SVIBOR - Projekt broj: 1-07-255

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-255


BIOKATALIZIRANE SINTEZE STEREOIZOMERNIH PRODUKATA


Glavni istraživač: ŠUNJIĆ, VITOMIR (104266)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 39
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 12
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Organska kemija i biokemija
Adresa: Bijenička c. 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 4561-111
Telefon: 385 (01) 424-784
teleFaks: 385 (01) 425-497
teleFaks: 385 (01) 425-647

Sažetak: Istraživat će se pekarskim kvascem katalizirane redukcije ketona, prekursora biološki aktivnih spojeva. Mikrobne lipaze će se koristiti za enantioselektivnu hidrolizu (kinetičku rezoluciju) O-acil derivata racemičnih alkohola, kao što su benzoksazepini i benztiazepini, 7alfa,beta-O-acil zeranola, i drugih prekursora biološki aktivnih spojeva. Odredit će se optimalni enzim i reakcijski uvjeti za svaki supstrat. Istraživat će se termodinamska i strukturna svojstva predkatalitičkih kompleksa polimolibdata sa monosaharidima (aldozama). Produkti izomerizacije i naknadne hidrogenacije su komercijalno značajni proizvodi.

Ključne riječi: Redukcije katalizirane Saccharomycesom, lipaze, kinetička rezolucija, stereoselektivne biokatalitičke transformacije, polimolibdatom katalizirana izomerizacija, modelne reakcije za metaloenzime

Ciljevi istraživanja: Dva su osnovna cilja ovog projekta: a. Razviti nove enantioselektivne reakcije sa mikrobnim lipazama, posebno hidrolizu u vodenom puferu i aciliranje u organskim otapalima. Ove reakcije predstavljaju ključne stupnjeve u kemoenzimskim sintezama važnih, biološki aktivnih spojeva u optički čistom obliku. b. Razviti novi "kombi-postupak" za istovremenu metalima kataliziranu izomerizaciju, t.j. C(2) epimerizaciju aldoza i njihovu redukciju u C(2) epimerne alditole, pomičući ravnotežu potpuno na stranu novih produkata. Rezultati ovih istraživanja bit će objavljeni u originalnim radovima, u internacionalnim časopisima sa striktnim postupkom recenziranja, i u patentima, tamo gdje rezultati predstavljaju novo rješeje tehničkog problema.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: JF-965 Biocatalytic Stereoselective Transformations
  Naziv ustanove: National Institutes of Health (NIH)
  Grad: Bethesda, USA

 2. Naziv projekta: 2KOA6A Biokatalyse and Strukturaufklaerung von Zuckerderivaten
  Naziv ustanove: Kernforschungszentrum Julich
  Grad: Julich, Njemačka

 3. Naziv projekta: COST-CA D2 Enantioselective Synthesis of Optically Active Organic Compounds
  Naziv ustanove: Lajos Kosuth University of Debrecen
  Grad: Debrecen, Mađarska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr