Picak, M.
  Ranogajac-Komor, M.
  Salaj-Obelić, I.
  Naslov zbornika: Zbornik radova Prvog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 263 do 267
  Skup: Prvi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 24.11.92 do 26.11.92

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Metodološki pristup određivanju 90Sr u prirodnim uzorcima

  Autori:
  Grahek, Željko (159883)
  Košutić, Katica (22572)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Urednici
  Despotović, Radoslav
  Knapp, I.
  Krznarić, I.
  Maljković, M.
  Nemet, Z.
  Petrović, Ž.
  Pevec, D.
  Salaj-Obelić, I.
  Vrankić, K.
  Naslov zbornika: Zbornik znanst.-stručnog priopćenja Prvi simpozij hrvatskog nuklearnog društva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-96132-1-3
  Stranice: od 40 do 46
  Skup: Prvi simpozij hrvatskog nuklearnog društva
  Održan: od 22.11.93 do 23.11.93

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kontrola radioaktivnosti u okolini NE Krško i proračun doza zračenja

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Urednici
  Despotović, Radoslav
  Knapp, I.
  Krznarić, I.
  Maljković, M.
  Nemet, Z.
  Petrović, Ž.
  Pevec, D.
  Salaj-Obelić, I.
  Vrankić, K.
  Naslov zbornika: Zbornik znanstveno-stručnih priop. Prvi simpozij hrvatskog nuklearnog društva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-96132-1-3
  Stranice: od 191 do 197
  Skup: Prvi simpozij hrvatskog nuklearnog društva
  Održan: od 22.11.93 do 23.11.93

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: A new approach to transport of tracer in groundwater

  Autori:
  Kvastek, Krešimir (25066)
  Legović, Tarzan
  Limić, Nedžad
  Jezik: engleski
  Mjesto: Beč, Austrija
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: IAEA Workshop on Isotope Technology in Hydrology
  Održan: od 16.11.91 do 22.11.91

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ukupna prirodna gama aktivnost (40K, 226Ra, 228Ra i 238U) u tlima Istre

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Vertačnik, Astrea (51901)
  Prohić, Esad (68463)
  Urednici
  Vana, N.
  Hefner, A.
  Naslov zbornika: Radiation protection in neighbouring countries in Central Europe - Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Seibersdorf, Austrija
  Godina: 1993
  Stranice: od 445 do 448
  Skup: Radiation Protection in neighbouring countries in Central Europe
  Održan: od 28.04.93 do 30.04.93
  Ključne riječi: prirodna radioaktivnost, tlo, Istra, kalij, torij, uran, geologija

 31. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Long term behaviour of 137Cs and 40K in honey in Croatia

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Vertačnik, Astrea (51901)
  Drazic, Maja
  Kezić, Nikola (20862)
  Urednici
  Kezić, Nikola (20862)
  Pechhacker, H.
  Naslov zbornika: Programme and Proceedings of Int. Symp. on bee breeding on the islands
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 56 do 60
  Skup: Bee breeding on the islands
  Održan: od 19.04.95 do 26.04.95
  Ključne riječi: radioaktivnost, cezij, kalij, med, Hrvatska

 32. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 226Ra i 238U u procesu proizvodnje fosfatnih gnojiva

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Vekic, Branko
  Schaller, Antun
  Vekić, Branko
  Urednici
  Franic, Z.
  Kubelka, D.
  Naslov zbornika: Zbornik radova drugog simpozija hrvatskog drustva za zastitu od zracenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 317 do 322
  Skup: Drugi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 23.11.94 do 25.11.94
  Ključne riječi: radij, uran, N-P-K gnojiva, gips, TDL mjerenja

 33. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Koncentracije i faktori obogaćenja u savskim sedimentima

  Autori:
  Vertačnik, Astrea (51901)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Urednici
  Franic, Z.
  Kubelka, D.
  Naslov zbornika: Zbornik radova drugog simp. hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96133-0-2
  Stranice: od 161 do 166
  Skup: Drugi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 23.11.94 do 25.11.94
  Ključne riječi: INAA, faktor obogacenja, aluvijalni sedimenti

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Rezultati usporednih odredjivanja 90Sr u uzorcima vode i ribe

  Autori:
  Grahek, Željko (159883)
  Košutić, Katica (22572)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Urednici
  Franic, Z.
  Kubelka, D.
  Naslov zbornika: Zbornik radova drugog simp. hrvatskog drustva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96133-0-2
  Stranice: od 121 do 124
  Skup: Drugi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 23.11.94 do 25.11.94

 35. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Radioaktivnost rijeke Dunav na granicnom profilu Hrvatske i Madjarske za period od 1978. do 1993. godine

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Košutić, Katica (22572)
  Simor, Jozsef
  Ivo, Marija
  Vancsura, Peter
  Urednici
  Franic, Z.
  Kubelka, D.
  Naslov zbornika: Zbornik radova drugog simp. hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96133-0-2
  Stranice: od 131 do 138
  Skup: Drugi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 23.11.94 do 25.11.94

 36. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kontrola radioaktivnosti u okolišu NE Krško u 1993. godini

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Miklavčić, U.
  Kovac, Jadranka
  Kanduč, M.
  Urednici
  Franic, Z.
  Kubelka, D.
  Naslov zbornika: Zbornik radova drugog hrvatskog simp. društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96133-0-2
  Stranice: od 139 do 144
  Skup: Drugi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 23.11.94 do 25.11.94

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mjerenja utjecaja NE Paks na nivo radioaktivnosti rijeke Dunav na granicnom profilu

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Naslov zbornika: Zbornik radova 2. simp. hrvat. nuklearnog društva "Električna energija i okoliš"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 74 do 80
  Skup: II Simpozij hrvatskog nuklearnog drustva "Elektricna energija i okolis"
  Održan: od 17.11.94 do 19.11.94

 38. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Transport of radionuclides in the environment

  Autori:
  Filipović-Vinceković, Nadica (11783)
  Barišić, Delko (129652)
  Kvastek, Krešimir (25066)
  Limić, Nedžad
  Legović, Tarzan
  Škrtić, Drago
  Tomašić, V.
  Naslov zbornika: Interaction of solutes with geological media (methodological aspects)
  Jezik: engleski
  Mjesto: Beč, Austrija
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1011-4289
  Stranice: od 83 do 98
  Skup: Nuclear techniques in the study of pollutant transport in the environment
  Održan: od 22.06.92 do 26.06.92

 39. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Total natural gamma-activity (40K, 226Ra, 228Ra and 238U) in soils of Istra peninsula, Croatia

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Vertačnik, Astrea (51901)
  Prohić, Esad (68463)
  Urednici
  Vana, N.
  Hefner, A.
  Naslov zbornika: Radiation Protection in Neighbouring Countries in Central Europe
  Jezik: engleski
  Mjesto: Seibersdorf, Austrija
  Godina: 1993
  Stranice: od 11 do 0
  Skup: Radiation Protection in Neighbouring Countries in Central Europe
  Održan: od 28.04.93 do 30.04.93
  Sažetak: Prirodna gama-aktivnost u tlima odraz je sadržaja radionuklida u izvornim stijenama, biogeokemijskih procesa tijekom pedogeneze, te utjecaja čovjeka. Prirodna gama- aktivnost u Istarskim tlima potječe u najvećoj mjeri od 40K, najviša je u slabo dreniranim tlima na karbonatnoj podlozi, a najniža u dobro dreniranim tlima razvijenim na srednjeeocenskom i gornjoeocenskom flišu. Radionuklidi uranovog niza najzastupljeniji su u tlima na paleogenskoj i krednoj podlozi.
  Ključne riječi: prirodna radioaktivnost, tlo, Istra, kalij, torij, uran, geologija

 40. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: 137Cs in flowers, pollen and honey from Republic Croatia territory four years after Chernobyl accident

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Kezić, Nikola (20862)
  Kapetanović, Saša
  Urednici
  Borneck, R.
  Obelić, B.
  Sulimanović, Đ.
  Kezić, Nikola (20862)
  Naslov zbornika: Programme and Abstract of International Symposium on Bee Breeding and Selection
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 16 do 0
  Skup: International Symposium on Bee Breeding and Selection
  Održan: od 06.05.91 do 08.05.91
  Sažetak: Mjerena je aktivnost 137Cs u uzorcima cvijeća, polena i meda sakupljenih u Hrvatskoj četiri godine nakon Černobila. Koncentracije 137Cs u livadnom medu su veće u odnosu na koncentracije u mješanim medovima. Sličnost u ponašanju kalija i cezija indicirana je povećanim koncentracijama cezija u polenu. Preliminarni rezultati ukazuju na ovisnost koncentracije 137Cs u polenu i medu o nivou kontaminacije terena.
  Ključne riječi: Hrvatska, 137Cs, cvijeće, polen, med, radioaktivnost, Černobil

 41. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: 137Cs in northern Adriatic sediments

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Vertačnik, Astrea (51901)
  Vdović, Neda
  Juracic, Mladen
  Urednici
  Martinčić, R.
  Pucelj, B.
  Hefner, A.
  Steger, F.
  Naslov zbornika: Radiation Protection in neighbouring countries in central Europe, Book of abstr.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1995
  Stranice: od 103 do 0
  Skup: Radiation Protection in neighbouring countries in Central Europe
  Održan: od 04.09.95 do 08.09.95
  Ključne riječi: cezij, Jadran, Hrvatska, Italija, recentni morski talozi, geologija

 42. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The concentration of radioactive strontium and total strontium in some Sava river samples

  Autori:
  Košutić, Katica (22572)
  Grahek, Željko (159883)
  Lulić, Stjepan (26872)
  Urednici
  Martinčić, R.
  Pucelj, B.
  Hefner, A.
  Steger, F.
  Naslov zbornika: Radiation Protection in neighbouring countries in central Europe, Book of abstr.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1995
  Stranice: od 88 do 0
  Skup: Radiation Protection in neighbouring countries in Central Europe
  Održan: od 04.09.95 do 08.09.95

 43. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Monitoring programme arround NPP Krško

  Autori:
  Martinčić, R.
  Miklavčić, U.
  Kanduč, M.
  Lulić, Stjepan (26872)
  Kovac, Jadranka
  Urednici
  Martinčić, R.
  Pucelj, B.
  Hefner, A.
  Steger, F.
  Naslov zbornika: Radiation Protection in neighbouring countries in central Europe, Book of abstr.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1995
  Stranice: od 158 do 0
  Skup: Radiation Protection in neighbouring countries in Central Europe
  Održan: od 04.09.95 do 08.09.95

 44. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Danube river radioactivity on Croatian-Hungarian border profile in the period from 1978 to 1993

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Ivo, Marija
  Košutić, Katica (22572)
  Simor, Jozsef
  Vancsura, Peter
  Naslov zbornika: 20th Workshop on Radiation Protection
  Jezik: engleski
  Mjesto: Baja, Madjarska
  Godina: 1995
  Stranice: od 67 do 0
  Skup: 20th Workshop on Radiation Protection
  Održan: od 17.05.95 do 19.05.95

 45. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Radionuklidi u tlima Istre
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 07.06.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 96
  Sažetak: Gama-spektrometrijskom metodom su određene specifične aktivnosti 40K, 228Ra, 226Ra, 238U i 137Cs u uzorcima istarskih tala. Potvrđene su pretpostavljene ovisnosti koncentracija radionuklida o geološkim značajkama stijena podine, te su izrađene radiometrijske karte Istre. Uočeni omjeri aktivnosti 226Ra/228Ra i 238U/226Ra ukazuju na utjecaj migracijskih procesa na koncentracije urana i radijevih izotopa u tlima nastalim na karbonatnoj podlozi.
  Ključne riječi: Istra, tlo, prirodna radioaktivnost, geologija, kalij, torij, uran, radij, cezij, migracija, radiometrijske karte, gama-spektrometrija, geokemija


 46. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Koncentracije i faktori obogaćenja elemenata u aluvijalnim sedimentima
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: VERTAČNIK ASTREA
  Datum obrane: 10.06.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 122
  Ključne riječi: INAA, mikroelementi, faktor omogaćenja, regresijski model, aluvijalni sedimenti


 47. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Uspješnost separacije radioaktivnog stroncija iz prirodnih uzoraka
  Fakultet: Fakultet kemijskog inžinjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 13.05.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 104
  Sažetak: Pronađena je mogućnost međusobnog odvajanja kalcija i stroncijana koloni s ionskim izmjenjivačem i zatim iskorištena pri izradimetode za određivanje 90-Sr u prirodnim uzorcima.Ispitivanja suizvršena na modelnim sistemima i s prirodnim uzorcima.Ispitivanja s modelnim sistemima pokazala su da se kalcij potpunoodvaja od stroncija na koloni s izmjenjivačem Amberlite CG-400 uzupotrebu 0.25 M HNO3 u uzorku kao eluens. Postupak za određivanje90-Sr u prirodnim uzorcima sastoji se od prevođenja uzorka utopivi oblik, pogodan za ionsku izmjenu, odvajanje kalcija istroncija na ionskom izmjenjivaču Amberlite CG-400 pomoću 0.25 MHNO3 u metanolu i određivanje 90-Sr na beta-brojaču.
  Ključne riječi: ionska izmjena, izolacija 90Sr, kalcij, stroncij


 48. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Uspješnost separacije radioaktivnog stroncija iz prirodnih uzoraka
  Fakultet: Fakultet kemijskog inžinjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 13.05.93
  Broj stranica: 104
  Autor: Grahek mr Željko
  Rad: Magisterij


 49. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Radionuklidi u tlima Istre
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 07.06.93
  Broj stranica: 96
  Autor: Barišić Delko
  Rad: Doktorat


 50. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Koncentracije i faktori obogaćenja elemenata u aluvijalnim sedimentima
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: LULIĆ STJEPAN
  Datum obrane: 10.06.94
  Broj stranica: 122
  Autor: Vertačnik Astrea
  Rad: Doktorat


 51. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Mjerenje radioaktivnosti u okolici nuklearne elektrane Krško za 1990.

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Miklavčić, U.
  Bauman, A.
  Kanduč, M.
  Naručitelj: Nuklearna elektrana Krško
  Depo ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Centar za istraživanje mora Zagreb
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 281
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dan je prikaz utjecaja NE Krško na okolinu za 1990. godinu
  Ključne riječi: NE Krško, monitoring, ekvivalentna doza

 52. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Mjerenje radioaktivnosti u okolici nuklearne elektrane Krško za 1991. godinu

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Miklavčić, U.
  Bauman, A.
  Kanduč, M.
  Naručitelj: Nuklearna elektrana Krško
  Depo ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Centar za istraživanje mora Zagreb
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 289
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dan je prikaz utjecaja NE Krško na okolinu za 1991. godinu
  Ključne riječi: NE Krško, monitoring, ekvivalentna doza

 53. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Mjerenje radioaktivnosti u okolici nuklearne elektrane Krško za 1992.

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Miklavčić, U.
  Bauman, A.
  Kanduč, M.
  Naručitelj: Nuklearna elektrana Krško
  Depo ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Centar za istraživanje mora Zagreb
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 271
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dan je prikaz utjecaja NE Krško na okolinu za 1992. godinu
  Ključne riječi: NE Krško, monitoring, ekvivlentna doza

 54. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Mjerenje radioaktivnosti Dunava za 1990.

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Naručitelj: Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda"
  Depo ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Centar za istraživanje mora Zagreb
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 64
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dan je prikaz nivoa radioaktivnosti rijeke Dunav na graničnomprofilu za 1990. godinu
  Ključne riječi: Dunav, radioaktivnost, Mohač

 55. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Mjerenje radioaktivnosti Dunava za 1991.

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Naručitelj: Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda"
  Depo ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Centar za istraživanje mora Zagreb
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 59
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dan je prikaz nivoa radioaktivnosti rijeke Dunav na graničnomprofilu za 1990. godinu.
  Ključne riječi: Dunav, radioaktivnost, Mohač

 56. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Mjerenje radioaktivnosti Dunava za 1992.

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Naručitelj: Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda"
  Depo ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Centar za istraživanje mora Zagreb
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 53
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dan je prikaz nivoa radioaktivnosti rijeke Dunav na graničnomprofilu za 1992. godinu
  Ključne riječi: Dunav, radioaktivnost, Mohač

 57. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Mjerenje radioaktivnosti Dunava za 1993.

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Naručitelj: Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda"
  Depo ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Centar za istraživanje mora Zagreb
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 55
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dan je prikaz nivoa radioaktivnosti rijeke Dunav na graničnom profilu za 1993. godinu.
  Ključne riječi: Dunav, radioaktivnost, Mohač

 58. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Mjerenje radioaktivnosti u okolici nuklearne elektrane Krško za 1993.

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Miklavčić, U.
  Bauman, A.
  Kanduč, M.
  Naručitelj: Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda"
  Depo ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Centar za istraživanje mora Zagreb
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 277
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dan je prikaz utjecaja NE Krško na okolinu za 1993. godinu.
  Ključne riječi: NE Krško, monitoring, ekvivalentna doza

 59. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Mjerenje radioaktivnosti Dunava za 1994. godinu

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Naručitelj: Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda"
  Depo ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Centar za istraživanje mora Zagreb
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 50
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dan je prikaz nivoa radioaktivnosti rijeke Dunav na graničnom profilu za 1994. godinu.
  Ključne riječi: Dunav, radioaktivnost, Mohač

 60. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Mjerenje radioaktivnostio u okolici nuklearne elektrane Krško za 1994.

  Autori:
  Lulić, Stjepan (26872)
  Miklavčić, U.
  Bauman, A.
  Kanduč, M.
  Naručitelj: Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda"
  Depo ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Centar za istraživanje mora Zagreb
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 280
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dan je prikaz utjecaja NE Krško na okolinu za 1994. godinu.
  Ključne riječi: NE Krško, monitoring, ekvivalentna doza

 61. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Završni izvještaj o provedenom uzorkovanju i mjerenjima u tvornici "INA-Petrokemija" u Kutini

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Kovac, Jadranka
  Lokobauer, Nevenka
  Lulić, Stjepan (26872)
  Marović, Gordana
  Schaller, Antun
  Vekic, Branko
  Naručitelj: "INA-Petrokemija" Kutina
  Depo ustanova: Agencija za posebni otpad
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 19
  Jezik: hrvatski

 62. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Sanacija radioaktivno kontaminiranih lokacija u Republici Hrvatskoj: Izvještaj Faze II

  Autori:
  Barišić, Delko (129652)
  Kovac, Jadranka
  Lokobauer, Nevenka
  Lulić, Stjepan (26872)
  Marović, Gordana
  Schaller, Antun
  Vekic, Branko
  Naručitelj: Medjunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)
  Depo ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Centar za istraživanje mora Zagreb
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 31
  Jezik: engleski
  Ostalo: Stručno znanstveni projekt regionalne tehničke suradnje IAEA na području sanacije okoliša u zemljama srednje i istočne Europe

 63. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Barišić, D., Prohić, E.: Problemi izrade radiometrijske karte karbonatnih terena Hrvatske
  Ustanova: Odbor za geokemiju HAZU
  Godina: 1993MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr