SVIBOR - Projekt broj: 1-08-046

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-046


ISTRAŽIVANJE ZNANSTVENIH OSNOVA INTEGRALNE ZAŠTITE BILJA


Glavni istraživač: MACELJSKI, MILAN (27035)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 160
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za poljoprivrednu zoologiju
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 23 35 777/3023
Telefon: 385 (0)1 23 35 777/3020
Telefon: 385 (0)1 23 35 777/3016
teleFaks: 385 (0)1 2335777 3022
E-mail: macelski@magr.agr.hr
E-mail: dbertic@magr.agr.hr

Sažetak: Trogodišnja istraživanja obuhvatila su četrdesetak različitih Ť tema - znanstvenih spoznaja neophodnih za primjenu integralne Ť zaštite bilja. Težište je dato na istraživanja štetne i korisne Ť faune i flore, utjecaj različitih mjera na njihovu pojavu, Ť mogućnosti biološkog, mehaničkog i fizikalnog suzbijanja Ť štetočinja utvrđivanje rezistentnosti krumpirove zlatice, Ť botritisa i lobode, usavršavanje metoda utvrđivanja zdravstvenog Ť stanja sjemena i sadnog materijala, istraživanje mogućnosti Ť racionaliziranja i optimaliziranja primjene pesticida itd. U Ť razdoblju 1991. - 1995.g. objavljeno je 111 rada u časopisima,16 Ť rada u zbornicima, 11 sažetaka u zbornicima,3 knjige, 1 rad u Ť knjizi, obranjeno 3 magistarskih radova suradnika projekta i 13 Ť puta vršeno mentorstvo magistarskog rada, napravljena 2 teh. Ť izvješća, 1 rukopis i 2 neobjavljena održana referata sve u svezi Ť projekta.

Ključne riječi: integralna zaštita bilja, ekologija, biološko suzbijanje

Ciljevi istraživanja: Integralna zaštita bilja od bolesti, štetnika i korova sustav je koji obuhvaća sve raspoložive, prvenstveno nepesticidne, metode zaštite u cilju sprečavanja ekonomski značajnih šteta, uz što manje onečišćenje okoliša i utroška energije, te sačuvanja prirodnih neprijatelja. Primjena IZB treba omogućiti uravnoteženiju, održivu (samodostatnu), ekološki prihvatljivu i profitabilniju poljodjelsku proizvodnju. Za primjenu sustava IZB potrebno je daleko više znanstvenih spoznaja nego za primjenu konvencionalnih mjera zaštite. Rezultati istraživanja vršenih u inozemstvu samo se djelomično mogu iskoristiti u našim uvjetima pa je potrebno vlastitim istraživanjem steći sve osnovne spoznaje za široku primjenu IZB u nas.Proučiti će se i utvrditi do sada nedovoljno poznati podaci o sastavu, biologiji, ekologiji, štetnosti i korisnosti faune I flore najvažnijih kultura, posebice njenoj ovisnosti od različitih zahvata čovjeka, mogućnosti biološkog, mehaničkog I fizikalnog suzbijanja nametnika, pojavu rezistentnosti nametnika, učinkovitost i popratne pojave primjene bioregulatora, usavršiti će se metodike utvrđivanja zdravstvenog stanja sjemena i sadnog materijala, te proučiti raznovrsne i brojne mogućnosti racionaliziranja i optimaliziranja kemijske zaštite.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zoološki muzej
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: USDA, ARS, Foreign Diseaese - Weed Science Res.
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Fort Detrick, SAD

 3. Naziv ustanove: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu R.H.
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr