SVIBOR - Projekt broj: 1-07-219

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-219


ISTRAŽIVANJE METODA I RAVNOTEŽA U ANALITIČKOJ KEMIJI


Glavni istraživač: TAMHINA, BISERKA (49080)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 73
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 17
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Zavod za analitičku kemiju Kemijski odsjek
Adresa: Strossmayerov trg 14
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 01 43 25 26
teleFaks: 385 01 43 96 43

Sažetak: Projekt obuhvaća istraživanja različitih sustava zanimljivih s Ť gledišta analitičke kemije, usmjerena kako prema Ť primjenjljivosti, tako i prema osnovnim teorijskim postavkama Ť koje su temelj analitičkom određivanju. U okviru projekta Ť izoliraju se i karakteriziraju novi analitički reagensi, Ť primjerice Schiffove baze, derivati 4-piridiona i organofosforni Ť spojevi. Oni se primjenjuju u razvoju novih analitičkih Ť postupaka. Dobro poznati i tržišno dostupni heterociklički Ť azo-spojevi i tiocijanati, vrlo su selektivni reagensi za Ť određivanje različitih metalnih iona. Stoga se i nadalje široko Ť proučavaju njihovi kompleksni spojevi, a u svrhu Ť modificiranja analitičkih metoda i tumačenja osnovnih kemijskih Ť reakcija i ravnoteža, čime se postiže važan doprinos Ť poboljšanju selektivnosti i osjetljivosti analitičkih Ť postupaka. Izolacija i određivanje temeljnih značajaka Ť reagenasa, kako u krutom stanju tako i u vodenim otopinama ili Ť pak organskim otapalima, njihove reakcije i ravnoteže u Ť otopinama, te priprava i karakterizacija njihovih kompleksa s Ť metalnim ionima, temeljem su razvoja novih analitičkih Ť postupaka sa ciljem bilo određivanja metalnih iona ili Ť njihove međusobne separacije. Poseban dio istraživanja čine Ť ona vezana uz atomske spektroskopske metode. Ona obuhvaćaju kako Ť proučavanje same metode i njezine sprege s kromatografskim Ť metodama, tako i njezinu primjenu u različitim složenim Ť sustavima, primjerice pri određivanju strukture sintetskih Ť zeolita, kontroli kvalitete proizvoda, te ispitivanju utjecaja Ť tragova metala u biološkim sustavima.

Ključne riječi: kompleksi, kompleksi prijelaznih metala, konstante stabilnosti,ekstrakcija, spektrofotometrijsko određivanje, separacija,ICP-AES, Schiffove baze, 4-(2-piridilazo)rezorcinol, tiocijanati,derivati 4-piridona, tantal, niobij, cirkonij, hafnij, volfram,rutenij

Ciljevi istraživanja: Ovaj se projekt temelji kako na bazičnim, tako i na primijenjenim istraživanjima,a obuhvaća skupljanje i tumačenje novih spoznaja oreakcijama organskih spojeva, anorganskih vrsta,ili pak njihovom međudjelovanju. Različiti reagensi, kao Schiffove baze, derivati 4-piridona, organofosforni spojevi,heterociklički azo-spojevi i tiocijanati pokazuju svojstva na kojima se temelje mogućnosti njihove primjene u svrhu određivanja i međusobnog odjeljivanjametalnih iona. Ekstrakcijski postupak pritom često doprinosipovećanju osjetljivosti i selektivnosti metode, a ispitivanjeravnoteža, mehanizama reakcija nastalih kompleksnih vrsta u otopinama i karakterizacija odgovarajućeg spoja u krutom stanjubitan su doprinos poznavanju kemijskih svojstava analitičkog sustava. Atomska emisijska spektroskopija s induktivno spregnutom plazmom(ICP-AES) ima veoma široke mogućnosti analiziranja metala u različitim uzorcima. Istraživanja tog područja usmjerena sukako prema razvoju primjenjljivih analitičkih metoda,primjerice istraživanje sintetskih zeolita, kontrola kvaliteteproizvoda i određivanje tragova metala u biološkim sustavima, tako i prema razvoju same atomske emisijske spektroskopije. Uokviru toga istražuje se utjecaj organskih otapala na pobudneznačajke plazma-izvora te sprezanje ICP-sustava s visokodjelotvornimtekućinskim kromatografom. U okviru opisanih istraživanja učinjen je, a i radi se čitav niz diplomskih i magistarskih radova i doktorskih disertacija, teje kao jedan od važnih ciljeva projekta potrebnonaglasiti podučavanje i osposobljavanje mladih ljudi za samostalan rad na znanstveno-istraživačkim i na stručnim zadacimaiz područja analitičko-kemijske problematike.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Institut fuer Analitische Chemie, Universitaet Wien
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Wien, Austrija


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Diplomski rad
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Suradnici ovog projekta bili su mentori 23 diplomska rada studenata kemije koji su protekle 4 godine diplomirali na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr