SVIBOR - Projekt broj: 1-07-196

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-196


PROTEOLITIČKI ENZIMI: SVOJSTVA, STRUKTURA, FUNKCIJA


Glavni istraživač: VITALE, LJUBINKA (52520)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 23
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel Organske kemije i biokemije
Adresa: Bijenička c. 54,
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (41) 424-987
teleFaks: 385 (41) 425-647

Sažetak: (1) S ciljem upoznavanja proteolitičkog sistema stanica humane krvi i rasvjetljavanja uloge aminopeptidaza, proučavati će se svojstva, lokalizacija i struktura ovih enzima. Posebna pažnja će se posvetiti aminopeptidazama koje preferiraju arginin i onima koje preferiraju metionin na NH2-kraju supstrata. Enzimi će se pročistiti i provesti njihova karakterizacija kao katalizatora i kao proteinskih molekula. Zatim će se pratiti distribucija enzima u raznim vrstama tkiva odnosno stanica kao i unutar same stanice. Tako će se odrediti raspodjela aminopeptidaza u pojedinim vrstama granula polimorfonuklearnih leukocita i ujedno bolje upoznati ove organele. Uspoređivati će se sličnost enzima iz različitih izvora. (2) Izučavati će se proteolitički i drugi hidrolitički enzimi industrijski značajne bakterije Streptomyces rimosus. Razraditi će se postupci za izolaciju enzima, odrediti svojstva i dio strukture enzima. Razviti će se imunokemijska metoda za određivanje koncentracije i međusobne srodnosti istih tipova enzima u raznim sojevima i vrstama streptomiceta. Procijeniti će se vrijednost navedene metode za taksonomiju ovih mikroorganizama. (3) Kroz rad na projektu trebala bi se stvoriti mogućnost za određivanje sekvence proteina i peptida (nabaviti instrument, staviti ga u funkciju i osposobiti ljude) za potrebe svih zainteresiranih u Hrvatskoj.

Ključne riječi: proteolitički enzimi, aminopeptidaze, eritrociti, polimorfonuklearni leukociti, granule, Streptomyces rimosus, amilaza, nukleaza, izolacija enzima, lokalizacija enzima, imunokemijsko određivanje

Ciljevi istraživanja: Jedan od ciljeva istraživanja je utvrditi od koliko i kojih enzima potječu aktivnosti aminopeptidaza opažene u stanicama krvi, odrediti njihova svojstava i specifičnosti, a zatim pokazati u kojim su subcelularnim odjeljcima i organelama pojedine aminopeptidaze smještene. Nadalje, odrediti stupanj srodnosti aminopeptidaza u raznim stanicama i njihovu rasprostranjenost u drugim tkivima. U svrhu upoznavanja odnosa strukture i mehanizma djelovanja, jednom od izoliranih enzima odrediti (ukoliko to materijalni uvjeti dozvole) djelomičnu, a kasnije i cjelokupnu primarnu strukturu. Rezultati bi donijeli nove spoznaje o aminopeptidazama i njihovoj fiziološkoj ulozi, o stanicama humane krvi i njihovoj diferencijaciji, a posebice o ulozi granula polimorfonuklearnih leukocita. Kod mikrobnih enzima cilj je doći do postupka za pripravu enzima, procijeniti njihovu uporabnu vrijednost i razraditi imunokemijsku metodu za određivanje nekih od peptidaza i drugih hidrolaza, koja bi ujedno služila i za detekciju srodnosti sojeva streptomices vrsta. Jednom od enzima izoliranih iz S. rimosus odrediti djelomičnu strukturu na razini proteina i na razini gena, kako bi se dobio uvid u postsintetske modifikacije enzima. Istraživanja bi dala nove podatke o hidrolazama i o streptomicetima, a postupci za izolaciju i detekciju enzima mogu imati i praktičnu vrijednost. Jedan od ciljeva istraživanja je i razvijanje metoda separacije i analize proteina općenito.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Odsek za biokemijo in molekularno biologijo Institut "Jožef Stefan"
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

  2. Naziv ustanove: Herbos d.d.
    Tip ustanove: Državni institut
    Grad: 44000 - Sisak, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 22.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr