SVIBOR - Projekt broj: 1-08-012

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-012


TLA NACIONALNIH PARKOVA HRVATSKE


Glavni istraživač: MARTINOVIĆ, JAKOB (29041)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 5
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Šumarski institut, Jastrebarsko (24)
Odjel/Zavod: Odjel za tipologiju šuma
Adresa: Trnjanska bb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 513-547
teleFaks: 385 (0)1 613-372
Telefon: 385 (0)1 218-288

Sažetak: Nacionalni parkovi u Hrvatskoj (Brijuni, Mljet, Kornati, Krka, Paklenica, Plitvice i Risnjak) pripadaju području sa savršeno razvijenim oblicima krša. U tim parkovima na više od 4/5 površine nalaze se tvrdi i čisti vapnenci i dolomiti sa ovom razvojnom serijom tala: melanosol (crnica) - kalcikambisol (smeđe tlo na vapnencu) - luvisol (lesivirano tlo). Na saharoidnom dolomitu inicijalni je stadij karbonatna rendzina. U primorju najzastupljeniji razvojni stadij tala su derivati crvenice i kalcikambisola. U poljodjelskom prostoru dominantno su zastupljena rigolana tla polja i terasa (vitisoli i drugo). Poljodjelska tla su opŠenito očuvane strukture i srednje humozna. Bitna karakteristika pedohora (pedokartografskih jedinica) je njihov višekomponentni sastav, a čine ih 2-4 pedosistematske jedinice. Utvrđena je bioklimatskim čimbenikom uvjetovana visinska zonalnost tala: pojava crvenica tipičnih i brauniziranih u primorskoj zoni termofilnih travnjaka i degradiranih medunčevih sastojina, dominacija kalcikambisola u zonama primorske i gorske šume bukve te dominacija melanosola po isponima i vrhovima višeg gorskog i pretplaninskog pojasa. Primjenom namjenskih klasifikacija tala utvrđene su ove gospodarske značajke pedohora. Podložnost tala eroziji vodom najčešće je umjereno velika, a rijeđe umjerena ili velika. U nacionalnim parkovima Brijuni, Mljet, Kornati, Krka i Paklenica imaju tla u pravilu neutralnu i slabo alkalnu reakciju. Tla u nacionalnim parkovima Risnjak i Pllitvice pokazala su vrlo široki raspon aktivne kiselosti tla. Glede prikladnosti pedohora za funkcionalnu podjelu šumskih ekosustava na prvom mjestu se nalaze njihova protuerozijska i hidrološka funkcija. Više od 2/3 pedohora pripadaju u III i IV klasu pogodnosti za pošumljavanje (srednje dobro i siromašno tlo). Istraživanje akumulacije teških kovina (Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn) u N. P. "Mljet" pokazalo je da nije došlo do značajnijih poremećaja prirodne geokemijske sredine iako se u poljodjelskom prostoru iskazuje povećani unos tih elemenata u tlo.

Ključne riječi: tla krša, nacionalni parkovi, pedokartografija, antropogenaevolucija tla, sekundarna klasifikacija tala

Ciljevi istraživanja: Ideja je projekta da se na baštini dosadašnjih spoznajanastavi pedološko istraživanje hrvatskog krša i to na materijalu nacionalnih parkova. Cilj je na području nacionalnih parkova Hrvatske utvrditi iobjasniti tipsku fiziografiju i geografske zakonitosti tala,ispitati vladajuću teoriju o strukturi zemljišnog pokrivača,izraditi pedološku kartu (mj. 1:25000) kao i utvrditi promjeneprirodnog toka evolucije i dinamike tala, s posebnim obzirom nagospodarsku ulogu turizma i šumarstva. Očekivani je doprinos:unapređenje metoda pedološkog kartiranja, dublje poznavanjeutjecaja petrografskih, bioklimatskih, vegetacijskih i reljefskihmodifikacija kao i eolskog nanosa na genezu i geografiju tala.Primjena spoznaja moguća je i nužna u djelatnostima turizma,vodoprivrede, šumarstva i prostornog planiranja.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Geokemijska karta Hrvatske
  Naziv ustanove: Geološki institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Ministarstvo znanosti i tehnologije
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Winnand Starring Centre
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Wageningen, Nizozemska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr