SVIBOR - Projekt broj: 1-07-314

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-314


ISTRAŽIVANJE TALOŽENJA METASTABILNIH ČVRSTIH FAZA IZ OTOPINE


Glavni istraživač: BREČEVIĆ, LJERKA (5334)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.06.92. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 19
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel za kemiju Zavod za tehnologiju, nuklearnu energiju i zaštitu Laboratorij za procese taloženja
Adresa: Bijenička cesta 54, 10001 Zagreb, p.p. 1016
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4561-004
E-mail: brecevic@olimp.irb.hr
teleFaks: 385 (0)1 425-497

Sažetak: U predloženom su projektu istraživanja bila usmjerena na Ť stjecanje osnovnih znanja o čimbenicima koji utječu na nastajanje Ť termodinamički metastabilnih i stabilnih čvrstih faza u procesima Ť taloženja. Pritom je korišten fizičko-kemijski pristup Ť istraživanjima, kojim su prikupljeni podaci o promjenama, kako u Ť čvrstoj tako i u tekućoj fazi, tijekom tih procesa. Specifični Ť ciljevi istraživanja su bili: (i) odrediti uvjete pri kojima je Ť nastajanje i proučavanje metastabilnih i stabilnih čvrstih faza Ť moguće; (ii) istražiti kinetiku i mehanizme nukleacije, rasta, Ť otapanja i transformacije tih čvrstih faza; (iii) proučiti Ť interakcije između stranih iona i/ili molekula te nastalih Ť taloga, kao i upoznati svojstva tih taloga i dodanih stranih Ť tvari; (iv) uvesti tehniku tekućih membrana u istraživanje Ť svojstava taloga i u selektivno odvajanje teško topljivih soli Ť sličih svojstava iz smjese. Istraživanja su započeta proučavanjem Ť kalcijevog karbonata budući da ovaj tvori nekoliko hidratnih Ť oblika i bezvodnih polimorfa od kojih je samo kalcit Ť termodinamički stabilan. Ovim su istraživanjima obuhvaćeni i neki Ť drugi anorganski (oksalati, silicijev dioksid), te organski Ť (ugljikovodici) sustavi. Cilj ovih istraživanja je bio iznaći Ť opća rješenja u širokom rasponu problema što postoje u procesima Ť taloženja kao i u interakcijama čvrstih faza sa stranim ionima i Ť molekulama, koji su zajednički svim takvim procesima bilo da se Ť javljaju u raznim granama industrije, biologiji, medicini ili u Ť prirodi.

Ključne riječi: Taloženje, nukleacija, rast kristala, otapanje, transformacija, kinetika, mehanizmi, topivost, granice faza, tekuće membrane, odjeljivanje, kalcijev karbonat, alkani, površinski aktivne tvari, napetost površine, gustoća pjene, stabilnost pjene

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženih istraživanja je bio doći do novih spoznaja o uvijetima nastajanja termodinamički nestabilnih i stabilnih čvrstih faza, o njihovom ponašanju tijekom taloženja iz prezasićenih otopina i o procesima koji u tome učestvuju. Specifični ciljevi su bili: (i) utvrditi uvjete ravnoteže u sustavima čvrsto/tekuće; (ii) istražiti kinetiku i mehanizme nastajanja, rasta, otapanja, transformacije i separacije različitih metastabilnih i stabilnih čvrstih faza primjenom niza fizičko-kemijskih metoda i tehnika; (iii) razviti matematičke modele interakcija između tih procesa; (iv) odrediti termodinamičke i kinetičke parametre taložnih procesa u ravnotežnim i dinamičkim uvjetima; (v) karakterizirati neke termodinamički nestabilne oblike; (vi) proučiti utjecaj dodataka na taloge i efikasnost njihovog djelovanja na spomenute procese; (vii) uvesti novu tehniku tekućih membrana (TM) i primjeniti je u proučavanju heterogenih sustava. Kalcijev karbonat je bio prvi proučavani modelni sustav, a istraživanja su obavljena i na drugim anorganskim (oksalati, silicijev dioksid) i organskim (alkani) sustavima. Namjera nam je, osim toga, bila pokušati selektivno otapanje materijala iz smjese teško topljivih soli sličnih svojstava primjenom TM. U rezultatima su definirani uvjeti nastajanja i stabilnosti određenih čvrstih faza, te njihova svojstva. Određene su kinetike i predloženi mehanizmi istraživanih procesa, kao i interakcija čvrstih faza s dodacima.


SURADNJA - PROJEKTI
SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Nagrada Hrvatskog kemijskog društva za koloidnu i površinsku kemiju u 1994. godini
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Dobitnik dr. Damir Kralj

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr