SVIBOR - Projekt broj: 1-07-336

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-336


SINTEZE I PRIMJENA ADAMANTANSKIH I SRODNIH SPOJEVA


Glavni istraživač: ŠKARE, DANKO (94313)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 15.11.94.

Ukupno radova na projektu: 6
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Organska kemija i biokemija
Adresa: Bijenička c. 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 4561-141
teleFaks: 385 (01) 425-647

Sažetak: Projekt obuhvaća nekoliko segmenata: a) sintezu novih adamantil-fenciklidina i njihovu karakterizaciju instrumentalnim metodama, b) biološko testiranje tih spojeva na stanicama i miševima radi podataka o toksičnosti, te anestetičkom i analgetskom djelovanju, c) istraživanja novih polinitroadamantanskih spojeva - utvrđivanje njihovih eksplozibilnih karakteristika i pokušaj sinteze takvih spojeva u laboratoriju, d) sinteze novih heksacikličkih kavezastih sustava koji u strukturi sadrže napeti ciklopropanski prsten. Primjena kombiniranih spektroskopskih i teorijskih metoda za određivanje strukture novih spojeva, e) povezati strukturu i aktivnost odnosno reaktivnost novih spojeva primjenom QSAR odnosno QSPR metodologije.

Ključne riječi: adamantan, fenciklidin, adamantil-derivati, biološka aktivnost, polinitroadamantanski spojevi, eksplozibilnost, aditivne metode, triaksanoadamantan, triaksanonoradamantan, heksaciklički kavezasti spojevi, ciklopropan, priprava i svojstva, QSAR i QSPR metodologija.

Ciljevi istraživanja: Sinteza novih adamantanskih derivata fenciklidina, uključujući i tienilne i druge aromatske radikale umjesto fenilnog, te njihovo testiranje na stanicama i nižim životinjama pri čemu se očekuju bolja anestetička i analgetička svojstva u odnosu na sam fenciklidin, uz istovremenu smanjenu toksičnost. Očekuje se da takvi spojevi budu i djelotvorni radioprotektori. Računanje eksplozibilnih svojstava polinitroadamantanskih spojeva, kao što su npr. gustoća, toplina stvaranja, pritisak detonacije, brzina detonacije, omogućit će odabir spojeva koje treba sintetizirati u laboratoriju, kako bi se takva svojstva i eksperimentalno provjerila. Takvi bi spojevi mogli imati povoljna visokoenergetska svojstva. Paralelno će se ispitivati i teorijski modeli,kojima će se povezati odnos strukture i eksplozibilnosti odnosno strukture i aktivnosti (kod derivata fenciklidina) primjenom QSPR i QSAR metodologije. Priprava triaksanoadamantana odnosno triaksanonoradamantana, heksacikličkih kavezastih spojeva s ciklopropanom u molekuli, omogućili bi također studij odnosa strukture, reaktivnosti i stabilnosti. Ovakva istraživanja predviđaju suradnju teorijskih i sintetskih organskih kemičara, biologa, pirotehnologa i liječnika, te je takav multidisciplinarni pristup svakako doprinos planiranju i rješavanju znanstveno-istraživačkih zadataka.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 1-07-187 Sinteze i kemija adamantana i srodnih policikličkih molekula
    Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 27.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr