SVIBOR - Projekt broj: 1-08-092

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-092


IZMJENA TVARI U OBALNOM PODRUČJU I POLUZATVORENIM BAZENIMA


Glavni istraživač: BARIĆ, ANTE (72050)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 137
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 26
Naziv ustanove: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split (1)
Odjel/Zavod: ODJEL ZA OCEANOGRAFIJU
Adresa: Š.IVANA MEŠTROVIĆA 63, P.P. 500
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21-358 688
teleFaks: 385 (0)21-358 650
E-mail: BARI] @ JADRAN, IZOR. HR

Sažetak: U poluzatvorenim bazenima (kastelanski zaljev, splitski i brački kanal) ispitivani su procesi koji utječu na izmjenu tvari. Posebno je ispitivan ciklus hranjivih soli te njihova izmjena između sedimenta i pridnene vode. Ispitivan je mikrobijalni lanac ishrane u protoku tvari i energije prema višim trofičkim razinama, a time je određen i njegov značaj i udio u ukupnoj produkciju istraživanog ekosustava. Određene su prostorna i i vremenska promjenjivost strujnog polja u ispitivanom bazenu. Ispitivana je raspodjela kadmija i olova u sedimentu i morskim organizmima u ispitivanom bazenu.

Ključne riječi: poluzatvoreni bazeni, obalno područje, ciklus nutrienata, mikrobijalni lanac prehrane, olovo, kadmij, krom, mangan, organska tvar, numerički modeli

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta istraživanja je da se izuče osobine procesa koji određuju količine određenih tvari u morskoj vodi priobalnog područja. U prvom redu to se odnosi na proces prijenosa hranjivih tvari kroz trofičke razine, te njihov tok između sedimenta i pridnenih slojeva vode, kao i izmjena s otvrenim morem. Od posebnog je interesa utvrditi značaj mikrobijalnog lanca ishrane u protoku tvari i energije prema višim trofičnim razinama a time i njegovog značaja i udjela u ukupnoj produkciji istraživanog ekosustava. U laboratorijskim uvjetima (eksperimenti u akvariju) želi se ustanoviti dinamika ugradnje i raspodjela (distribucija) teških metale (Cd i Pb) u stopalu i škrgama dagnje.Na temelju dobivenih rezultata, te istovremenog praćenja njihovog sadrčaja u vodi, dagnjama i sedimentu Kaštelanskog zaljeva dobila bi se cjelovita slika o antropogenom utjecaju teških metala na zaljev, te o dostupnosti tih metala morskim organizmima. Očekuje se da će rezultati istraživanja omogućiti upotrebu dagnji, odnosno navedenih organa, kao kvantitativnih bio-indikatora zagađenja navedenim metalima. Biogeokemijski ciklus odabranih tvari (Br, S, CN, Se) koje su u moru prisutne kao mikrokonstituenti još je nedovoljno poznat, iako se pretpostavlja da imaju značajnu biološku ulogu, posebice u području pod antropogenim utjecajem i uz promjenjive hidrografske i biološke faktore. Zbog toga se čeli razviti, odnosno usavršiti polarografsku tehniku za određivanje navedenih tvari u morskoj vodi, a posebice na granici faza sediment/voda i voda/zrak. Na prostornu raspodjelu tvari u moru utječu i procesi strujanja. U priobalnim bazenima najizraženija je komponenta strujanja izazvana lokalnim vjetrom. U kojoj je mjeri ona bitna za prostornu raspodjelu pasivne tvari u moru manje je poznato. Cilj modelske studije je da se detaljno upozna ta komponenta strujanja i transportni procesi izazvani njome.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: DRŽAVNI HIDROGRAFSKI INSTITUT
    Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
    Grad: 21000 - Split, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr