SVIBOR - Projekt broj: 1-07-184

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-184


RAZVOJ POTENCIOMETRIJSKIH SENZORA I BIOSENZORA


Glavni istraživač: SAK-BOSNAR, MILAN (130381)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 16
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Osijek (122)
Odjel/Zavod: Katedra za kemiju
Adresa: L. Jagera 9
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)31 125 199
teleFaks: 385 (0)31 126 757

Sažetak: Predložena ispitivanja imaju za cilj razvoj novih tipova potenciometrijskih senzora (ion-selektivne elektrode) i biosenzora i to: tenzidnog, kalcijevog, magnezijevog, halogenidnog, enzimskog. Istraživanje će obuhvatiti: sintezu senzorskog materijala, izbor tipa senzora i provodnog supstrata, izbor plastifikatora i medijatora, odziv senzora u odnosu na ispitivanu speciju, analitičku i fizičko-kemijsku karakterizaciju senzora, aplikaciju senzora za kvantifikaciju ispitivanih specija metodom izravne potenciometrije i potenciometrijske titracije. Biosenzori (enzimske elektrode) biti će okarakterizirane kroz slijedeće aspekte: konstrukcija elektrode, mjerenje aktuelne enzimske aktivnosti, utjecaj pH i ionske jakosti medija na enzimsku aktivnost, analitička karakterizacija, mogućnosti primjene za praćenje kinetike enzimskih reakcija, ispitivanje utjecaja inhibitora i aktivatora i dr.

Ključne riječi: potenciometrijski senzor, ion-selektivne elektrode , biosenzor, enzimne elektrode, tenzidi, kalcij, magnezij, enzimi, potenciometrija, potenciometrijska titracija.

Ciljevi istraživanja: Glavni ciljevi predloženog istraživanja su: -razvoj brzih, jednostavnih, točnih i ne suviše skupih analitičkih metoda za rutinska određivanja ispitivanih specija, učistim i složenim sistemima -prevazilaženje postojećih nedostataka, dosadašnjih analitičkih metoda (vizuelne titrimetrijske metode, spektrofotometrijske metode) pri određivanju ispitivanih specija: vizuelna detekcija završne točke, veliki utrošak truda i vremena, nepouzdana lokacija završne točke titracije obojenih i mutnih analita, upotreba toksičnih organskih otapala, itd. -savladavanje limitirajućih faktora dosada razvijenih ion-selektivnih elektroda i biosenzora: poboljšanje njihove selektivnosti i osjetljivosti, otklanjanje problema u vezi s kondicioniranjem elektroda, lošim mehaničkim karakteristikama pojedinih tipova elektroda, produžavanjem "vijeka trajanja"("life-time") elektroda, itd. -smanjivanje potrebne količine analita. Rezultati istraživanja bitni su za: -bolje razumijevanje fenomena u odnosu: ion/organska molekula-senzor -proširenje saznanja o mehanizmima reakcija unutar senzorskih (ion-selektivna elektroda, biosenzor) membrana -analiza (određivanje, kontrola) specifičnih kemijskih i bioloških/biokemijskih specija -uvođenje novih kemijskih/instrumentalnih analiza materijala -razvoj i komercijalizacija kemijskih senzora i biosenzora


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Ecochem
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Denit AG Chemicals
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Zurich, Švicarska

 3. Naziv ustanove: Metaport
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Prehrambeno-tehnološki fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr