SVIBOR - Projekt broj: 1-08-007

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-007


ISTRAŽIVANJE KOROVNE VEGETACIJE STRNIH ŽITA U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: TOPIĆ, JASENKA (50255)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.00.

Ukupno radova na projektu: 29
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Osijek (122)
Odjel/Zavod: Katedra za biologiju
Adresa: L. Jagera 9
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)54 26-422

Sažetak: U mnogim europskim zemljama, u okviru zaštite ekosistema, osnovane su zaštitne površine, rezervati korovne flore i vegetacije, kao rezultat napora za očuvanje što većeg broja živućih vrsta. Za usporedbu, u našoj zemlji još nije izvršena niti inventarizacija korovnih vrsta. Jedina sustavna istraživanja u Hrvatskoj, i to samo u njenom kontinentalnom dijelu, izvršena su unutar okopavinskih kultura. Strna žita istraživana su samo sporadično, a kontinuirano tek posljednjih godina. Prema izvještajima EWRS-a (European Weed Research Society), čiji smo i mi članovi, vidi se da je Hrvatska u rezultatima istraživanja korova slabo zastupljena, naročito u segmentu geobotaničkih istraživanja. Stoga će ovaj projekt popuniti tu prazninu te će njegovi rezultati imati dvojak odjek: fitogeografsko rasprostranjenje svake svojte i biljne zajednice te kvantitativni pokazatelji, kao osnova za svrsishodne zahvate u agroekosistemima.

Ključne riječi: korovi, strna žita, flora, vegetacija, fitogeografija, ekologija, Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja: 1. izrada flornih karata za pojedinačne vrste na osnovnoj mreži UTM sistema 2. izrada vegetacijske karte za korovnu vegetaciju Hrvatske 3. analiza flore po kvadrantima UTM sistema 4. analiza ukupne korovne flore: a: florni elementi b: životni oblici c: relativna abundancija 5. sintaksonomsko raščlanjenje korovne vegetacije 6. ekofiziološke značajke korova strnih žita Očekivani rezultati: kvalitativni i kvantitativni odnosi unutar korovne vegetacije strnih žita, ukupne korovne vegetacije i vegetacije istraživanog područja u cjelini, uz temeljna saznanja o biologiji i ekologiji korova, što bi poslužilo kao polazna osnova suzbijanja nepoželjnih ali i zaštite ugroženih vrsta

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr