SVIBOR - Projekt broj: 1-07-257

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-257


SINTEZA I PRIMJENA HOMOGENIH, STEREOSELEKTIVNIH KATALIZATORA


Glavni istraživač: ŠUNJIĆ, VITOMIR (104266)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 61
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 19
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Organska kemija i biokemija
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 4561-111
Telefon: 385 (01) 424-784
teleFaks: 385 (01) 425-497
teleFaks: 385 (01) 425-647

Sažetak: Provest će se priprava kiralnih dušikovih liganada, a njihovi kompleksi sa Rh(I), Cu(II), i nekim drugim metalima bit će izolirani i karakterizirani. Struktura i konformacija kompleksa u otopini, bit će studirana pomoću NMR i CD spektroskopije, a u nekim slučajevima nastojat će se odrediti struktura u krutom stanju. Za neke odabrane reakcije bit će studirana katalitička efikasnost organometalnih kompleksa sa kiralnim dušikovim ligandima, kao na pr. za ciklopropanaciju, transferhidrogenaciju, hidrogenaciju sa molekulskim vodikom.

Ključne riječi: Stereoselektivna homogena kataliza, organometalni katalitički kompleksi, kiralne dušikove baze, hidrogenacija, transfer vodika, ciklopropanacija

Ciljevi istraživanja: Osnovni ciljevi predloženih istraživanja su: a. Sintetizirati nove kiralne ligande sa dušikom kao heteroatomom-donorom, kako C1 tako i C2 simetrije, i na osnovu njih pripraviti homogene katalitičke komplekse Rh(I), Rh(II), Cu(II) iona, koji će se koristiti u reakcijama enantioselektivne hidrogenacije, transfera vodika i ciklopropanacije. b. Detaljnije upoznati mehanizam hidrogenacije molekulskim vodikom uz katalizu Rh(I) kompleksima sa bidentatnim dušikovim ligandima. Očekuje se da predložena istraživanja prošire saznanja o odnosu strukturnih i konformacijskih svojstava kiralnih dušikovih liganada u katalitički djelotvornim kompleksima, i stupnja njihove enantioselektivnosti. Očekuje se i uspješna primjena nekih od navedenih katalizatora u rješavanju konkretnih tehničkih problema stereoselektivne sinteze bioloških ili komercijalno zanimljivih spojeva.


SURADNJA - PROJEKTI 1. Naziv projekta: COST D2/0005/04 Steroselective Synthesis
  Naziv ustanove: European Commission
  Grad: Brussels, Belgija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Eotvos Lorand University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Budimpešta, Mađarska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr