SVIBOR - Projekt broj: 1-07-227

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-227


PRIMJENA OTPADNIH TVARI U GRAĐEVINARSTVU-TEHNIČKI I EKOLOŠKI ASPEKT


Glavni istraživač: POPOVIĆ, KREŠIMIR (73141)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 22
Naziv ustanove: Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb (110)
Odjel/Zavod: Zavod za zidane i betonske konstrukcije Odsjek za veziva
Adresa: Janka Rakuše 1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6136444 , 6113860
teleFaks: 385 (0)1 534737

Sažetak: Neki industrijski otpadni materijali zahvaljujući svom sastavu i strukturi posjeduju latentna veziva svojstva, pa se već niz godina koriste kao sekundarne sirovine u građevinarstvu, najčešće kao primjese portland cementu. Razlog tome je u prvom redu ušteda energije za proizvodnju cementnog klinkera (oko 3,4 MJ/kg) kojeg na ovaj način zamjenjuje materijal kome je energija pridodana već ranije u drugim industrijskim procesima. Navedeni dodaci (zgure, pepeli nastali sagorijevanjem ugljena, SiO2 prašina iz proizvodnje ferolegura "inertno punilo" - vapnenac i drugi) modificiraju svojstva betona i mortova u svježem stanju (reologija), te svojstva očvrslih kompozita (čvrstoće, toplina hidratacije, trajnost, deformacije), pa se na tom području stalno istražuje usprkos dosadašnjim mnogim spoznajama i iskustvima. Osim tehničke važnosti sekundarne primjene tih materijala nezaobilazan je i ekološki aspekt. Ponajprije njihovom ugradnjom u građevinske materijale smanjuju se deponije, pa se time zapravo vrši djelomično ili potpuno zbrinjavanje otpada. Međutim neki otpadni materijali mogu sadržavati povećane koncentracije po čovjekovo zdravlje i okolinu opasnih supstanci (teških metala, otrovnih, organskih ili pak radioaktivnih sastojaka i dr.). O utjecaju tih tvari na okolinu objekata u koje su takvi otpadni materijali inkorporirani (radioaktivno zračenje, izluživanje u vode i tlo, isplinjavanje i sl.) relativno se malo znade. Doduše laboratorijski testovi izluživanja razvijeni su u SAD, Kanadi, Njemačkoj i Nizozemskoj, ali nema sistematskog i jedinstvenog pristupa tom problemu.

Ključne riječi: sumporni dioksid, dušikovi oksidi, otprašivači, izluživanje, otrovan, teški metal, štednja energije, otpadni materijali, sekundarne sirovine, zgura, elektrofilterski pepeo, SiO2 prašina, cement, građevinski materijal, vapnenac, ekologija, zračenje, zagađenje, opasnost po zdravlje

Ciljevi istraživanja: Ponovna upotreba ("reuse") je najprihvatljiviji oblik zbrinjavanja otpada kojem treba težiti kod čim je moguće većeg broja otpadnih materijala. Kod toga je važno minimalizirati rizike od opasnosti po zdravlje ljudi i životinja i onečišćenja okoline zbog izluživanja odnosno emije u okoliš štetnih supstanci inkorporiranih u građevinske materijale. Dakle očekivani doprinos ovih istraživanja jest usvajanje tehnički optimalno korištenje raspoloživih otpadnih materijala kao sekundarnih sirovina u građevinarstvu s minimiziranjem opasnosti po čovjekovo zdravlje i okolinu. Ciljeva ima više: Najprije se nastoji sabrati podatke o općem stanju zagađivanja okoliša pri proizvodnji cementa koja je jedan od glavnih potencijalnih korisnika odnosno područja zbrinjavanja otpadnih materijala. Promatra se utjecaj na okoliš ovisno o sastavu sirovina i goriva, uvjetima sagorijevanja goriva i pečenja cementnog klinkera emisiji plinova i prašine u okoliš, formiranju i sastavu plinova pri sagorijevanju i termokemijskim reakcijama pretvorbe sirovine, prečišćavanju izlaznih plinova i drugo. Nadalje, cilj je sagledati mogućnosti korištenja otpadnih materijala kao sekundarnih goriva u cementnim pećima s aspekta iskoristivosti energije, načina dodavanja i mjesta sagorijevanja, te utjecaja kako na svojstva produkta - cementa, tako i na sastav i emisiju dimnih plinova u okoliš. Kod dodavanja otpadnih materijala u cement pri mljevenju jednako kao i kod dodavanja pri pečenju klinkera, cilj je ustanoviti utjecaj na upotrebna svojstva materijala, a posebno opasnost od izluživanja pojedinih štetnih sastojaka, prvenstveno teških metala, u okoliš građevinskih objekata za koje su korišteni takvi modificirani cementi.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Građevinski fakultet Split
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Zavod za javno zdravstvo
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: DALMACIJACEMENT
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Kaštel Sućurac, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr