SVIBOR - Projekt broj: 1-07-220

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-220


OKSIDATIVNE TRANSFORMACIJE PURINA


Glavni istraživač: POJE, MIRKO (37773)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 20
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 12
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Laboratorij za organsku kemiju Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
Adresa: Strossmayerov trg 14
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 426370
teleFaks: 385 (0)1 272066
E-mail: mirko.poje@x400.irb.hr
E-mail: poje@olimp.irb.hr
E-mail: Mirko.Poje@public.srce.hr
teleFaks: 385 (0)1 432526

Sažetak: Naša najnovija istraživanja koja su razjasnila brojne klasične kontroverzije i riješila strukture urikolitičkih produkata koji imaju posebno biokemijsko značenje, sada omogućuju pristup i takvim problemima kao što su antioksidativna funkcija mokraćne kiseline, mehanizmi enzimskih reakcija, te veza biokemijskih nedostataka s nekim bolestima metabolizma. Redefinicija biokemijske reaktivnosti i biološke uloge urata mora svakako uključiti intermedijarne radikalske i kinoidne oblike vrlo kratkoga vijeka trajanja. U okviru ovih istraživanja osobita će se pozornost usmjeriti na razvoj modelne kemije sustava urat/dehidrourat da bi se tako stvorila prijeko potrebna strukturna osnovica za interpretaciju biokemijskih podataka. Da bi se dobile osnovne spoznaje o vrlo različitim biološkim urikolitičkim procesima, valja precizno odrediti njihov tijek i na regiokemijskoj i na stereokemijskoj razini. Mehanizmi enzimskih reakcija proučavat će se primjenom kemijski preinačenih ili isotopski označenih substrata; prednost uporabe substrata s NMR-aktivnom oznakom jest da se ispitivanja mogu provoditi bez kemijskih zahvata na molekuli, pa čak i bez izolacije produkata u čistom obliku. Jedan od ključnih problema u studiju oksidativnih putova razgradnje urata je identifikacija prolaznih intermedijara koji nastaju nakon enzimskog stupnja koji uključuje samo katalizu interakcije s molekulskim kisikom. Stoga je najvažnija zadaća odrediti strukturu i stereokemiju ključnih intermedijara. Kovalentni adukti kinoidne dehidromokraćne kiseline bit će potanko ispitani da bi se dobile nove spoznaje o biološki važnim transformacijama purinskoga prstena.

Ključne riječi: alantoin, aloksan, aloksanska kiselina, antioksidans, dehidromokraćna kiselina, dijabetes, enzimi, intermedijari, 5-hidroksi-isomokraćna kiselina, isotopsko označivanje, kovalentni adukti, konfiguracija, mokraćna kiselina, NMR, oksidacija, regiokemija, stereokemija, urikaza, urikoliza, kristalografija

Ciljevi istraživanja: Glavna svrha projekta jest temeljno proučavanje redoks sustava urat/dehidrourat koji ima središnje mjesto u kemijskim i biološkim oksidativnim pretvorbama purina. Postavljeni su slijedeći neposredni ciljevi istraživanja: 1) studij redoks interakcija i kemije u otopini, svojstvenih svakom od tri stanja oksidoredukcije; 2) razvoj kemije modelnih kovalentnih adukata dehidromokraćne kiseline, s osobitim obzirom na hipotezu o ključnoj intermedijarnoj ulogi tih spojeva u biološkim oksidativnim transformacijama purina. Stoga će se potanko istražiti regiokemijski i stereokemijski tijek reakcija modifikacije prstena. 3) Identifikacija metaboličkih putova kojima mogu nastajati toksične tvari te utvrđivanje njihovih specifičnih metaboličkih ciljeva. Ovim će se istraživanjima dobiti nove spoznaje o mehanizmima antioksidativnog djelovanja i naravi biološki važnih interakcija. Proučavanje reakcija modifikacije purinskoga prstena omogućit će dublje poimanje biološki važnih putova razgradnje. Identifikacija i određivanje strukture urikolitičkih intermedijara značili bi znatan doprinos temeljnim aspektima kemije inherentne kinoidnom redoks stanju. Studij mehanizma reakcije uz urikazu mogao bi dati odgovor na najvažnija temeljna pitanja i bitno pojasniti način enzimske katalize interakcije između molekulskoga kisika i substrata. Osim važnosti u mehanističkim interpretacijama analogoni dehidrourata izraziti su citotoksični agensi; toksični intermedijari izvedeni iz urata imaju odlučno značenje za eksperimentalno dokazivanje plausibilne hipoteze o mogućoj ulogi endogenih molekula aloksanskoga tipa u etiologiji šećerne bolesti.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: ALA/MED Biological Oxidations of Urate: Chemistry, Biochemistry, and Biological Potential
  Naziv ustanove: University of Zagreb and University of Oxford
  Grad: OX - Oxford, UK


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Dyson Perrins Laboratory, University of Oxford
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: OX - Oxford, UK

 2. Naziv ustanove: Nuffield Department of Clinical Biochemistry, University of Oxford
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: OX - Oxford, UK

 3. Naziv ustanove: Chemical Crystallography Laboratory, University of Oxford
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: OX - Oxford, UK

 4. Naziv ustanove: Department of Organic Chemistry, Eotvos Lorand University Budapest
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 36-1- - Budimpešta, Madžarska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr