SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-08-045

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-08-045


Broj radova citiranih u CC: 4
Broj ostalih radova: 24
Ukupno objavljenih radova: 28


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Nobelovac Werner Arber

  Autori:
  Delić, Vladimir (9215)
  Urednici
  Vince, Ratko
  Izdavač: Hrvatski radio
  ISBN: 953-6173-2-6
  Godina: 1994
  Stranice: od 23 do 27
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Paul Berg, otac genetičkog inženjerstva

  Autori:
  Delić, Vladimir (9215)
  Urednici
  Vince, Ratko
  Izdavač: Hrvatski radio
  ISBN: 953-6173-2-6
  Godina: 1994
  Stranice: od 53 do 58
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Određivanje keto-kiselina nastalih biokonverzijom D-glukoze bakterijama iz rodova Erwinia i Gluconobacter tankoslojnom kromatografijom

  Autori:
  Joveva, Suzana
  Gamulin, Stjepan (13074)
  Golubić, Željko
  Nožinić, Ranka (33780)
  Šunić, Damir
  Delić, Vladimir (9215)
  Časopis: Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija
  Broj: 1
  ISSN: 0352-9193
  Volumen: 29
  Godina: 1991
  Stranice: od 25 do 29
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razrađena je metoda tankoslojne kromatografije (TCL) za kvantitativno i kvalitativno određivanje međuproizvoda nastalih biokonverzijom glukoze s pomoću bakterija iz roda Erwinia i Gluconobacter. Bakterije uzgojene na tekućoj podlozi s glukozom daju keto-kiseline koje su razdvojene na strojno izrađenim pločama Silikagela G i Silikagela G impregniranog 5%-tnom metafosfatnom kiselinom. Istražene su različite kombinacije razvijača te je postignuto dobro razdvajanje D-glukonske 5-keto-D-glukonske, 2,5-diketo-D-glukonske kiseline kao i D-glukoze. Nakon razvijanja i eluacije mrlja, mase sastojaka utvrđivane su spektofotometrijski, a rezultati obrađeni statistički. Rezultati kromatografskih određivanja D-glukoze i 2,5-diketo-D-glukonske kiseline dobro su se slagali s onim dobivenim kolorimetrijskim metodama na automatskom analizatoru.
  Ključne riječi: Određivanje produkata, biokonverzija, Erwinia i Gluconobacter, tankoslojna kromatografija

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Određivanje međuproizvoda nastalih biokonverzijom 2,5-diketo-D-glukonske kiseline bakterijama iz roda Corynebacterium tankoslojnom kromatografijom

  Autori:
  Joveva, Suzana
  Nožinić, Ranka (33780)
  Delić, Vladimir (9215)
  Časopis: Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija
  Broj: 2
  ISSN: 0352-9193
  Volumen: 29
  Godina: 1991
  Stranice: od 87 do 90
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tankoslojnom kromatografijom (TCL) kvalitativno i kvantitativno su utvrđene mase 2-keto-L-gulonsake kiselina, nastale u fermentacijskoj podlozi redukcijom iz 2,5-diketo-D-glukonskekiseline s pomoću bakterije iz roda Corynebacterium, i L-askorbinske kiseline pripremljene kemijskim putem iz 2-keto-L-gulonske kiseline. Razdvajanje D-glukoze i navedene trikiseline postignuto je na pločama Silikagela G, impregniranim 5%-tnom otopinom meta-fosfatne kiseline. L-askorbinska kiselina odvojena je od drugih sastojaka na pločama Silikagela 6o za HPTLC sa zonom koncentracije.
  Ključne riječi: Biokonvezija 2,5-diketo D-glukonske kiseline, međuproizvodi, tankoslojna kromatografija

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Regeneration and peroxidase activity in horse-radish transformants

  Autori:
  Krsnik-Rasol, Marijana (23970)
  Jelaska, Sibila (81825)
  Derkos-Sojak, Vlasta (43924)
  Delić, Vladimir (9215)
  Časopis: Periodicum biologorum
  Broj: 2
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 94
  Godina: 1992
  Stranice: od 105 do 110
  Broj referenci: 16
  Jezik: engleski
  Sažetak: Biljka hrena (Armoracia lapathifolia L.) koja je dobivena regeneracijom iz laterarnog pupa na eksplantatu korijena, razmnožena je u uvjetima in vitro. Komadići listova, odrezani od 5-6 cm visokih biljaka zaraženi su bakterijom Agrobacterium tumefaciens (B6S3) ili A. rhizogenes (8196). Kroz dva tjedna zametnuli su se tumori, odnosno čupavo korijenje. Na svijetlosti su iz čupavog korijenja izbijali adventivni pupovi, koji su se razvili u niske, grmolike biljke koje su imale sposobnost zakorjenjivanja. Uspostavljena je kultura tumorskog tkiva koje raste na hranidbenoj podlozi MS bez dodatka regulatora rasta. Tijekom kultiviranja diferencirale su se spontano, dvije linije: TND koja raste na neorganizirani način i linija TD unutar koje dolazi do morfogeneze izdanka zadebljalih listova, koji nemaju sposobnost zakorjenjivanja. U svim transformiranim tkivima ukupna peroksidazna aktivnost bila je viša nego u normalnom tkivu. Maksimalna aktivnost izmjerena je na početku stacionarne faze rasta. Iz dobivenih rezultata zaključujemo da postoji mogućnost primjene transformiranog thiva hrena u proizvodnji enzimaperoksidaze.
  Ključne riječi: Regeneracija hrena, peroksidazna aktivnost, transformanti

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Some application of recombinant DNA technology in pharmaceutical industry

  Autori:
  Delić, Vladimir (9215)
  Časopis: Medicus
  Broj: 1
  ISSN: 1330-013
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 85 do 101
  Broj referenci: 25
  Jezik: engleski
  Sažetak: PRIMJENA TEHNOLOGIJE REKOMBINANTNE DNA U FARMACEUTSKIJ INDUSTRIJI Znanja proizašla iz fundamentalne molekularne biologije snažno utječu na farmaceutsku industriju. Znanstveno orjentirana, ta je industrija najbrže prihvatila i veoma brzo primijenila rješenja sa željom razvijanja novih tehnologija i puteva za proizvodnju već postojećih proizvoda ili za uvođenje novih supstancija za tržište. Nove tehnologiije uz upotrebu kloniranih mikroorganizama pružaju mogućnosti promjene već postojećih klasičnih tehnologija kao što je proizvodnja insulina ili nudi nove mogućnosti za proizvdnju supstancija novim biotehnološkim putevima kao npr. vitamin C. Kloniranje gena za biosintezu antibiotika čini se također prikladnim načinom za konstrukciiju molekula antibiotikas novim svojstvima i može se predvidjeti dobivanje novih antibiotika tim pristupom.
  Ključne riječi: tehnologija rekombinantne DNA, farmaceutski proizvodi, inzulin, vitamin C, antibiotici, kloniranje gena

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Uporaba mikrobne biomase u kreiranju novih metabolizamskih puteva

  Autori:
  Delić, Vladimir (9215)
  Mamić, Suzana (186951)
  Bilić, Maja (186962)
  Časopis: Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija
  Broj: 2
  ISSN: 0352-9193
  Volumen: 31
  Godina: 1993
  Stranice: od 120 do 121
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Bakterije roda Erwinia i Gluconobacter djelotvorno prevode D-glukozu oksidacijskim procesima u 2,5-diketo-D-glukonskukiselinu (2,5-DKG). Biomasa roda Corynebacterium redukcijskim procesom prevodi u 2-keto-L-gulonsku kiselinu. Rekombinantnom DNA tehnologijom gen za 2,5-DKG reduktazu moguće je unjeti u rod Erwinia i dobiti 2-KLG jednim organizmom. Konstruirani su novi vektori za kloniranje gena u tih rodova.
  Ključne riječi: Mikrobna biomasa, novi metabolitski putevi, vektori

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Characteristics of two types in vitro constructed plasmid vectors for bacterium Erwinia citreus

  Autori:
  Bilić, Maja (186962)
  Korajlija, Jasenka
  Mamić, Suzana (186951)
  Delić, Vladimir (9215)
  Časopis: Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija
  Broj: 2
  ISSN: 0352-9193
  Volumen: 32
  Godina: 1995
  Stranice: od 13 do 18
  Broj referenci: 19
  Jezik: engleski

 9. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Some application of recombinant DNA technology in pharmaceutica industry

  Autori:
  Delić, Vladimir (9215)
  Naslov zbornika: 1. Conference Biotech. Central Euro.Intiative Countries
  Jezik: engleski
  Mjesto: Graz, Austria
  Godina: 1992
  Stranice: od 12 do 12
  Skup: 1. Conference Biotech. Central Euro. Initiative Countries
  Održan: od 13.04.92 do 15.04.92
  Ostalo: Predavanje na poziv

 10. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Microbial conversion of D-glucose to keto acids.

  Autori:
  Mamić, Suzana (186951)
  Nožinić, Ranka (33780)
  Gamulin, Stjepan (13074)
  Delić, Vladimir (9215)
  Naslov zbornika: 1.Conference Biotech. Central Eur. Initiative Countries
  Jezik: engleski
  Mjesto: Graz, Austria
  Godina: 1992
  Stranice: od 83 do 83
  Skup: 1. Conference Biotech. Central Euro. Initiative Countries
  Održan: od 13.04.92 do 15.04.92
  Ostalo: Poster

 11. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Restrikcijsko obilježavanje i konstrukcija pogodnih plazmidnih vektora za ketogene bakterije

  Autori:
  Bilić, Maja (186962)
  Korajlija, Jasenka
  Mamić, Suzana (186951)
  Delić, Vladimir (9215)
  Naslov zbornika: XIII. skup kemičara Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 306 do 306
  Skup: XIII skup kemičara Hrvatske
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Ostalo: Poster

 12. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kinetika rasta i stabilnost rekombinantnog soja Erwinia citreus

  Autori:
  Mamić, Suzana (186951)
  Bilić, Maja (186962)
  Delić, Vladimir (9215)
  Naslov zbornika: XIII Skup kemičara Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 340 do 340
  Skup: XIII skup kemičara Hrvatske
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Ostalo: Pokus

 13. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Konstrukcija plazmidnih vektora za kloniranje gena za 2,5-diketo-D-glukonat reduktazu u rodu Erwinia

  Autori:
  Bilić, Maja (186962)
  Korajlija, Jasenka
  Delić, Vladimir (9215)
  Naslov zbornika: 1. sastanak hrvatskih biokemičara
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 35 do 35
  Skup: 1. sastanak hrvatskih biokemičara
  Održan: od 17.04.93 do 18.04.93
  Ostalo: Poster

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Molekularna biologija i biotehnologija, uska veza velika dobrobit za farmaceutsku industriju

  Autori:
  Delić, Vladimir (9215)
  Naslov zbornika: 1. hrvatski kongres medicinske biokemije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 4 do 4
  Skup: 1. hrvatski kongres medicinske biokemije
  Održan: od 29.09.93 do 01.10.93
  Ostalo: Predavanje na poziv

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Cryptic plasmids from the genus Erwinia in construction of stabile bifunctional vectors for Escherichia and Erwinia

  Autori:
  Bilić, Maja (186962)
  Korajlija, Jasenka
  Delić, Vladimir (9215)
  Naslov zbornika: 1. slovenski mikrobiološki kongres
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenia
  Godina: 1993
  Stranice: od 18 do 18
  Skup: 1. slovenski mikrobiološki kongres s međunarodnim učešćem
  Održan: od 24.10.93 do 27.10.93
  Ostalo: Poster

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Osobitosti dva tipa in vitro konstruiranih plazmidnih vektora za bakteriju Erwinia citreus

  Autori:
  Bilić, Maja (186962)
  Korajlija, Jasenka
  Mamić, Suzana (186951)
  Delić, Vladimir (9215)
  Naslov zbornika: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 68 do 69
  Skup: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Održan: od 15.06.94 do 17.06.94
  Ostalo: usmeno priopćenje

 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Karakterizacija i konstrukcija plazmidnih vektora za rod Erwinia

  Autori:
  Bilić, Maja (186962)
  Korajlija, Jasenka
  Mamić, Suzana (186951)
  Delić, Vladimir (9215)
  Naslov zbornika: 5. kongres biologa Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1994
  Stranice: od 73 do 74
  Skup: 5. kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94
  Ostalo: Usmeno priopćenje

 18. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ugradba dijela operona za laktozu u vektor za kloniranje u rodova Escherichia i Erwinia

  Autori:
  Halassy, Beata
  Delić, Vladimir (9215)
  Naslov zbornika: 5. kongres biologa Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1994
  Stranice: od 75 do 76
  Skup: 5. kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94
  Ostalo: Poster

 19. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Stability of constructed plasmids in genus Erwinia

  Autori:
  Mamić, Suzana (186951)
  Delić, Vladimir (9215)
  Naslov zbornika: 1. slovenski mikrobiološki kongres s međunarodnim učešćem
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bled, Slovenia
  Godina: 1993
  Stranice: od 36 do 36
  Skup: 1. slovenski mikrobiološki kongres s međunarodnim učešćem
  Održan: od 24.10.93 do 27.10.93
  Ostalo: Poster

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Stability of constructed plasmids in genus Erwinia

  Autori:
  Mamić, Suzana (186951)
  Delić, Vladimir (9215)
  Naslov zbornika: 1. sastanak hrvatskih biokemičara
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 36 do 36
  Skup: 1. sastanak hrvatskih biokemičara
  Održan: od 17.04.93 do 18.04.93
  Ostalo: Poster

 21. Tip rada: Patent

  Naslov: Mutant of bacterium Clostridium histolyticum, a process for the obtaining thereof, and its use in the production of clostripain-free collagenase

  Autori:
  Holjevac, Milan
  Udovičić, Ivan
  Čižmek, Sonja
  Derkos-Sojak, Vlasta (43924)
  Gamulin, Stjepan (13074)
  Delić, Vladimir (9215)
  Ustanova prijave: Državni zavod za patente Republike Hrvatske
  Datum prijave: 12.10.93
  Registarski broj prijave: 5,252,481
  Zemlje u kojima je zaštićen: SAD, Eur. Pat. Appl., 91112252.1 od 22.07.1991.
  Jezik: engleski
  Sažetak: Mutant bakterije Clostridium histolyticum, označen Clostridiumhistolyticum K26 clo-88 slijedećih svojstava, nedostatak pokretljivosti što je osobina roditeljskog soja i nesposobnost da biosintetizira prateći enzim klostripain. Proces za dobivanje mutanta i proizvodnju kolagenaze bez klostripaina su opisani. 7 patentnih zahtjeva i 1 slika.
  Ključne riječi: Clostridium histolyticum mutant, clostripain-free colagenase

 22. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Izolacija kromopsomske DNA iz bakterije Corynebacterium sp. i dobivanje fragmenta restrikcijskim enzimima
  Fakultet: PMF Zagreb
  Mentor: DELIĆ VLADIMIR
  Datum obrane: 26.06.91
  Broj stranica: 48
  Autor: Bilić Maja
  Rad: Diplomski rad


 23. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Konstrukcija stabilnih prijenosnih veektora za bakterije Escherichia coli i Erwinia citreus
  Fakultet: PMF Zagreb
  Mentor: DELIĆ VLADIMIR
  Datum obrane: 28.04.95
  Broj stranica: 79
  Autor: Bilić Maja
  Rad: Magisterij


 24. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ugradba dijela oprona za laktozu u vektor za kloniranje u rodova Escherichia i Erwinia
  Fakultet: PMF Zagreb
  Mentor: DELIĆ VLADIMIR
  Datum obrane: 30.06.94
  Broj stranica: 49
  Autor: Halassy Beata
  Rad: Diplomski rad


 25. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Nobelovac Werner Arber

  Autori:
  Delić, Vladimir (9215)
  Radio postaja: III Program radio Zagreba
  Naslov emisije: Velikani naše epohe
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 26. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Paul Berg, otac genetičkog inženjerstva

  Autori:
  Delić, Vladimir (9215)
  Radio postaja: III Program radio Zagreba
  Naslov emisije: Velikani naše epohe
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 27. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Rekombinantna DNA tehnologija: mit ili praksa.
  Ustanova: Veterinarski fakultet, Veterinarska sekcija DMH,
  Godina: 1994


 28. Tip rada: Ostalo

  Naslov:MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr