SVIBOR - Projekt broj: 1-07-169

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-169


STUDIJE REAKCIJA OKSIMA S PENTACIJANIDNIM KOMPLEKSIMA ŽELJEZA


Glavni istraživač: BURGER, NICOLETTA (6234)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 8
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za kemiju i biokemiju
Adresa: Šalata 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4566-754

Sažetak: Monodentatni N-heterociklički piridin-, piridinijum- i bis-piridinijum aldoksimi reagiraju s akvapentacijanoferat(II)- ionom (AqP) tvoreći najčešće intenzivno obojene oksimatopentacijanoferat(II) spojeve molarnog odnosa reaktanata 1:1 u kojima je oksim vezan za željezo preko dušika oksimske skupine. U slučaju bidentatnih oksima, mogu ovisno o načinu pripreme, nastati mononuklearni ili binuklearni kompleksi u kojima je osim vode supstituiran i jedan cijanidni ion s metalnog reagensa. Prema dosadašnjim našim saznanjima, okso-oksimi te orto-supstituirani nitrozonaftoli ispitivani u okviru ovog projekta, reagiraju s AqP-ionom tvoreći binuklearne tetracijanoferat(II) komplekse s cijanidnim premoštenjem. Živa(II)-ioni kataliziraju ove reakcije.

Ključne riječi: Cijanoferat(II) kompleksi, oksimi

Ciljevi istraživanja: Niskospinski kompleksi spojevi željeza predstavljaju model supstancije kod ispitivanja interakcija metala i liganada u biološkim sistemima (proteini, enzimi,porfirini itd.) Mnogi su pak oksimi efektivni antidoti prilikom trovanja organofosfornim spojevima (insekticidi, nervni bojni otrovi) pa su ispitivanja njihovih reakcija interesantna kako u odnosu na njihova biološka svojstva tako i obzirom na mogućnost njihove specifične analitičke primjene za dokazivanje i određivanje mikro količina oksima. Cilj istraživanja je upoznavanje reakcija različitih oksima s pentacijanidnim kompleksima željeza te ustanovljavanje načina njihovog vezivanja u kompleksni spoj.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr