SVIBOR - Projekt broj: 1-08-093

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-093


DISTRIBUCIJA PLANKTONA, TROFIČKI I REGENERATIVNI ODNOSI


Glavni istraživač: KRŠINIĆ, FRANO (24091)



Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.97.

Ukupno radova na projektu: 77
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 11
Naziv ustanove: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split (1)
Odjel/Zavod: Odjel za oceanologiju Laboratorij za ekologiju planktona - Dubrovnik
Adresa: Kneza Damjana Jude 12, p.p. 39, HR-20000 Dubrovnik
Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)20 411 511
teleFaks: 385 (0)20 25 775

Sažetak: Nastavljena su specijalistička istraživanja taksonomije i ekologije nekih skupina zooplanktona, kao Tintininna, Radiolaria, Cyclopoida, Chaetognatha, Calycophora, te raspodjela biomase fitoplanktona u južnom Jadranu i Otrantu na temelju materijala sakupljenog tijekom krstarenja I/B "Andrija Mohorovičić" od 1973-1990. Završena je analiza višegodišnjih ekoloških istraživanja u Gruškom zaljevu, dok je u tijeku obrada kompleksnih dosadašnjih istraživanja u Malostonskom zaljevu i Mljetskim jezerima. Započeta su test istraživanja efikasnosti uređaja "Adriatic". Tijekom 1992. godine obavljena su četiri krstarenja (travanj, lipanj, rujan, studeni) I/B "Bios" na devet postaja u sjeveroistočnom dijelu Južnojadranske kotline. Prvi put na dubokomorskom profilu Južnojadranske kotline, uporabom suvremenih metoda istraživanja, obuhvaćene su sve skupine planktona, što je od izuzetne važnosti za utvrđivanje ekoloških procesa u planktonu ovog područja.

Ključne riječi: Zooplankton, mikrozooplankton, mezozooplankton, fitoplankton, bakterioplankton, distribucija, taksonomija, biomasa, nutrijenti, Jadransko more.

Ciljevi istraživanja: U novije vrijeme intezivno se studiraju biogeokemijski procesi u pelagijalu mora i oceana, za što je važno poznavati mikrodistribuciju svih planktonskih organizama. Osnovni problem koji se pojavljuje je način uzimanja, te određivanje veličine reprezentativnog uzorka za određene zooplanktonske skupine. Stoga je konstruiran i izrađen prototip novog uređaja za kvantitativna istraživanja glavnine zooplanktonskih skupina u zadanom sloju. Uređaj je opisan pod imenom "Adriatic" (Kršinić, 1990). Ovim uređajem su stvorene mogućnosti finijih ekoloških istraživanja pelagijala, istraživanja trofičkih odnosa u planktonu i utjecaja fizikalno-kemijskih faktora na mikrodistribuciju planktona. Stoga je neophodno provesti opsežna test istraživanja u različitim ekološkim uvjetima zbog utvrđivanja stvarne efikasnosti uređaja, zbog njegove moguće šire upotrebe. Značajan doprinos znanosti omogučit će ekološka istraživanja odnosa najmanjih frakcija planktona (mikrozooplankton - heterotrofni nanoflagelati - bakterioplankton), u ekološkoj terminologiji poznatih pod nazivom "mikrobna petlja". Ova problematika zadire također u područje eutrofikacije, transporta i regeneracije organske tvari, toliko aktualne kod razmatranja ekološke ravnoteže u ekosistemu Jadrana. Regenerativna moć ekosistema i limitirajuća svojstva morske vode na razvoj fitoplanktona (i produkcione odnose u cjelini) istraživat će se redovitim mjerenjem koncentracije hranjivih soli. Započet će se kompleksna istraživanja planktona u sjeveroistoćnom dijelu Južnojadranske kotline, kako bi se utvrdila uloga dubokog južnog Jadrana na procese u srednjem i sjevernom Jadranu. Navedena istraživanja su temeljni doprinos razumijevanju prilika Jadranskog mora u cjelini i baza primjenjenim i razvojnim istraživanjima, pogotovo u području zaštite.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-08-081 Stalno praćenje eutrofikacije u sjevernom Jadranu.
  Naziv ustanove: Centar za istraživanje mora, Rovinj
  Grad: 52210 - Rovinj, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Državni hidrografski institut
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Centar za istraživanje mora Instituta "Ruđer Bošković", Zagreb
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani, Morska biološka postaja Piran
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 66330 - Piran, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr