SVIBOR - Projekt broj: 1-08-081

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-081


STALNO PRAĆENJE EUTROFIKACIJE U SJEVERNOM JADRANU


Glavni istraživač: DEGOBBIS, DANILO (9061)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 31
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora-zavod Rovinj
Adresa: Ul. Giordana Paliage 5
Grad: 52210 - Rovinj, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)52 811-544
teleFaks: 385 (0)52 813-496
E-mail: olimp.irb.hr

Sažetak: U razdoblju od 1991-1995. godine nastavljeno je praćenje eutrofikacije i drugih nepoželjnih pojava u sjevernom Jadranu (intenzivni cvat fitoplanktona, hipoksija u pridnenom sloju, hipertrofija sluzavih agregata, biološka eksplozija pojedinih vrsta) u cilju pravovremenog informiranja mjerodavnih državnih ustanova, turističkih organizacija i javnosti. Metodama koje se najviše koriste u oceanografiji mjere se parametri koji karakteriziraju najvažnije procese vezane za eutrofikaciju: raslojavanje vodenog stupca, horizontalnu advekciju vode u raznim slojevima, ciklus hranjivih soli, proizvodnju i potrošnju organske tvari i kisika, stvaranje biomase unutar glavnih planktonskih frakcija i njihovu aktivnost, sukcesije u zajednici fito i zooplanktona uz eventualnu pojavu toksičnih ili nepoželjnih vrsta za postojeći prehrambeni lanac. Podaci se obrađuju pomoću osobnih računala i uspoređuju s postojećim nizovima (od 1966) pohranjenim u banci oceanografskih podataka Centra za istraživanje mora u Rovinju. Upotpunjeni vremenski nizovi koriste se također za istraživanje višegodišnjih promjena važnih mehanizama i procesa u ekosustavu sjevernog Jadrana. Osim toga, osnovni fizički, kemijski i biološki oceanografski podaci neophodni su za karakterizaciju uvjeta u moru prilikom obavljanja temeljnih istraživanja procesa kruženja organske tvari.

Ključne riječi: Eutrofikacija, anoksija, "cvjetanje mora", cvat fitoplanktona, zooplankton, neuobičajene pojave, sjeverni Jadran, stalno praćenje, banka oceanografskih podataka.

Ciljevi istraživanja: U zadnjih su desetak godina nepoželjne posljedice eutrofikacije idrugih neuobičajenih pojava u sjevernom Jadranu bile učestalije uodnosu na prethodno desetljeće. Ove su pojave vjerojatno odraz ozbiljnih poremećaja u ravnoteži ekosistema, te su negativno utjecale na razne ekonomske aktivnosti, prvenstveno turizam i ribarstvo. Stoga je važno nastaviti njihovo praćenje u ovom području s ciljem: 1) da se pravovremeno obavijeste mjerodavne ustanove i javnost o stanju u moru, 2) da se prikupljaju podaci korisni za planiranje i izbor mjera zaštite mora, 3) da se prikupljaju podaci za istraživanje kratkoročnih i dugoročnih promjena u moru, te 4) da se prikupljaju podaci koji će poslužiti kao osnova temeljnih istraživanja najvažnijih procesa u moru, a posebno sjevernog Jadrana. Podaci sakupljeni za vrijeme pojedinog krstarenja uspoređuju se s dugogodišnjim nizovima istovrsnih podataka (od 1966) pohranjenih u banci oceanografskih podatka kako bi se ustanovilo da li oceanografsko i biološko stanjesjevernog Jadrana odstupa od "prosjeka". Iz toga, kao i iz vizuelnih opažanja, procijenjuje se mogućnost nastajanja nepoželjnih pojava (intenzivan cvat fitoplanktona, "cvjetanje mora", anoksija, kontaminacija jestivih organizama fitoplanktonskim toksinima). Na osnovi ovih rezultata sastavljaju se preliminarni stručni izvještaji za potrebe mjerodavnih domaćih i međunarodnih ustanova, turističkih organizacija i javnosti. Rezultati se također objavljuju u znanstvenoj i stručnoj literaturi.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: CNR, Istituto di Biologia del Mare
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 30100 - Venezia, Italia

 2. Naziv ustanove: Laboratorio di Biologia Marina
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 34100 - Trieste, Italia

 3. Naziv ustanove: Državni hidrografski institut
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Biološki zavod Istituta za oceanografiju i ribarstvo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Institut za oceanografiju i ribarstvo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Univerza v Ljubljani, Morska Biološka Postaja
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 66100 - Piran, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr