SVIBOR - Projekt broj: 1-07-194

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-194


ISTRAŽIVANJE STRUKTURE PEPTIDA I GLIKOPEPTIDA U OTOPINI


Glavni istraživač: KLAIĆ, BRANIMIR (21025)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 15
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 9
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel organske kemije i biokemije
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (041)-425-647
Telefon: 385 (041)-424-868
Telefon: 385 (041)-425-539

Sažetak: Istraživanje strukture bioaktivnih glikopeptida iz reda peptidoglikana i sintetski priređenih glukokonjugata enkefalina u otopini, te koreliranje struktura s biološkom aktivnošću. Ispitivanje kompleksiranja navedenih spojeva s metalnim kationima, sa svrhom lakšeg određivanja strukture, te mijenjanje bioloških svojstava. U ovim istraživanjima koristit ćemo moderne jedno- i dvo-dimenzionalne NMR spektroskopske metode.

Ključne riječi: peptidoglikan, monomer peptidoglikana, enkefalini, glukokonjugati enkefalina, jedno- i dvo-dimenzionalna NMR spektroskopija, struktura u otopini, konformacija peptida, konformacija glikopeptida

Ciljevi istraživanja: Određivanje strukture u otopini biološki aktivnih spojeva iz reda peptidoglikana, koji djeluju modulatorski na imunološki sustav sisavaca, te sintetski priređenih glikozidnih estera opioidnog peptida enkefalina, kao i koreliranje biološke aktivnosti sa strukturama tzv., SAR (structure activity relationship) istraživanja. Uvođenje modernih, u našoj zemlji rijetko korištenih, NMR spektroskopskih metoda i njihova primjena u određivanju strukture bioaktivnih molekula u otopini. Rezultati istraživanja mogu doprinijeti razvoju novih aktivnih spojeva u farmaceutskoj industriji.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr