SVIBOR - Projekt broj: 1-07-193

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-193


STRUKTURA I REAKTIVNOST ORGANSKIH SPOJEVA


Glavni istraživač: MAKSIĆ, MIRJANA (27544)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 92
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 39
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Organska kemija i biokemija
Adresa: Bijenička c. 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (01) 425 647
Telefon: 385 (01) 425 649
E-mail: MMAKSIC EMMA.IRB.HR

Sažetak: Istraživanja na projektu obuhvaćaju slijedeće teme: (1) priprava, spektroskopska svojstva i teorijske studije 7-oksanorbornena povezanih posredstvom sigma, pi ili aromatskih premoštenja s težištem na studiju intramolekularnih interakcija između osamljenih parova kisikovih premoštenja i utjecaja istih na prijenosni kapacitet sigma-kostura molekule: (2) priprava i istraživanje svojstava napregnutih organskih i organometalnih spojeva primjenom spektroskopskih i kvantno-kemijskih metoda; (3) termokemija organometalnih derivata ciklopropena i (4) razvoj sistema za ionsko hidrogeniranje od interesa za kemiju ugljena

Ključne riječi: intramolekularne interakcije,policiklički eteri,napregnuti spojevi,superkiseline

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj istraživanja je priprava novih spojeva ciljanihfizičko-kemijskih svojstava i mogućnostima primjene umakropolicikličkoj (npr. srašteni 7-oksanorborneni) iorganometalnoj (metaloorganski derivati napregnutih prstenova)kemiji. Težište izučavanja fizičkih svojstava je na studijuintramolekularnih interakcija izoliranih funkcionalnih skupina unaprijed navedenim skupinama spojeva i analizi njihovegeometrijske strukture. Za očekivati je da će provedena istraživanja pridonijetiproširenju znanja o elektronskoj strukturi i reaktivnostikompleksnih organskih i organometalnih spojeva. Istraživanja suinteresantna i s aspekta praktične kemije budući da uključujurazvoj specifičnih molekularnih fragmenata od interesa za kemijumakropolicikličkih etera i razvoja novih visokoselektivnihreakcija (poput ionskog hidrogeniranja). Naposlijetku ispitivanjem kemijskih i antitumorskih svojstavaderivata vitamina C želi se razjasniti utjecaj supstituenata nanavedena svojstva vitamina C.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Aufklaerung von Mechanismus und Stereochemie der Verknuepfung von 7-Oxanorbornenen (putem programa suradnje s KFA Juelich)
  Naziv ustanove: Organisch-chemisches Institut der Universitaet Essen
  Grad: Essen, Njemačka


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut fuer Organische Chemie, Karl-Franzens Universitaet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Graz, Austrija

 2. Naziv ustanove: Institut fuer Organische Chemie, Universitaet Essen-GH, FRG
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Essen, Njemačka

 3. Naziv ustanove: Institut fuer Organische Chemie Universitaet Heidelberg, (u okviru suradnje Baden Wurttemberg)
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Heidelberg, Njemačka

 4. Naziv ustanove: Institut fuer Organische Chemie, Muenster, FRG (putem programa suradnje s KFA Juelich)
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Muenster, Njemačka

 5. Naziv ustanove: College of Arts and Sciences, The University of Tokyo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Tokyo, Japan

 6. Naziv ustanove: Odjel za kemiju i kemijsku tehnologiju, Sveučilište u Ljubljani
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 7. Naziv ustanove: Structural Chemistry Research Group, Eoetvos University Budapest
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Budapest, Mađarska

 8. Naziv ustanove: Department of Chemistry, University of Minnesota
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Minneapolis, SAD

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr