SVIBOR - Projekt broj: 1-08-045

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-045


STUDIJE, KONSTRUKCIJE I KLONIRANJE ORGANIZAMA ZA KONVERZIJU GLUKOZE U KETOKISELINE


Glavni istraživač: DELIĆ, VLADIMIR (9215)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 28
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Pliva - Istraživački institut, Zagreb (60)
Odjel/Zavod: Biosinteza i Biotehnologija
Adresa: B.Filipovića 89
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 181-600
teleFaks: 385 (0)1 576-690
teleFaks: 385 (0)1 181-606

Sažetak: Bakterije roda Erwinia i Gluconobacter konvertiraju D-glukozu (do maks.20%) u različite keto-kiseline koje se nakupljaju u podlozi. Istraženi su i pronađeni optimalni uvjeti za analitičko određivanje D-glukonske, 2-keto-D-glukonske, 5-keto-D-glukonske i 2,5-diketo-D-glukonske kiseline tijekom uzgoja roda Erwinia i Gluconobacter, tankoslojnom kromatografijom na sloju silika gela. Sa ciljem pronalaženja i konstrukcije pogodnih vektora za te rodove, provedena je izolacija plazmida iz roda Erwinia. U bakteriji E. citreus ATCC 31623 nađen je "skriveni" plazmid od 3.8 kb (pPZG500), koji je kartiran pomoću restrikcijskih enzima. Utvrđeno je da plazmid cijepaju restrikcijski enzimi HindIII, DraI, EcoRV, BglII, XbaI i EcoRI, a ne cijepaju ga AcyI, Asp718, AvaI, BalI, BamHI, ClaI, HpaI, KpnI, MroI, EclXI, NsiI, PstI, PvuI, PvuII, SacI, SalI, ScaI i SmaI. Bakterija E. herbicola ATCC 21998 ima dva kriptička plazmida, pPZG600 (7.5kb) i pPZG601 (8.6kb), koji su također djelomično kartirani. Plazmid pPZG500 je povezan s plazmidom pSELECT (otvoren s HindIII), koji ima gen za rezistenciju na tetraciklin kao biljeg za bakterije roda Erwinia. Plazmidima je određena veličina i orijentacija ugrađenih dijelova (pMB1A, pMB1B i pMB1AA, ovisno o A ili B orijentaciji pPZG500 u pSELECT-u). Konstrukt pMB1AA ima dva plazmida pPZG500 u A orijentaciji. Novokonstruirani rekombinantni plazmidi stabilni su u bakteriji Escherichia coli i Erwinia citreus, te su pogodni za ugradnju gena za 2,5-DKG reduktazu. Iz plazmida pE194 s genom za EmR (rezistencija na eritromicin) izoliran je fragment SacI-NsiI (906 bp) i unesen u plazmid pUC19, te je transformirana E. coli JM109 i selekcionirana na azitromicinu. Dobiveni rekombinant (pPZG650 od 3.6 kb) je istražen na svojstva (ApR, EmR) hibridizacijom te su transformirane Erwinia citreus i E. coli uz selekciju na azitromicinu. Ugradbom fragmenta EmR u kriptički plazmid pPZG500 i delecijom konstruirani su plazmidi pPZG502 (3.20 kb) i pPZG503 (2.50 kb). Studijom segregacijske stabilnosti tijekom 90 generacija pokazano je da se regija za autonomnu replikaciju (ori) i održavanje (par) nalazi na 2.1 kb EcoRI-EcoRV fragmentu kriptičkog plazmida. Plazmid pPZG503 gubi se iz populacije E. coli i Erwinia citreus 3 puta brže po generaciji od plazmida pPZG502.

Ključne riječi: Biokonverzija glukoze, plazmidi u Erwinia i Gluconobacter, konstrukcija vektora

Ciljevi istraživanja: Predloženim istraživanjima proučavana je molekularna biologija manje poznatih mikroorganizama iz roda Erwinia i Gluconobacter. Cilj je bio utvrditi njihovu sposobnost konverzije D-glukoze u keto kiseline i nalaženje uvjeta za analitičko određivanje nastalih oksido-redukcijskih međuproizvoda. Također su istraženi plazmidi u navedenim bakterijama radi proučavanja njihove uloge te moguće konstrukcije plazmidnih vektora, pogodnih za kloniranje i ekspresiju gena u tih bakterija. Rezultati će dati uvid u osobitosti iz domene molekularne biologije tih mikroorganizama koji su interesantni kao fitopatogeni i industrijski organizmi.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr