SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-08-007

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-08-007


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 29
Ukupno objavljenih radova: 29


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vegetation succession on two permanent plots in East Croatia in the period 1978-1991

  Autori:
  Topić, Jasenka (50255)
  Časopis: Acta Botanica Croatica
  ISSN: 0365-0588
  Volumen: 51
  Godina: 1992
  Stranice: od 61 do 76
  Broj referenci: 18
  Jezik: engleski
  Sažetak: Vegetacijska sukcesija istraživana je na dvjema trajnim plohama uIstočnoj Hrvatskoj u razdoblju 1978-1991. Na jednoj od tih plohazapočela je sukcesija od napuštenog travnjaka, a na drugoj odoranice, na kojoj je posljednja kultura bila pšenica. Iakogeografski udaljene svega nekoliko kilometara, vegetacija se nanjima razvijala prema dvjema različitim šumskim zajednicama, zbograzličitih ekoloških prilika na staništu.
  Ključne riječi: vegetacijska sukcesija, trajne plohe, Istočna Hrvatska

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilog flori planine Mosor

  Autori:
  Vladović, Dalibor
  Ilijanić, Ljudevit (17034)
  Časopis: Acta Botanica Croatica
  ISSN: 0365-0588
  Volumen: 51
  Godina: 1992
  Stranice: od 143 do 150
  Broj referenci: 27
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Florističkim istraživanjima hrvatske primorske planine Mosor izskupine srednjodalmatinskih Dinarida, nađeno je 86 vrstavaskularnih biljaka, koje dosad za tu planinu nisu zabilježene.
  Ključne riječi: flora, Mosor, Hrvatska

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Drugi prilog flori planine Mosor

  Autori:
  Vladović, Dalibor
  Ilijanić, Ljudevit (17034)
  Časopis: Acta Botanica Croatica
  ISSN: 0365-0588
  Volumen: 52
  Godina: 1993
  Stranice: od 145 do 152
  Broj referenci: 40
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U nastavku ranije započetih sustavnih florističkih istraživanjaplanine Mosor u Hrvatskoj utvrđeno je još 106 vrsta vaskularnihbiljaka, koje dosad nisu zabilježene na Mosoru.
  Ključne riječi: flora, Mosor, Hrvatska

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: New locality of the species Convolvulus lineatus L. in Croatia

  Autori:
  Topić, Jasenka (50255)
  Časopis: Acta Botanica Croatica
  Volumen: 53
  Godina: 1994
  Stranice: od 141 do 143
  Broj referenci: 5
  Jezik: engleski
  Sažetak: Vrsta Convolvulus lineatus L. prvi je puta zabilježena u Hrvatskoj 1969. Tada je nađena na otočiću Purara, najjužnijem u nizu Kornatskih otoka. Na istom staništu, u gornjoj zoni prskanja valova, nađena je 1993. u Istri, na samom rtu Kamenjaku, najjužnijoj točki poluotoka. Tu je krajem svibnja bila u cvatu, a nađena je uz vrste Crithmum maritimum, Limonium cancelatum, Inula viscosa, Dorycnium hirsutum i Schoenus nigricans, unutar zajednice Plantagini-Limonietum cancelati Horvatić 39 subas. schoenetosum Pavletić 92, sveze Crithmo-Liomonion Molinier 34 i razreda Crithmo-Limonietea Br.-Bl. 47.
  Ključne riječi: Convolvulus lineatus, Hrvatska

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Distribution of the taxon Papaver dubium L. subsp. lecoquii (Lamotte) Syme var. albiflorum Besser in Croatia

  Autori:
  Topić, Jasenka (50255)
  Časopis: Natura Croatica
  Broj: 2
  ISSN: 1330-0520
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 123 do 126
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Svojta Papaver dubium L. subsp. lecoquii var albiflorum Besser nije zabilježena za područje Hrvatske do 1989. kada je pronađena u Baranji, sjeveroistočna Hrvatska. Nakon toga ista svojta pronađena je 1993. u istočnoj Slavoniji, blizu Valpova. Oba nalaza su na suhom, jugu izloženom obronku unutar travnjačke vegetacije. Budući da je svijta rasprostranjena u Srbiji za pretpostaviti je da se odatle proširila u Baranju i Slavoniju, pa će biti zanimljivo pratiti njeno daljnje širenje prema zapadu.
  Ključne riječi: Papaver dubium L. subsp. lecoquii (Lamotte) Syme var. albiflorum Besser, rasprostranjenost, Hrvatska

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mitotic activity in the spruce buds cultivated in vivo and in vitro

  Autori:
  Cesar, Vera (98380)
  Bornman, Chris H.
  Časopis: Acta Pharmaceutica
  Broj: 2
  Volumen: 45
  Godina: 1995
  Stranice: od 285 do 288
  Jezik: engleski
  Sažetak: Uspoređivana je mitotska aktivnost u vegetativnim pupovima vrste Picea abies koji su tretirani s BA i kultivirani in vitro s onom u pupovima raslim u prirodi. Tijekom zime nije bilo staničnih dioba, s početkom proljeća Mi je porasao od 3.6x0.001 do 44.1x0.001 u tijeku dva tjedna, u in vitro uzgojenim pupovima Mi je bio od 3.36x0.001 do 2.9x0.001, u izoliranim adventivnim pupovima Mi je iznosio 5.8x0.001.
  Ključne riječi: mitotska aktivnost, Picea abies, in vivo, iv vitro

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Osobitosti biljnog svijeta Podravine

  Autori:
  Šegulja, Nedeljka
  Topić, Jasenka (50255)
  Časopis: Ekološki glasnik
  Broj: 5-6
  Volumen: III
  Godina: 1993
  Stranice: od 23 do 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rijeka Drava daje posebno obilježje sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Od vegetacijskih znamenitosti u Podravini svakako treba izdvojiti u europskim razmjerima najljepše razvijene johine šume, Đurđevačke pijeske-područje u kojem je razvijena srednjeeuropska psamofitska vegetacija, te najveće poplavno područje ovog dijela Europe - Kopački rit - smješteno u trokutu između Drave i Dunava. S obzirom na spomenute raznolikosti staništa, duž cijele Podravine mogu se naći rijetke i zanimljive biljne vrste: Wolffia arrhiza, Azolla filiculoides, Acorus calamus, Eranthis hiemalis, Myosurus minimus, Fritillaria meleagris i druge.
  Ključne riječi: Podravina, flora

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 120 godina Rossijeva herbarija u Sinju

  Autori:
  Jukić, fra Nedjeljko
  Vladović, Dalibor
  Časopis: Cetinska vrila
  Broj: 1
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 30 do 33
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: Ljudevit Rossi, herbarium, Sinj

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Cytogenetics and new localities of endemic species Fibigia triquetra (DC.)Boiss.

  Autori:
  Kostović-Vranješ, Vesna
  Vladović, Dalibor
  Papeš, Dražena
  Časopis: Periodicum biologorum
  Broj: 4
  Volumen: 96
  Godina: 1994
  Stranice: od 372 do 374
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu su predstavljena nova nalazišta vrste Fibigia triquetra (DC.)Boiss. na brdima Perun i Mošnjica, u području od Splita do Omiša. Kariološka analiza pokazala je broj kromosoma 2n=16.
  Ključne riječi: kromosomi, nova nalazišta, endemična vrsta, Fibigia triquetra

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kvantitativna analiza korovne flore i vegetacije

  Autori:
  Topić, Jasenka (50255)
  Urednici
  Eggers, Thomas
  Naslov zbornika: Proceedings 8th Symposium EWRS
  Jezik: engleski
  Mjesto: Braunschweig, Njemačka
  Godina: 1993
  Stranice: od 731 do 736
  Skup: 8th Symposium EWRS "Quantitative approaches in weed and herbicide research and their practical application"
  Održan: od 14.07.93 do 16.07.93
  Sažetak: Florne karte ni same fitocenološke tablice ne pružaju točnu slikuo količini korova, kao što, uostalom, djelomično istraživanje naograničenim područjima ne pokazuje rasprostranjenje pojedinihkorovnih vrsta. Novo predložena metoda, uz dobro poznateparametre kao što su frekvencija i pokrovna vrijednost, uključujei površinu biljnih zajednica unutar kojih je pojedina biljkanazočna. Indeks abundancije (Ia) izražava relativni udio svakevrste unutar istog tipa vegetacije ili unutar cjelokupne floreistraživanog područja. Određivanjem prihvatljivih granica Ia zasvaku vrstu može se planirati zaštita ugroženih, a također isuzbijanje nepoželjnih vrsta.
  Ključne riječi: nova metoda, kvantitativna analiza, flora, vegetacija, korovi

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Florne i vegetacijske karte

  Autori:
  Topić, Jasenka (50255)
  Urednici
  Kanazir, Valburga
  Naslov zbornika: Zaštita okoliša Osijeka, II Zbornik ekoloških radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Osijek
  Godina: 1994
  Stranice: od 85 do 88
  Sažetak: U radu su predstavljene razlike između flornih i vegetacijskih karata te je predočena njihova znanstvena vrijednost i praktična primjena.
  Ključne riječi: florne karte, vegetacijske karte

 12. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Korovna flora Podravine

  Autori:
  Topić, Jasenka (50255)
  Urednici
  Trinajstić, Ivo
  Naslov zbornika: Sažeci simpozija "Flora i vegetacija Hrvatske"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 23 do 0
  Skup: Znanstveni simpozij "Flora i vegetacija Hrvatske"
  Održan: od 20.05.93 do 22.05.93
  Ključne riječi: korovi, flora, Podravina

 13. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Prirodne značajke Istočne Hrvatske

  Autori:
  Topić, Jasenka (50255)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka referata
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Osijek
  Godina: 1992
  Stranice: od 6 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni skup "Obnova i razvoj istočne Hrvatske"
  Održan: od 22.06.92 do 23.06.93
  Ključne riječi: prirodne značajke, razvoj, istočna Hrvatska

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Rijetka biljka Calla palustris L. u Gorskom kotaru

  Autori:
  Topić, Jasenka (50255)
  Urednici
  Muvrin, Drago
  Erceg, Zvonimir
  Naslov zbornika: Sažeci izlaganja Savjetovanja "Eko usmjereni razvoj"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 102 do 0
  Skup: Stručno-znanstveno savjetovanje "Eko usmjereni razvoj" - model četiri generacije
  Održan: od 09.06.93 do 12.06.93
  Ključne riječi: Calla palustris, rasprostranjenje, Gorski Kotar, Hrvatska

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mitotska aktivnost i raspored jezgara u vegetativnim pupovima smreke

  Autori:
  Cesar, Vera (98380)
  Urednici
  Borzan, Želimir
  Schlarbaum, Scott E.
  Gračan, Joso
  Papeš, Dražena
  Naslov zbornika: IUFRO Symposium Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 6 do 0
  Skup: 52.04-08 IUFRO Cytogenetics Working Party Symposium
  Održan: od 08.09.93 do 11.09.93
  Ključne riječi: smreka, Picea abies, mitotski indeks

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mitotska aktivnost u pupovima smreka uzgojenim in vivo i in vitro

  Autori:
  Cesar, Vera (98380)
  Bornman, Chris H.
  Urednici
  Ratič, Franc
  Černe, Mihaela
  Kovač, Maja
  Kregar, Igor
  Ravnikar, Maja
  Žel, Jana
  Naslov zbornika: Slovenski simpozij iz rastlinske fiziologije - povzetki
  Jezik: engleski
  Mjesto: Gozd Martuljek, Slovenija
  Godina: 1993
  Stranice: od 24 do 0
  Skup: 1.Slovenski simpozij iz rastlinske fiziologije z mednarodno udeležbo in okrogla miza: rastlinska biotehnologija
  Održan: od 29.09.93 do 01.10.93
  Ključne riječi: smreka, Picea abies, mitotski indeks

 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Vegetativna propagacija četinjača: mogućnost proizvodnje kvalitetnih i autohtonih sadnica

  Autori:
  Cesar, Vera (98380)
  Urednici
  Muvrin, Drago
  Erceg, Zvonimir
  Naslov zbornika: Sažeci izlaganja stručno-znanstvenog savjetovanja "Eko usmjereni razvoj"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 101 do 0
  Skup: Stručno-znanstveno savjetovanje "Eko usmjereni razvoj" - model četiri generacije
  Održan: od 09.06.93 do 12.06.93
  Ključne riječi: Gorski kotar, četinjače, vegetativna propagacija

 18. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Vegetation on the Triassic dolomites in the Gorski kotar region

  Autori:
  Šegulja, Nedeljka
  Topić, Jasenka (50255)
  Urednici
  Trinajstić, Ivo
  Naslov zbornika: Knjiga saž. 23. Simp. međunarodnog ist.alp.-din. društva za prouč. vegetacije
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 14
  Skup: 23. Simpozij međunarodnog istočnoalpsko-dinarskog društva za proučavanje vegetacije
  Održan: od 03.07.94 do 07.07.94
  Sažetak: Na području Gorskog kotara na mnogim mjestima nalaze se trijaski dolomiti. Negdje su oni na površini, vidljivi su njihovi slojevi, najčešće su sive boje i bez fosila. Na nekim mjestima, napose na zaravnjenim terenima, ponikvama i krškim poljima, iznad matičnog substrata, trijaskog dolomita, nataložen je rastresiti sediment šljunkovite do ilovaste teksture. Zavisno o dubini tla, dolazi do ispiranja i zakiseljavanja tla, što se odražava i u vegetaciji. To je vidljivo u svim tipovima vegetacije: šumskoj, travnjačkoj i korovnoj, pa je to jedan od najvažnijih čimbenika koji utječu na raznolikost vegetacije na dolomitima Gorskog kotara.
  Ključne riječi: vegetacija, trijaski dolomiti, Gorski kotar, Hrvatska
  Ostalo:

 19. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: DNA, proteini i lipidi u tkivima vegetativnog pupa smreke

  Autori:
  Cesar, Vera (98380)
  Krsnik-Rasol, Marijana
  Bornman, Chris H.
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja Petog kongresa biologa Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 187 do 189
  Skup: 5. Kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94
  Sažetak: U tkivima vegetativnih pupova smreke bazični proteini bili su koncentrirani u jezgrama, a manje ih je bilo u citoplazmi i staničnim stijenkama. Ukupna količina proteina bila je veća u embrionskom izdanku nego u kruni i čaškastoj strukturi. Svi dijelovi vegetativnog pupa podudarali su se u elektroforetskoj slici polipeptida. Polipeptid molekulske mase oko 20 kDa utvrđen je kod vrste Picea abies a nije ga bilo kod vrste Picea omorica. Lipidi su bili prisutni u stanicama buduće srčike u embrionskom izdanku i rastresitim stanicama čaškaste strukture.
  Ključne riječi: DNA, proteini, lipidi, vegetativni pup, smreke

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Distribucija nekih tvari u vegetativnom pupu smreke pri izmjeni zima-proljeće

  Autori:
  Cesar, Vera (98380)
  Bornman, Chris H.
  Urednici
  Šerman, Draško
  Naslov zbornika: Zbornik priopćenja IV. Kongresa biologa Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6241-00-5
  Stranice: od 301 do 303
  Skup: IV. Kongres biologa Hrvatske
  Sažetak: U vegetativnom pupu vrste Picea abies lipidi su prisutni u stanicama buduće srčike u embrionskom izdanku i u rastresitim stanicama u čaškastoj strukturi. U stanicama krune lipida gotovo nema. Proteini bogati bazičnimgrupama koncentrirani su u jezgrama a manje ih ima u citoplazmi i staničnim stijenkama. U embrionskom izdanku tijekom proljetne faze mogle su se razlikovati tri zone stanica: dermalna zona malih stanica s velikim okruglim jezgrama, zona većih vakuoliziranih stanica sa spljoštenim tankim jezgrama u mid-korteksu i određeni broj većih stanica s velikim okruglim jezgrama u sredini iglične primordije.
  Ključne riječi: lipidi, proteini, smreka, zima-proljeće

 21. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sezonske promjene vinove loze i korova u vinogradu

  Autori:
  Topić, Jasenka (50255)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka 5. Kongresa biologa Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 248 do 249
  Skup: 5. Kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94
  Sažetak: Fenološka istraživanja vinove loze i korova u vinogradu provedena su tijekom jedne vegetacijske sezone u vinogradu na Baranjskom Brdu (sjeveroistočna Hrvatska) s obzirom na mehaničko suzbijanje korova. Usporedno, jednom tjedno mjerena je temperatura tla na raznim dubinama te su dobiveni rezultati o termofilnosti pojedinih istraživanih vrsta. Osim ranoproljetnih terofita koji razvijaju lišće, cvatu i plodonose pri niskim temperaturama, prije proljetnog okopavanja, druge vrste, u pravilu, ne završavaju svoj razvojni ciklus zbog učestalog kopanja.
  Ključne riječi: fenologija, korovi, vinova loza

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Some floristic peculiarities of the southernmost part of Istria

  Autori:
  Topić, Jasenka (50255)
  Šegulja, Nedeljka
  Urednici
  Proser, Filipo
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rovereto, Italija
  Godina: 1995
  Stranice: od 14
  Skup: 24. Međunar. simp. ist.alp.-dinar. društva za prouč. vegetacije
  Održan: od 02.07.95 do 06.07.95
  Sažetak: Najjužniji dio Istre proteže se poput uskog jezika od sela Premantura do najjužnije točke istarskog poluotoka, rta Kamenjak. Zbog svog položaja to područje ima daleko izraženije karakteristike eumediteranske klime nego okolno područje. To se dakako odražava i u flori i vegetaciji. Najnovija istraživanja potvrđuju osobitost biljnog svijeta ovog područja. Opisane su dvije nove biljne zajednice gariga a pronađena je i nova vrsta za floru Hrvatske
  Ključne riječi: Istra, flora, vegetacija

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Brojnost korova u proljetnom aspektu nekih okopavinskih kultura

  Autori:
  Topić, Jasenka (50255)
  Kulešanin, Reza
  Urednici
  Šerman, Draško
  Naslov zbornika: Zbornik priopćenja IV. Kongresa biologa Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6241-00-5
  Stranice: od 232 do 233
  Skup: IV. Kongres biologa Hrvatske
  Sažetak: Na području sjeveroistočne Slavonije vršena su kvalitativna i kvantitativna istraživanja korovne komponente različitih okopavinskih kultura (vinova loza, kukuruz, šećerna repa i povrtne kulture). Najveći broj korovnih vrsta zabilježen je u vinogradima, slijedi kukuruz, te povrtne kulture. To je u najužoj vezi s načinom obrade, odnosno suzbijanja korova. Najzastupljenije korovne vrste, ka6ko po stupnju nazočnosti tako i po broju individua, jesu: Echinochloa crus-galli, Galinsoga parviflora, Agropyron repens, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Veronica hederifolia i Ambrosia artemisiifolia.
  Ključne riječi: korovi, okopavine, kvalitativna i kvantitativna analiza

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Vegetacija pašnjaka Slavonije i Baranje

  Autori:
  Šegulja, Nedeljka
  Topić, Jasenka (50255)
  Urednici
  Šerman, Draško
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja 5. Kongresa biologa Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 261 do 262
  Skup: 5. Kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94
  Sažetak: Na temelju analize 69 fitocenoloških snimki učinjenih na pašnjacima Slavonije i Baranje utvrđen je sintaksonomski položaj istraživane vegetacije. Na tim pašnjacima pasu različite domaće životinje: konji, krave, ovce, svinje i perad. Najveće površine pašnjaka pripadaju asocijaciji Trifolio-Agrostetum stoloniferae. Unutar tih površina s obzirom na intenzitet ispaše i vlažnost staništa utvrđene su i druge zajednice: Lolio-Plantaginetum majoris, Polygono-Bidentetum, Tanaceto-Artemisietum, Solidaginetum serotinae-canadensis, Caricetum ripariae i Phalaridetum arundinaceae. Neke su površine tako intenzivno korištene da u florističkom sastavu dominira samo jedna vrsta, te im se ne može odrediti sintaksonomski položaj.
  Ključne riječi: vegetacija, pašnjaci, Slavonija

 25. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Citogenetika i nova nalazišta endemične vrste Fibigia triquetra (DC.)Boiss.

  Autori:
  Kostović-Vranješ, Vesna
  Vladović, Dalibor
  Papeš, Dražena
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Ybornik sažetaka priopćenja 5.Kongresa biologa Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Skup: 5. Kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94
  Ključne riječi: citogenetika, nova nalazišta, endem, Fibigia triquetra

 26. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Sezonski uvjetovane promjene vegetativnih pupova smreke
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Zagreb
  Datum obrane: 06.03.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 164
  Sažetak: Tri faze razvoja pupa smreke, Picea abies, ustanovljene sutijekom perioda istraživanja: zimska, ranoproljetna i proljetnarazvojna faza. Sve velike promjene u morfologiji i sastavupojedinih tkiva vegetativnog pupa smreke događale su se u vrlokratkom vremenskom periodu (2 tjedna) istovremeno sa znatnopojačanom mitotskom aktivnosti i povećanjem volumena embrionskogtkiva. Najznačajnije promjene su: probijanje provodnih elemenatado embrionskog izdanka, iščezavanje kaloze iz sitastih regija ustijenci čaškaste strukture, difuzno raspršivanje pektinskihsubstanci iz središnje lamele u stijenku stanica krune, različitadistribucija jezgara i promjena njihove veličine u primordijamaiglica, mnogostruko povećanje mitotskog indeksa u embrionskomizdanku te povećanje broja i volumena stanica u embrionskomizdanku, što sve zajedno potvrđuje burnu reakciju embrionalnog ipratećih tkiva na proljetne klimatske uvjete. Takva općamobilizacija različitih tvari u tkivima na početku vegetacijskesezone očito pogoduje aplikaciji različitih tretmana, koji zaposljedicu imaju promijenjene fiziološke odgovore kao što jeindukcija adventivnih pupova i izolacija protoplasta te njihovadioba u kulturi, a čini ih uspješnijima negoli ako suprimijenjeni u zimskom periodu.
  Ključne riječi: smreka, Picea abies, vegetativni pup, kultura in vitro, protoplasti


 27. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Flora planine Mosor
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički Zagreb
  Autor: VLADOVIĆ DALIBOR
  Datum obrane: 28.12.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 122
  Sažetak: Istraživanjem flore planine Mosor ustanovljeno je za to područje 968 biljnih svojti, od toga je 306 novih za Mosor a dvije (Kickxia lanigera i Euphorbia sulcata) su nove za hrvatsku floru. Najzastupljenije su porodice Fabaceae, Asteraceae, Poaceae i Lamiaceae. Prevladava mediteranski florni element te slijedi južnoeuropski florni element. Veliki je i udio ilirsko- mediteranskih biljaka, što odražava položaj planine Mosor u istočnojadranskom sektoru jadranske provincije mediteranske regije. Od životnih oblika najzastupljeniji su hemikriptofiti a slijede terofiti.
  Ključne riječi: flora, Mosor


 28. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Biljni svijet Kopačkog rita

  Autori:
  Topić, Jasenka (50255)
  Kusulja, Biljana
  Vrsta rada: stručni
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Ekološki glasnik, vol. 1-2, 1991, str. 13-16

 29. Tip rada: Ostalo

  Naslov: UTM mreža za Hrvatsku s popisom lokaliteta

  Autori:
  Topić, Jasenka (50255)
  Vrsta rada: stručni
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr