SVIBOR - Projekt broj: 1-07-192

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-192


SINTEZE I SVOJSTVA BIOAKTIVNIH GLIKOKONJUGATA


Glavni istraživač: HORVAT, ŠTEFICA (51440)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 69
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 27
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel Kemija, Zavod za organsku kemiju i biokemiju
Adresa: Bijenička 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1)-424-868
E-mail: jhorvat2olimp.irb.hr

Sažetak: Sintetizirani su, ili izolirani iz prirodnih materijala, novi biološki aktivni spojevi ili njihovi kompleksi iz reda monosaharida, oligosaharida, peptida i glikopeptida. Istraživanja su obuhvatila: 1) sintezu i bioevaluaciju glikokonjugata u kojima su enkefalini, endogeni opioidni pentapeptidi, ili druge biološki aktivne molekule, vezane na slobodne ili zaštićene ugljikohidrate esterskim tipom veze, 2) sintezu i konformacijsku analizu muraminske kiseline delta-laktama i srodnih derivata, karakterističnih za peptidoglikan bakterijske spore, i 3) farmakokinetiku 14-C obilježenog peptidoglikana imunomodulatorskog djelovanja nakon intravenoznog davanja mišu.

Ključne riječi: monosaharidi, oligosaharidi, peptidi, glikopeptidi, glikokonjugati, enkefalini, peptidoglikan, bakterijske spore

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja na projektu jesu sinteze, izolacije iz prirodnog materijala, te ispitivanje strukture i reaktivnosti spojeva iz reda šećera,peptida i glikokonjugata koji posjeduju specifična biološka svojstva od interesa za farmaceutsku industriju. Studirat će se originalni sintetski pristupi ugljikohidratnim derivatima enkefalina, endogenih opioidnih peptida, novoj klasi biološki aktivnih spojeva niske toksičnosti s predvidivim imunomodulatorskim, antiviralnim i antitumorskim učinkom. Sintetizirat će se muraminska kiselina delta-laktam i srodni derivati karakteristični za strukturu staničnog omotača bakterijske spore s ciljem boljeg shvaćanja uvjeta koji dovode do transformacije bakterije u sporu i obrnuto. Izolirat će se iz prirodnog materijala mali fragment staničnog zida bakterija,tzv. peptidoglikan monomer, imunomodulatornog učinka, radi ispitivanja bioloških svojstava in vivo.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-07-179 Odnos strukture i kemijskih te bioloških svojstava molekula
  Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 1-07-194 Istraživanje strukture peptida i glikopeptida u otopini
  Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 1-07-195 Struktura i funkcija biljnih indola
  Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: 1-08-151 Modifikatori biološkog odgovora - mehanizam djelovanja
  Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv projekta: 1-08-144 Ekspresija i uloga onkogena i faktora rasta u malignim tumorima
  Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Arizona State University, Cancer Research Institute
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Tempe, Arizona, SAD

 2. Naziv ustanove: Chemotherapeutisches Forschungsinstitut Georg-Speyer Haus
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Frankfurt, Njemačka

 3. Naziv ustanove: Imunološi zavod
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Clinical Research Institute of Montreal
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Montreal, Quebec, Kanada

 5. Naziv ustanove: Kemijski inštitut
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 6. Naziv ustanove: Swedish University of Agricultural Sciences
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Umea, Švedska

 7. Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr