SVIBOR - Projekt broj: 1-08-115

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-115


PATOLOGIJA, GENETIKA I NUTRICIONIZAM ORGANIZAMA KOJI ŽIVE U VODI


Glavni istraživač: TESKEREDŽIĆ, EMIN (49394)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 62
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora Zagreb
Adresa: Bijenička 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 434-221
teleFaks: 385 (1) 434-221

Sažetak: U otvorenim i zatvorenim vodenim ekosistemima značajni problem čine bolesti organizama koji žive u vodi. Temeljna i primjenjena istraživanja bolesti bazirat će se na biologiji i fiziologiji bakterija, parazita, planktona i toksikanata te njihovog utjecaja na pojavu morbiditeta i mortaliteta juvenilnih i adultnih riba i školjkaša. Utvrđivanjem novih metoda dijagnosticiranja skratilo bi se razdoblje postavljanja dijagnoze i pospješila efikasnost terapije. Spoznaja rezervoara infekcije i istraživanja njihovih uzroka, kod uzgajanih i prirodnih stokova vodenih organizama, a u svezi sa biotehnološkim postupcima pri uzgoju odnosno stresovima u ambijentu. U istraživanja će ujedno biti uključena reprodukcija, biotehnologija i nutricionizam autohtonih i alohtonih riba i školjkaša, kao potencijalnim opasnostima izazivanja stresa, a u svezi s tim i pojave patoloških promjena. Genetskim inžinjerstvom injicirat će se dobivanje vrsti organizama koji žive u vodi, otpornih na različite ekološke uvjete i bolesti. Uz primjenu specifičnih i osjetljivih metoda kontroliranog mrijesta, genetske tehnike dobivanja jednospolnih - muških/ženskih odnosno sterilnih populacija vodenih organizama, kao važne metode u nastojanju očuvanja, ekoloških osobitosti vodenih prostora od ljudske aktivnosti. Stjecat će se nova saznanja vezana na zamjenu skupih animalnih proteina sa specijalno fermentiziranim proteinima biljnog porijekla kao i na sprečavanju pojava oboljenja zbog deficijencija u prehrani. Nove metode zaštite od bolesti vodenih organizama u korelaciji sa abiotskim i biotskim osobitostima vodenih ekosistema dovesti će do novih znanstvenih saznanja u očuvanju ljudskog zdravlja i okoline.

Ključne riječi: patologija, genetika, nutricionizam, ribe, školjkaši

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je da se dođe do temeljnih saznanja vezanih na biologiju i eko-fiziologiju bolesti organizama koji žive u vodi. Da se razrade nove metodologije u preventivi i kurativnoj terapiji oboljenja juvenilnih i adultnih organizama. Da se dobiju osnovne spoznaje vezane na mogućnost genetskog inžinjerstva u dobivanju jedinki i populacija otpornijih na stres stanja i infektivne agense, te utvrde mogućnosti kontroliranog uzgoja i induciranog mriješćenja autohtonih i alohtonih vrsta. Utvrde esencijalne nutritivne potrebe raznih vrsta i dobnih kategorija riba. Djeluje pri stvaranju novih akvakulturnih tehnologija na osnovu temeljnih postavki bioloških i fizioloških osobitosti organizama koji žive u vodi kao i bioloških osobitosti vodenog ambienta. Očekuje se da će se dobivena temeljna i primjenjena saznanja koristiti u poboljšanju akvakulturne aktivnosti, kako u sigurnosti dobivanja kontinuirane proizvodnje tako i zdravog i sigurnog proizvoda za ljudsku prehranu, ali uz očuvanje ekološke ravnoteže akvatorija u kojem će se obavljati uzgoj. Utvrđivnjem patoloških promjena kao i opasnosti koje iz takovih stanja proizlaze za ljude, spriječi mogućnost širenja zoonoza.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Biotechnology, genetics and nutrition in aquaculture
  Naziv ustanove: Department of Fisheries and Oceans, West Vancouver Laboratory
  Grad: Vancouver, Kanada

 2. Naziv projekta: Encymatic analysis of environmental pollution with teleosts
  Naziv ustanove: University of Bradford, Department of Biomedical Science
  Grad: Bradford, Engleska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Kmetijski kombinat Ptuj
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Ugovor o zajedničkom ulaganju
  Grad: Ptuj, Slovenija

 2. Naziv ustanove: Emona ribarstvo Ljubljana
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Ugovor o zajedničkom ulaganju
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 3. Naziv ustanove: Hrvatske sume, RJ Ribnjacarstvo Lipovljani
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Ugovor o zajedničkom ulaganju
  Grad: Lipovljani, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Ribokombinat Siscani, Cazma
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Ugovor o zajedničkom ulaganju
  Grad: Cazma, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: RO Zagrepcanka, Zagreb
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Ugovor o zajedničkom ulaganju
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Poljoprivreda, d.d. Zagreb
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Ugovor o zajedničkom ulaganju
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr